Adipati Kayu Bralit (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 87 kali

Sang kala terus lumaksana kaya adat saben tan wanuh mundur. Terus maju. Ninggal dina wingi napaki dina iki lan tumuju dina sesuk. Mula banjur ana unen-unen: dina iki kuwi anak dina wingi lan dadi wong tuwa kanggo dina sesuk. Dina-dina kang lembarane kebak cathetan sing ora nampik lelakon ala lan becik.

Mula saka kuwi tumrap menung­sa kang lumuh njingglengi cathetan-cathetan saka dina wingi, ing meng­kone temtu kesasar-sasar lakune. Mungguh jalarane merga ora bisa maknani uripe. Urip kuwi uruk. Uruk mono wulang. Wulang kang perlu disinau. Lire, cathetan lelakon ala kinarya kaca benggala, cathetan lelakon becik dienik-enik. Tundhone dina sesuk dadi luwih apik tinimbang dina iki.

Kanggo Dyah Warukung, dina-di­nane ketok kaya isi lembaran ca­-the­tan apik. Urip kepama, suman-dhing wanita sulistya, rinengga-rengga raras ruming asmara. Galuh Sekar mula blegering wanita kang andarbeni pirasat aweh nikmat. Nik-mat jroning karonsih. Dedeg piyadeg lencir, kulit kuning ngemu giring, galak ulat, netra anjait lindri, jangga mang-lung, pupune amukang gangsir gek kecete tipis merit. Kang luwih ngetok-ngetoki kuwi andheng-andheng ing sandhuwuring tlapukan mripat te-ngen. O, andheng-andheng ‘guna sak-ti’. Wondene pirasate: limpad ing bu-

di, bisa manjing ajur-ajer, sugih begja.

Kacarita dina kuwi Galuh Sekar lagi lelungguhan neng gadri, gandhok kang ngapit Dalem Keputren. Panya-wange tumlawung adoh. Nrabas endahe patamanan kang asri dening kekembangan maneka warna. Kupu lan kombang rebut unggul ngrungrum kembang­kembang kang angambar arum gandane amrih bisa angisep sari-sarining sari, yaiku madu.

“Hara ta, ngalamun, yaaa!” cluluke Dyah Warukung.

Sanalika Galuh Sekar njingkat saking kagete. Mlengak nggoleki asal-usule swara kang ngaget-ngageti kuwi.

“Ah, Kangmas Warukung!” Galuh Sekar nylemong kawistara angglong. “Huuu, nganti melar sangketku!”

“Apa sing kok penggalih, Yayi Galuh Sekar?”

“Panjenengan, Kangmas. Panje-nengan!”

“Geneya aku?”

“Ujaring para winasis, jare rasa kumanthil-kanthil kuwi dadi punjer underaning kasang-saran. Mangka aku ora bisa selak. Rasaku kedarung kanthil neng panje-nengan, Kangmas Warukung.”

“Apik ta, kuwi. Kaya mimi lan mintuna. Kanthil. Ora bisa ginggang sarambut,” Dyah Warukung ngegongi omonge Galuh Sekar.

Kanyata Dyah Warukung durung gadug nyurasa wasita adi kasebut. Kang wose kahanan kuwi……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng