Ahok BTP Wis Merdika Milih Politik Apa Bisnis?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 101 kali

Kemis Wage 24 Januari wingi Ahok BTP (Basuki Tjahaja Purnama) wis merdika, sawise diukum 21 sasi ing Mako Brimob, Depok. Pendukunge padha mangayubagya, PDIP lan Capres Jokowi ketok adhem wae. Laladan jembar bali gumelar; BTP arep ambyur ing politik maneh apa bisnis? Genti saiki, tuking wisuna Buni Yani kapan ngaplus mlebu penjara, awit 2 sasi kawuri kasasine wis ditolak MA.

ESUK kuwi, Kemis Wage 24 Januari 2019 jam 07.30, mobil ireng sing tipe lan plat nomere isih digawe wadi, gleser-gleser ninggalake Rutan Mako Brimob, Depok. Ing njerone, kursi tengah dilung­guhi Ahok BTP sisih kiwa, lan Nicholas Sean Purnomo anak mbarepe ing sisih tengen. Mbeneri liwat Simpang Susun Semanggi, Ahok anguk-anguk cendhela, katon jembatan sing dibangun jaman dheweke dadi Gubernur DKI, kanthi dana CSR (bantuwan swasta).

Nicholas pitakon, “Apa bapak durung nyoba?” Karo panggah ngawasi njaba, Ahok wangsulan, “Ya durung, aku mung­gah kene jembatane lagi digarap. Rikala diresmekake bapak wis ditahan.” Jroning 21 sasi ora nyumu­rupi kahanan njaba, Ahok BTP rumangsa dadi wong manca ing Jakarta, ora ngerti perkemba­ngan kutha. Nanging dheweke marem karo mantan Kadis Bina Marga Yus­mada, sing kasil ngrampungake proyek gagas­ane kanthi becik, malah isih ana saldo-ne.

BTP mboyong putri

Rikala Ahok BTP bebas, kudune sing mapag anak bojone komplit. Kang du­madi, sing methuk mung anake mbarep, Nicholas Sean Purnama dalah Tim BTP. Veronica Tan wis pisahan karo Ahok, mer­­ga selingkuh karo pengusaha Yuli­anto Tio. Satemene Ahok wis nate nge­lik­ake supaya aja ngganggu bojone uwong. Lha ning kepriye, Veronica karo Yu­lianto Tio kebacut padha dene ngethek-e, wekasane Ahok trima ngalah. Godhong jati dirubung singgat, timbang mangan ati aluwung dipegat!

Nglakoni paukuman sajroning 21 sasi punjul 15 dina, tumrape Ahok BTP kaya dene wong kuliah program master. Tata uripe dadi luwih meneb, wis ora gam­pang kebrongot maneh. Senajan anggo­ne “kuliah” kegawa saka andhile Ketua MUI Ma’ruf Amin, Ahok BTP ora rumang­sa dendam. Isih ombyokan ranca­ng­an­e Ahok BTP sawise bali dadi wong merdika. Kejaba tilik pesareyane keng rama ing Manggar Bangka-Belitung, uga bakal sowan marang Merry Hugeng, yaiku gar­wane suwargi Kapolri Hugeng Imam Santosa (1968-1971), ngurus SIM sing kadhung mati ditinggal “kuliah”, sarta pengin touring Jakarta-Surabaya sing saiki wis nyambung liwat tol sing alus-mulus kaya pipi prawan.

Uga wis ana undangan dadi pembi­cara ing sawatara negara manca. Nganti PS munggah cetak, Ahok BTP wis kasil sowan Bu Mery Hugeng ing Depok, sarta OSO (Osman Sapta Odang) Ketum Ha­nura sing nembe dioso-oso publik awit pengin uga dadi Caleg DPD. Apa dhe­weke arep nggabung dadi kader Hanura? Jebul dudu, Ahok BTP merlokake ketemu OSO ing Jl. Denpasar mung saperlu mba­lekake akik mirah delima sing disilih­ake OSO ing kawitane ditahan. Kaelokane akik iki, yen ditetesi banyu dadi kaya mu­rub. Jan, ngungkuli akik Klabang Sayuta-ne Lawa Ijo muride Pasingsingan jroning crita silat Keris Nagasasra-Sabuk Inten karyane SH Mintardjo.

Pindhane satriya ing pakeliran, Ahok BTP uga kelakon mbedhah praja mbo­yong putri temenan. Awit sawise mbe­dhah pager kamardikane saka Mako Brimob Depok, sasi Februari iki bakal kra­ma entuk mantan Polwan Bripda Puput Nastiti Devi (22), asal Nganjuk. Tanggal pesthine durung gumathok, sing genah Teguh Sriyono (50) calon mertuwane luwih enom tinimbang Ahok (52).  Puput kuwi ndhisike ajudane Veronica Tan, sisihane Ahok. Omahe Puput ing Depok pancen mung kidul Mako Brimob, Puput kerep bezuk Ahok. Karang wis jodho, sing lanang mantan Gubernur DKI sing wadon mantan Polwan, tresnane ngumpulll.......

Padha diwelehake Gusti Allah

Ahok kepeksa “kuliah” ing Mako Brimob Depok wiwit 9 Mei 2017 merga ketaman senjata pamunah satru Kyai SARA. Jroning sidang ing PN Jakarta Utara sing nyilih gedung Kementrian Per­tanian Pasar Minggu, dheweke divonis 2 taun penjara. Awit pidatone ing Kep. Seribu sing nggepok tapsir “surat Al-Maidah 51” kelakon gawe kebranange saperangan umat Islam. Ing sakawit pi­dato mau ditanggapi lumrah wae. Ning jalaran diububi ingkang minulya dhahat kinurmatan panjenenganipun bapa Buni Yani liwat medsos, dumadi demo majilid-jilid. Senajan Ahok wis njaluk ngapura, ora digubris.

Kanthi pasal penistaan agama, Ahok divonis 2 taun penjara lan kontan dita­han. Suwalike ingkang minulya dhahat kinurmatan panjenenganipun bapa Buni Yani sing dadi tuking wisuna, senajan kasasine ing MA wis ditampik lan tetep kudu nglakoni paukuman 1,5 taun, nganti seprene wiwit vonis nganti kasasi sing ngentekake wektu 14 sasi, isih bisa ce­ngengesan ana njaba. Pa­wadane Ke­jaksaan Agung, salinan pu­tusan saka MA durung ketampa. Mangka dohe gedung MA Merdeka Utara tekan Kejaksaan Agung Blok M mung 11 Km. Apa kurir sing nggawa berkas bangsane blekithi (semut)?

Warna-warna tumanggape publik ngenani bebase Ahok. Bengi sadurung 24 Januari, kanthi nganggo klambi kothak-kothak para Ahokers padha lek-lekan ana sangarepe gedung Mako Brimob. Karangan bunga jejer-jejer ing tembok ngarep gedung. Duet politisi Fadli Zon-Fahri Hamzah, Mardhani Alisera (PKS) sarta politisi karbitan Ahmad Dhani adhem komentare, sing wose: saiki Ahok wis bali resik, muga-muga aja mbaleni kaluputane sing ndhisik.

Beda maneh karo Ketua FPI Sobri Lubis. Kanthi ukara sing cukup sengkring dheweke kandha, ora ana pitutur! Po­koke, yen nganti Ahok mbaleni maneh, ya bakal mlebu maneh. Arep bali ing po­litik utawa apa wae, ya sumangga. Sing wigati, yen natoni umat Islam, akibate bisa liwih ala ketimbang sing wingi. Perlu kawuningan, FPI mono klompok garis keras sing melu ngububi demo anti Ahok nganti kalahe ing Pilgub DKI.

Mung eloking lelakon, wong-wong sing padha gawe sengsarane Ahok, saiki akeh uga sing padha kapracondhang. Iku persis omongane Ahok rikala disidhang, “Sapa sing sikara marang aku, bakal di­welehake Gusti Allah.” Nyatane para elit sing padha melu demo majilid-jilid ing Monas bangsane: Zumi Zola Guber­nur Jambi, Ratna Sarumpaet, habib Ba­har Smith, Ahmad Dhani, saiki padha ndhe­kem ing tahanan, senajan perka­rane beda-beda. Habib Rijiek mendra me­nyang Tanah Ngarab, lan sedhela maneh Buni Yani bakal ngaplus Ahok, ning ana LP Cipinang.

 

Ngaso politik dhisik

Minangka “mahasiswa” sing becik, satemene dhek sasi Agustus 2018 Ahok BTP wis bisa ngrampungake “kuliah”-e ing Mako Brimob liwat PB (Pembebasan Bersyarat). Nanging dheweke emoh njupuk, lan milih bebas murni kanthi nor­mal. Sebab Ahok kuwatir, metu luwih cepet dianggep merga entuk prioritas, wekasane demo majilid-jilid dumadi maneh. Mesakake rakyat umum sing ora ngerti apa-apa, dalane dadi macet.

Wong kalah Pilkada, apa maneh mlebu penjara, racake padha bangkrut kari entut. Ramadhan Pohan politisi Demokrat upamane, kalah Pilkot Medan diukum 3 taun merga ngemplang utang Rp 8 milyar. Temahane sing rikala kam­panye Pilkada janji arep dadi agen perubahan, mbesuk metu saka penjara bisa wae dadi agen.....pulsa apa gas melon.

Ahok jan mrojol selaning garu. Ing Rutan Mako Brimob dhuwite malah saya akeh. Mergane dheweke bisa nulis buku “Apa kata teman Ahok” lan “Renungan 365 hari”, sing diedol luwih saka 7.000 eksp lan pepayon nganti Rp 5 milyar luwih. Ya saka dodolan buku sing sijine rega Rp 750.000,- mau –ana tandata­nga­ne Ahok– dheweke bisa ngragadi kulawargane, klebu kanggo kegiatan sosial.

Kalangan elit politik uga ora kabotan, malah siap nampa Ahok BTP yen ta pe­ngin melu mikuwati partaine. Kayata tumanggape Mardani Alisera, Ketua DPP PKS; senajan Ahok ora nunggal saiman, yen wis mertobat PKS gelem nampa dadi kadere. Semono uga PSI (Partai Solidar­itas Indonesia) kang anggotane sapera­ngan tilas “Teman Ahok” jroning Pilgub DKI, mesthi wae nampa tangan loro.

Beda maneh karo PDIP lan Jokowi “petugas partai” sing lagi Nyapres ka­pindho, tumanggape adhem wae rikala Ahok bebas. Rikala ditakoni pers, Jokowi ukarane ketok banget anggone “jaga jarak”. Ngendikane, “Ahok wis nglakoni ukumane, arep ambyur ing politik utawa bisnis, kuwi terserah dheweke.” Semono partaine Megawati, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mratelakake, sawise bebas Ahok mesthine dadi luwih mateng minangka politisi, luwih paham marang kultur politik ing Indonesia.

Wis, mung kuwi thok tumanggape. Nanging kudu dimaklumi, Ahok kuwi isih akeh mungsuhe, sing yen kecenthok sawektu-wektu bisa nyenggara macan. Yen PDIP-Jokowi katon gupuh manga­yubagya, dikuwatirake wong-wong sing anti Ahok saiki manunggal karo Jokowi, bisa bali njepluk maneh. Mula ana po-litisi sing darbe pamrayoga, becike Ahok BTP ngaso dhisik, ambyur ing laladan bisnis luwih prayoga, jer ndhisike pancen uga pengusaha. Bar Pilpres sumangga kersa.

Ahok dhewe nglenggana banget ma­rang posisine, mula saiki ora mikir politik. Dheweke lagi nyepakake program ing TV swasta, sing dipresenteri dheweke dhewe. Lan marang para pendukunge ngajab, saiki yen ngundang jenenge aja Ahok, cukup BTP sing ateges Basuki Tjahaja Purnama, bisa uga diplesetake dadi: (B)ebas (T)anpa (P)ersyaratan utawa (B)ersih (T)ransparan (P)rofesio­nal. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…