Debat Capres Krasa Cemplang Pindhane Jangan Kurang Uyah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 134 kali

Kaya sing wis diprediksi ngakeh, debat perdana Capres-Cawapres tgl. 17 Januari kepungkur kurang greget, cemplang kaya jangan kurang uyah. Fahri Hamzah ngarani, mirip cerdas cermat. Hidayat Nurwahid mbiji, kalah grengseng karo debat Capres 2014. Ning apa wae asile, becik timses BPN (Prabowo) utawa dene timses TKN (Jokowi) rumangsa jagone paling kampiun, mungsuhe nglempoing!

SAWATARA dina sawise debat Ca­pres perdana digelar, ing medsos dadi viral ngenani gambare Cawapres Ma’ruf Amin salat magrib bareng Jokowi kanthi lungguhan ana kursi. Komentare dadi werna-werna. Ing atase Cawapres sing kudune sarwa mitayani, teka salate kok lungguhan? Sing mbelani Ma’ruf Amin kandha, wong yen wis sepuh utawa nga­lami gangguwan pisik, kena wae salat kanthi lungguhan. Kabeh ana dalile.

Sing ngritik Cawaprese Jokowi mau salugune darbe maksud, yen wis ngleng­gana marang sepuhe, mbok uwis, aja kersa digandheng dadi Cawapres! Cukup momong putra wayah ana ndalem, saya tuwajuh lan mempeng ngibadahe. Jebul isih kersa, kanthi pawadan ben wong Ta­ngerang ana sing dadi Cawapres. Kejaba kuwi, iku pakurmatan tumrape NU, dene Jokowi luwih nengenake ulama timbang tehnokrat.

 

Ma’ruf Amin sing amem

Apa sing dikuwatirake para pengritik ing medsos mau jebul nemahi. Awit jro­ning debat perdana mau Cawapres Ma’ruf Amin katon mbadakalani teme­nan. Dheweke “sedikit bicara”, wekasane Capres Jokowi sing banyak kerja, kerja, kerja! Tegese, kerja nangkis serangane Capres Prabowo lan Cawapres Sandiaga Uno jroning debat. Ing pakeliran sau­pamane, memper perang kembang sawise jejer Dwarawati. Raden Setyaki sing bat-bet ngantemi ratu sabrangan, dene Ra­den Sambawisnubranta luwih akeh non­tone saka kadohan. Capres Jokowi omong 33 menit, Cawapres Ma’ruf Amin mung 4 menit.

Rikala debat tumindak, pendukung Jokowi dadi dheg-dhegan bareng Ca­wapres Ma’ruf Amin disuwun moderator amrih nambahi katrangane Capres Jokowi ngenani penegakan hukum lan HAM. Jebul pratelane cekak aos, “Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi.” Lho, priye ta iki? Kok mung kandha “mendu­kung”? Ora usah dikan-dhani, minangka Cawaprese Jokowi otomatis ya kudu ndhu­kung ngono.

Nate uga Cawapres Ma’ruf Amin paring katrangan kanggo nambahi pratelane Capres Jokowi ngenani disabilitas (wong cacat). Merga cumpening wektu, lagi kandha “Kami sendiri pernah ditegur Allah ketika....,” ngerti-ngerti wektune wis entek, nganti moderator Ira Koesno elik-elik, “Ya, waktu sudah habis. Saya ingatkan, ini debat bukan pidato.”

Wekasane ing ndalem debat sing durasine 2 jam –setengah jam “dibo­rong” iklan– iku Cawapres Ma’ruf ka­ca­thet ngudhal panemune mung ping pat. Sepisan soal disabilitas, kapindho per­kara tumpang-tindih hukum sing disoal Sandiaga Uno. Ma’ruf Amin mratelakake, “Kami ke depan adalah lanjutkan refor­masi di bidang hukum secara tetap, pe­nataan regulasi, hilangkan yang tumpang tindih dan buat regulasi yang berkualitas yang memudahkan rakyat dan menjadi­kan pilihan investasi dan pengembangan UMKM.”

Katelu Ma’ruf Amin darbe panemu yen laras karo fatwa MUI, teroris kuwi tindak kejahatan, dudu jihad. Jroning Qur’an disebutake, wong sing gawe ru­sake bumi saisine kudu diukum abot. Ka­ping pat, ngenani kontra terorisme Ca­wa­pres asal Tangerang kuwi darbe re­sep, teroris sing ketangkep urip kudu ana tindakan deradikalisasi, upamane diwenehi gaweyan yen pancen pe­ngangguran.

Ing sanjabaning debat Capres-Cawaprer KH Ma’ruf Amin mratelalake, dheweke sethithik omong (amem) pan­cen disengaja, aweh kalodhangan  ma­rang Jokowi sing wis pengalaman jroning pemerintahan. Minangka C-awapres aja “saur manuk” rebutan omong. Wapres Jusuf Kalla uga mbe-nerake sikepe Ma’ruf Amin, jejere Wa-pres kudu kaya ngono. Presiden kudu luwih akeh guneme tinimbang Wapres.

 

Dianggep karaokean?

Debat kapisan diwiwiti, Prabowo nye­rang Jokowi kanthi pitakonan, geneya yen ana Kepala Daerah nyengkuyung Jokowi, pemerintah adhem ayem wae. Nanging giliran Kepala Daerah ndhukung Prabowo digawe masalah, nganti ana sing dicekel. Manut Prabowo, iki pelang­garan HAM, awit ngudhal panemu kuwi dijamin UU. Jokowi banjur wangsulan kanthi pambuka, “Pak Prabowo jangan main tuduh!”

Sateruse dielikake, aja grusa-grusu tanpa bukti. Upamane jaman ana wong raine bengep (Ratna Sarumpaet), tim Prabowo kontan nggelar konprensi pers. Mangka nyatane sing raine bengep mau mung merga operasi plastik. Pendukung Jokowi ing gedung Bidakara mau padha keplok ambata rubuh, dene Prabowo katon klejingan tanpa komentar.

Giliran Jokowi nyerang Prabowo kanthi pitakonan bab akehe Caleg Gerindra sing tilas koruptor wewaton data ICW, Prabowo endha kanthi kandha yen durung ana laporane. Capres Jokowi banjur mepetake, “Mangka minangka Ketum Gerindra, Prabowo harak kudu tanda tangan ing saben berkas Caleg.” Jan-jane ing kene iki Jokowi sisip, awit wewaton UU Pemilu, Caleg sing diteken Ketum partai cukup Caleg DPR, dene Caleg DPRD cukup Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah).

Kudune bab UU Pemilu kasebut di­enggo nangkis, nanging Prabowo malah gawe alasan, wong korupsine mung cilik-cilikan. Ewa semono dheweke nantang, mangga wae Jokowi nglapor­ake yen ana kasus kaya ngono. Awit Prabowo uga janji, yen pancen ana bukti-buktine, awake dhewe sing bakal ngglandhang Caleg mau menyang penjara.

Ing sesi liyane Jokowi bali pitakon bab tekade Prabowo ngenani gender. Mesthi wae dudu gender gamelan, nanging gen­der kang mengku teges jinis kelamin. Awit ing pengurus DPP, kabeh dicekel wong lanang. Prabowo nduwa bab iki. Sebab ing DPP uga ana Rachmawati sing dadi Wakil Ketua Umum. Ngenani Caleg Prabowo “pamer” yen 40 % saka titah wanita.

Sing kojur, forum resmi debat Capres de­ning Prabowo mung dianggep kaya karaoke papan hiburan malam. Jalaran rikala ana wektu lodhang jroning debat ngenani Caleg Gerindra sing tilas koruptor, Prabowo sing rumangsa “di atas angin” banjur jogedan ing podium, kasusul dipijeti baune dening Cawapres Sandiaga Uno. Mesthi wae para penonton padha surak mawurahan.

 

Ngaku jago wudhu tandhing

Jroning debat sing wektune mung 1,5 jam mau, ing sakawit ora ana sesi visi-misi kanggo para Capres, jebul ditam­bahi. Ewa semono sacara umum debat kasebut lumaku kurang grengseng, kepara cemplang pindhane jangan ku­rang uyah. Capres sakarone sajak me­per ati, aja  nganti nyerang sing asipat pribadi. Iki pancen wis diatur dening KPU, jalaran dikuwatirake mengkone debat malah dadi ajang memirang  utawa nyekekerake si Capres lan Cawapres.

Mula ora nggumunake, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid ngarani debat kapisan iki kalah gayeng karo debat Ca­pres dhek taun 2014, senajan sing tandhing ora ganti. Ibarate wong num­pak sepedha motor mono, spedometer mung nuduhake 40 Km /jam. Mangka karepe publik (penonton), dipantheng wae nganti 60-80 Km/jam, kejaba yen ngliwati ngarep kompleks militer!

Malah vokalis DPR Fahri Hamzah mbiji, merga nganggo kisi-kisi barang, debat capres kok kaya lomba cerdas cermat SMP-SMA ing TVRI biyen. Regu Jokowi karo regu Prabowo ora nyimak pitakonan lan bantahan, nanging malah ketungkul ndeleng kepekan. Jawaban kerep ora nyambung karo pitakonan. Na­nging merga pesertane Capres, ya di­anggep bener wae. Ujare, “Mula mbe­suk maneh, ora perlu nganggo kisi-kisi.”

Ning tumrap tim BPN, Prabowo jan briliant, hebat luwar biasa. Habiburah­man pengacara Gerindra sing nate ke­plantrang ing simpang susun Semanggi iku ngarani, wangsulane Prabowo jan kaya doktor hukum temenan. Mligine rikala ditakoni soal Caleg Gerindra sing paling akeh ngungsung tilas koruptor, Prabowo wangsulan: gumantung pu­tusan pengadilan!

Abdulkadir Karding saka Tim TKN se­mono uga, ngarani yen Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin maju ing podium luwih konkret, anteng, lan padha dene ngompliti rikala mbangun argu­mentasi. Suwalike Prabowo-Sandiaga Uno, mung ngendelake retorika, ketok ora jenjem, glagepan rikala nanggapi pitakonan kritis. Ujare, “Wis ta, Jokowi menang KO nglawan Prabowo.”

Nyemak panemu liyane saka anggota Timses BPN utawa dene Timses TKN, kabeh nunggal sagendhingan. Jagone dianggep sing paling top markotop, mak­nyusss yen istilahe swargi pakar kuliner Bondan Winarno. Pokoke, jago wiring kuning sing wudhu tandhing. Mung­suh digitik sepisanan langsung singidan ana ngisor swiwi, karo mak crettt….. metu mbeleke putih!

Debat kapindho digelar maneh tang­gal 17 Februari, kanthi moderator Najwa Shihab lan Tommy Cokro. Mbok menawa merga KPU midhanget pamrayogane ingkang minulya saha pantes sinugata sagunging pakurmatan panjenenganipun Bpk. Fahri Hamzah, debat kapindho lan sateruse wis ora nganggo kisi-kisi ma­neh. Capres-Cawapres kudu saya mem­peng latihane. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…