Kebun Wildflower Park Australia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 19 kali

Ana Kembang Kanggo Tahun Baru lan Natal

Durung suwe iki wartawan PS, Collin Nathasa lan Astrid Miller mlebu menyang kebun Wildflower Park, Sydney, Australia. Pranyata wiwit sasi Desember 2018 nganti tumeka Februari taun 2019 ing kebun raya Wildflower Park, ramene ora jamak. Pancen wektu iku para pelancong padha dolan menyang kebun raya Sydney, saperlu nonton kembang kang lagi mekar. Pancen ing kebun kembang kang gandane arum mau, warga Australia ngarani “Taman Firdaus”. Kebun raya Wildflower Park jembare udakara 125 hektar, tinretes tetuwuhan kembang kang nengsemake. Maneka warna kembang kang unik lan narik kawigatene para pengunjung saka Sydney Kembang anggrek sing gawe gumune para wisatawan, mligine para-para ibu-ibu padha ngucap “Congratulations” (Selamat Berbahagia). Saengga para kawula mudha padha nylethuk “Have a nice dream” (muga-muga mim­pi endah), sinambi nudingi kembang kang gandane wangi.

Pancen kebun Raya Wildflower Park, sugih kembang anggrek kang disenengi para kaum hawa, luwih-luwih kanggo kebutuhan Natalan lan Tahun Baru. Kem­bang anggrek mau bisa ditangkarake ing wewengkon Sydney, lumebere kembang langka lan meh. Maneka warna tetuwuh­an anggrek kang digelar kaya ta anggrek Sinter Class, Chancere Natal, Surcaie Lely, Spider Flower. Kembang tulips sarta maneka warna kembang liyane, kem­bang anggrek kang ditandur mau, bisa urip subur ing kebun Wildflower Park ing sapinggiring segaran utawa danau kang kinupengan suket-suket “ekaliptus” kang endah. Saperangan warga Sidney, Australia padha ngandharake yen kebun raya Wildflower kadya Taman Surga, kang katon endah mligine mekar ing wulan Desember. Iki mbuktekake yen kebun Wildflower Park pancen patut entuk acungan jempol, yen kembang-kembang kang maneka warna mau entuk sebutan “Love is beauty” (Tresna kang endah). Kanthi panglembana mau, diajap bisa mapanake kembang-kembang mau kaya ing kebun surgawi.

Para pengunjung wektu nonton kembang anggrek ing sisih lor kebun gu­mune eram, amarga anane kembang ang­grek kang gandane sedhep. Kem­bang anggrek mau sinawang katon asri, saengga warga masyarakat Australia ngarani kembang “Kemangga” (Spider Flo­wer). Yen digatekke kanthi premati kem­bang Spider Flower utawa Laba-Laba, satleraman kaya kewan “Kemang­ga” tenanan, katon sikile pating tlolor sarta wernane abang semburat putih. Satleraman kaya kewan “Kemangga” beneran lagi golek mangsan. Iki tandha bukti yen kembang anggrek Kemangga, muncule ing sasi Desember 2018 nganti sasi Februari 2019 kang gandane wangi nyonggrok irung, dohe nganti 7 (pitung) meteran. Perlu kawuningan sejatine kebun Wildflower Sydney gudhange kembang Sinter Class kang digandrungi para pengunjung. Paribasan Barat ngan­dharake “Be Happy is the man filds wisdom and discernment, because it is more precious than corals”. (Berbahagia wong sing entuk hikmah lan pengeta­huan, jalaran babagan iki luwih ana regane ketimbang batu permata). Kanthi anane kembang Sinter Class, tumrap warga Sidney kayadene nemu Kebahagiaan Baru ing taun 2018, utawa nindakake pengetan Natalan tumuju Tahun Baru (taun anyar).

 

Hari Natal lan Tahun Baru

Manut katrangane marang wartawan PS, “Kerep banget kembang anggrek Sinter Class dipethik kanggo keperluan “Pergantian Tahun,” pratelane kenya ayu Melbourne. Semono uga kembang ang­grek Spider Flower, dipajang ana san­dhuwure meja makan kang­­go mahargya “Tahun Baru”. Emane ora sa­ben omah bisa nduweni re­reng­gan kem­bang mau, ja­laran kejaba re­gane la­rang pan­cen du­rung akeh sing bisa nang­karake. “Para pakar botani Sydney, Australia tan­sah mbudidaya kepriye ca­rane nggone nang­karake kem­bang ang­grek mau. Mligine para warga Sydney, kem­bang Chancere Natal kang­go mapag keperluan Tahun Baru”, tan­dhese ke­nya ayu Nathasa Collin karo ngguyu sumringah. Kem­bang Spider Flower banget digan­drungi para nonik bule, amarga kembang mau pancen narik kawigaten. Saka kaelokane jagat ing kebun kembang Wild­flower Park, wektu sasi Desember 2018 nganti Taun Baru 2019, wiwit di­ser­bu para pengagum kembang se­antero Sidney lan Melbourne, Australia.

Nona Nathasa Collin nambah ka­trangan, sajroning sasi Desember nge­pasi dina Natal kembang mau katon lagi mekar, kang nggawa swasana ayem lan tentrem. Kanthi anane dina Natal warga umat Katolik lan Protestan padha nyiap­ake kebutuhan kembang kanggo mapag Tahun Baru 2019. “Love your darling for so long, but only God that has given His love as long as you live and you die, … Mary Chrismas and Happy New Year,” tandhese miss Collin Nathasa (tresna­nane kekasihmu sasuwene, ananging mung Gusti Yesus Kristus sing bisa nyuntakake rasa kasih sayang, sasuwene urip lnganti tekan matimu. Selamat Hari Natal lan Tahun Baru). Ing kalodhangan mau Dr. Simon Cobollat (pakar botani) aweh katerangan, kembang anggrek kang mekar ing sasi Desember ing wilayah Sydney Park nyata-nyata katon seger lan gawe gumun. Sing bisa ditangkarake wektu iki, kembang ang­grek Bramble Natal, White Molucca, Yello Cootamida, Blou Crymme. Uga ana kembang anggrek kang unik kaya ta Lonceng Natal, Sinter Klas, Cakar Kanguru lan liya-liyane. “Do for everything so that we can make possible for that impossible,” kandhane Simon Cobollant. (Nyambut gaweya kanthi mangkono bisa ndadekake sing maune ora bisa, saengga dadi bisa). Pancen ing wilayah Australia kondhang tetuwuhan kang nyleneh.

Ngrembug babagan kembang ang­grek, pranyata Australia gudhange kem­bang lan tanduran pasren “persi­langan” kembang, uga kanggo observasi sarta panaliten. Kejaba iku ana kembang anggrek kang gan­dane arum kaya lenga “je­bat Kasturi” kang diarani Lonceng Natal. Gandane kang wangi mau kaya-kaya ora klebu akal, ora liya kembang Coota­mida wektu digawa angin. Kaya-kaya masyarakat Sydney ana ing tengahe “Taman Nir­wana”, saengga para sinyo lan nonik padha nyle­thuk, “May God bless” (Muga-muga Gusti Allah Kang          Maha Agung tansah njam­pangi).

(Dewi Setyowati)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik