Dikira Tukang Parkir
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 108 kali

Dikira Tukang Parkir

 

Kaya biyasane yen dina Setu aku nyantai. Esuk iku niyatku  arep mlaku-mlaku. “Jeng aku mlaku-mlaku sik ya, karo arep mampir mbayar pulsa neng ATM,” pa­mitku marang sisihanku.

“Mbok aku melu si­san, Mas, karo arep golek sayuran neng Pasar Demangan,”  ucape bojoku. Aku ora kabotan.

Ora kanyana jebul ing ATM Mandiri cedhak Pasar Demangan sing antri wis akeh. Tinim­bang melu antri kesu­wen, sisihanku banjur ndhisiki mlebu pasar, aku ditinggal ijen. Sepedha motor digawa blanja menyang pasar.

Gancaring crita, sakwise cukup kaperluwanku mbayar pulsa ing ATM,  aku banjur geser menyang parkiran saperlu ngenteni sisihanku metu saka pasar.  Dumadakan  ana kenya loro metu saka bilik ATM. Salah sijine ngulungi aku dhuwit Rp.5.000  karo kandha, “Kembali empat ribu. Agak cepat ya saya tergesa.”

“Apa Mbak, kok suami saya diberi  uang Rp 5.000?” pitakone sisihanku kang ngepasi teka saka blanja.

 “Oh maaf, Bu, saya kira bapak ini tadi  tukang parkir. Maaf ya, Pak, Bu,”  kandhane kenya mau karo nuntun sepedha motore terus bablas lunga.

“Oalah, Mas, sampeyan ki guru besar kok dianggep tukang parkir. Memelas temen,” ujare sisihanku nalika dakbonceng mulih. Tekan ngomah, aku langsung ngilo nyawang penampilanku neng lemari kaca. “Ya ana empere yen dikira tukang parkir,” batinku.

Bambang Hadisutrisno-Yogyakarta

 

 

Dikongkon “Ketua Kelas”

 

Ponakanku jenenge Abimanyu isih kelas I SD Gema­wang, Kabupaten Temanggung. Sawijining dina pas mulih saka sekolah Abimanyu kandha marang ibune yen dheweke dikon melu kegiyatan Pramuka dening ketuwa kelase. Ibune rada ora percaya, mosok ketuwa kelas umur 7 taunan bisa mrentah kanca-kancane melu kegiyatan.

 Tur meneh, meh kabeh bocah ing SD Gemawang kelas I kuwi biyen muride ibune Abimanyu ing TK.”Bim, sakjane sing ngongkon sapa?” panlesihe ibune.

“Ketuwa kelas, Bu, sajake Ibu kok ora ngandel,” wangsulane Abimanyu karo prengat-prengut.

“Lha nek ketuwa kelasmu ateges taun kepungkur rak muride ibu neng TK. Sapa bocahe?” Ibune Abimanyu isih ndhedhes.

“Bu Lilik.”

Saknalika ibune Abimanyu ngguyu kekel. Sebab sing asma Bu Lilik iku ora liya Kepala Sekolah SD Gemawang. Jebul karepe Abimanyu melu Pramuka dikongkon ketuwa kelas kuwi maksude diutus dening kepala sekolah. Apa tumon?

Siswidadi Ngesti N-Temanggung

 

 

Baladha Tugas Akhir

 

Taun 1989 jamanku nyusun tugas akhir, rental komputer lagi muncul siji loro. Rehne  sewane per jam larang, tugas akhirku mung takketik nganggo mesin ketik manual. Draftku nembe dadi lan kudu dipriksa dhosenku sadurunge maju sidhang sarjana. Aku banjur nemoni dhosen pembimbing ing kampus saperlu ngaturake draft sing takjepit  kira-kira kandele 200 kaca.

 “Iya mengko takdeloke, selehna neng meja kana,”  ngendikane mas dosen.

Aku kanthi sabar ngenteni koreksine. Seminggu, rong minggu, telung minggu, nganti patang minggu durung ana kabare. Kathik dhosen pembimbingku kuwi ora tau katon ana kampus. Lagi minggu kaping lima aku ketemu panjenengane.

 “Mas, dospundi,  wonten ingkang kedah dipun leresaken?” takonku.

“Apa sing dibenerake,” panjenengane malah balik takon.

 “Draft tugas akhir kula, Mas.”

“Oh iya, draftmu ya? Wadhuh neng endi ya? Hmm, aku lali. Apa ketinggalan neng Bali? Ngene wae lah, print maneh wae ya,  mengko tak priksane kanthi cepet.”

Jedher! Kagetku kaya sinamber gelap tengange. Raiku mbokmenawa rupa abang biru nek ngaca. “Nggih, Mas, nyu … nyuwun pamit,” tembungku gemeter.

 Tekan kamar kos-kosan sing gupeg aku dheleg-dheleg ijen. Bingung. Lha piye ora bingung,  draft mau ora tak foto copy merga ora duwe dhuwit. Dadi nek draft mau ilang, ya kelakon  entek omah entek alas. Oh Gusti nyuwun pitedah, sambatku jroning batin.

Nalika ndhingkluk mripatku weruh tumpukan uwuh neng poncod kamar. Njembrung merga sasen-sasen ora diguwang. Uwuh mau tak tliti siji-siji. Kertas burem ureg-uregan lan itung-itunganku pas nggawe draft awal takgoleki lan tak susun maneh. Ana sing wis suwek, ana sing mblobor merga kertas bureme teles. Saka uwuh mau taksusun lan takreka-reka banjur takketik maneh. Alhamdulillah merga dalan saka Gusti Allah, draft tugas akhir bisa dadi maneh terus takaturake dhosen pembimbing. Sawise review pisan pindho, wusanane aku kasil sidhang sarjana lan lulus dadi insinyur.

In memoriam Mas Ir. Pudjo Soekarno PhD. Mugi  pikantuk panggenan ingkang murwat wonten ngarsanipun Gusti. Sedaya bimbingan panjenengan kagem kula sakanca dadosa sumbering pahala lumintu wonten akhirat. Amiiin.

Teguh Santoso-Jakarta Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!