Respati Pandhita (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 82 kali

Kang samya bandayuda Bathara Anantaboga lumawan Naga Can­dhula, ing ngawang-awang, katon nggegirisi. Bathara Anantaboga mawa sorot ireng, dene Naga Candhula mawa sorot abang. Tan cinarita kang lagi perang tandhing.

Dewi Basundari kang wedi nyumurupi wong tuwane bandayuda rog bandawa­lapati lumawan pamane dhewe, mutusake ninggal Saptapratala. Ing batin tuwuh pikiran, yen ramane nganti kalah, dheweke ora bakal mentala nyumurupi. Tur isih kudu dipeksa nglanggati karepe pamane dhewe, Naga Candhula, nadya sithik wae ora duwe rasa tresna. Katimbang bingung aluwung ninggalake papan kono ngiras ngupadi srayan supaya ora kedlarung-dlarung pasulayan antarane Bathara Antaboga mungsuh Naga Candhula.

 Lakune Dewi Basundari ditutake klangenane loro kang aran Wedhus Bang karo Banyak Patra. Kewan loro iku wus lu­lut banget, nganti patrape kaya manung­sa kang ngerti marang karepe sing ngingu. Kewan loro iku tansah mituhu marang dha­wuhe bendara. Yen Dewi Basundari liwat dalan sing rumpil, Wedhus Bang nggen­dhong sang dewi ing gigire. Nanging yen ngepasi nyabrang bengawan, Banyak Pa­tra sing ganti nggendhong Dewi Basundari. Kamangka sing dialami dening Dewi Basun­dari maneka warna kahanane. Kadhang­kala liwat dalan rumpil, munggah gumuk mudhun jurang, kadhang kudu nyabrang kali gedhe kang iline banter. Kewan loro iku dudu sabaene, awit nadyan wujud wedhus lan banyak, nanging bisa tata jalma.

Kocapa, Dewi Basundari rumangsa sayah lan luwe, saengga dadakan lerem ana sukuning Arga Aswata. Wedhus Bang lan Banyak Patra padha munjuk pitakon.

“Mbek, mbeek. Dhuh Gusti Putri, teka paduka ngaso ing papan mriki badhe nger­sakaken napa, Gusti Ayu?” ature wedhus.

“Nguaakk, nguaakk, inggih Gusti Ayu, paduka badhe menapa, Gusti? Menawi wonten prekawis kula aturi paring pa­ngan­dika dhateng abdi kekalih, sampun na­mung kendel kamawon.”

“Wedhus Bang lan kowe Banyak Patra,  blaka suta wae aku kepengin banget dha­har iwak.”

“ Hla mangga menawi paduka nger­sakaken dhahar daging menda, kula atur­aken.”

“Inggih Gusti Ayu. Paduka ampun ngantos cuwa, kula kedah bekti dhateng bendara. Mangga, dhadha menthok kula, kula aturaken dhateng panjenengan. Menawi badhe kadhahar, kula sumadya dipun iris, Gusti Ayu.”

“Yoh, yen kowe sakloron wus padha rila, mara majuwa kene dakirise da­ging­mu.”

Dewi Basundari kang nampa pisung­sunge klangenan loro siyaga ngasta peso landhep. Wedhus Bang deniris kempole, dene Banyak Patra deniris dhadha men­thoke. Eloking lelakon, nalika kewan loro iku padha mati, kuwandha turahane ilang padha sanalika, nuli salin wujud dadi dewa kang sigra munggah mring kahyangan.

Sabanjure dening Dewi Basundari iwak werna loro iku denmangsak cara iwak nuh. Sawuse mateng, gandane mangambar manjing ana woh kluwih lan godhong mlin­jo. Sigeg.

Ganti kang kacarita, kang ana Pertapan Ardi Aswata. Begawan Respati lagi nan­dhang…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!