Croncong
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 106 kali

Naswari lan Prabarana nratab nalika ana perawat nyurung dragbar sing mentas diudhunake saka ambulan. Disurung tumuju ICU. Dhe­weke kepengin meruhi sapa pawongan sing lagi lara kuwi. Naswari njomblak  ba­reng cetha sing arep dilebokake ruwang ICU iku jebul Prayitna, pacangane Prabarini, ipene sing uga lagi dirawat ing ICU kono.

Prabarana lan Narswari enggal maju nyedhak, ngaku yen pasien anyar iku uga kulawargane. Prayitna dipapanake jejer karo Prabarini, mung keletan sekat gor­dhen sing bisa dibukak. Kahanan sing aneh, lelorone kaya semayan lara, lan padha mlebu ing ICU rumah sakit kono.

Watara sewidak kilometer arah lor kulone Denpasar, trepe ing omah Banjar Batukaru, cedhak Puraluhur Batukaru. Ba­lian pengiwa I Made Sempana ngadani ritual khusus. Ritual sing diwiwiti tengah wengi kepungkur. Kanthi sarana mori ireng sing nabet kama campuran garing. Kama kasil ulah salulute balian tuwa kuwi karo Ni Luh Matrya wingenane.

Mori ireng iku dipanggang ing ndhu­wure padupan, bareng karo fotone Pra­yitna. Foto sing ditinggal dening Matrya minangka syarat jangkepe teluh wegig. Mori ireng iku diubengake kaping pitu ing ndhuwure padupan sing kumelun. Aji man­tram wegig dirapal, bebarengan asep du­pa sing dise­bul arah ngidul ngetan. Asep mlebu kamar rumah sakit papane Prayitna nginep. Ana swara jumedhor. Prayitna sing lagi turu, tangi kaget. Ing ngarepe wis ngadeg we­wujudan ireng, wulune dhiwut-dhiwut. Mripat mlolo abang nga­thirah, wengis ngisis siyung. Ilat mloler da­­wa, ilere kotos-kotos ing jogan.

Wewujudan gedhe dhuwur ireng kuwi nyedhaki Prayitna sing isih kamitengge­ngen. Tangane kemlawe, nyengkerem si­rah lan nancepake kukune sing landhep. Pra­yitna pringisan kelaran, nanging arep mbengok lan sambat swarane ora bisa metu. Mung bekah-bekuh ora bisa ngla­wan. Rasa lara sing ora ketahan iku nda­dekake dheweke tiba semaput, ngglun­dhung ing jogan. Mbarengi ambruke Pra­yitna, ing Banjar Karambitan Ni Luh Matrya sing lagi sarapan keselak, gelase mrucut. Tiba ambyar ing jogan. Saklebatan katon wewayangane Prayitna. Atine ora jenak, krasa yen Prayitna wis ketaman daya teluh andelane Balian Made Sempana. Teluh Cethik Croncong Polo.

Ing sajroning atine Martya campuh perang batin. Rasa ora tegel yen Prayitna nandhang cintraka. Nanging ing sewalike ana rasa serik lan ngigit-igit merga ru­mang­sa tau diina lan dibuwang. Tresna suci­ne marang Prayitna ditulak warasan, senajan wiwitane dahuru ya saka pokale dhewe. Atine dipeper, kudu tega marang Prayitna. Bab mengko priye wusanane, di­pikir mburi. Sing baku Prayitna kudu sirna.

Srengenge wis ngglewang endhek ing kulon. Ing ruwang ICU kari Prabarana ijen. Narswari wis dikongkon bali mring Sem­pidi saperlu……………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!