Croncong
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 30 kali

Naswari lan Prabarana nratab nalika ana perawat nyurung dragbar sing mentas diudhunake saka ambulan. Disurung tumuju ICU. Dhe­weke kepengin meruhi sapa pawongan sing lagi lara kuwi. Naswari njomblak  ba­reng cetha sing arep dilebokake ruwang ICU iku jebul Prayitna, pacangane Prabarini, ipene sing uga lagi dirawat ing ICU kono.

Prabarana lan Narswari enggal maju nyedhak, ngaku yen pasien anyar iku uga kulawargane. Prayitna dipapanake jejer karo Prabarini, mung keletan sekat gor­dhen sing bisa dibukak. Kahanan sing aneh, lelorone kaya semayan lara, lan padha mlebu ing ICU rumah sakit kono.

Watara sewidak kilometer arah lor kulone Denpasar, trepe ing omah Banjar Batukaru, cedhak Puraluhur Batukaru. Ba­lian pengiwa I Made Sempana ngadani ritual khusus. Ritual sing diwiwiti tengah wengi kepungkur. Kanthi sarana mori ireng sing nabet kama campuran garing. Kama kasil ulah salulute balian tuwa kuwi karo Ni Luh Matrya wingenane.

Mori ireng iku dipanggang ing ndhu­wure padupan, bareng karo fotone Pra­yitna. Foto sing ditinggal dening Matrya minangka syarat jangkepe teluh wegig. Mori ireng iku diubengake kaping pitu ing ndhuwure padupan sing kumelun. Aji man­tram wegig dirapal, bebarengan asep du­pa sing dise­bul arah ngidul ngetan. Asep mlebu kamar rumah sakit papane Prayitna nginep. Ana swara jumedhor. Prayitna sing lagi turu, tangi kaget. Ing ngarepe wis ngadeg we­wujudan ireng, wulune dhiwut-dhiwut. Mripat mlolo abang nga­thirah, wengis ngisis siyung. Ilat mloler da­­wa, ilere kotos-kotos ing jogan.

Wewujudan gedhe dhuwur ireng kuwi nyedhaki Prayitna sing isih kamitengge­ngen. Tangane kemlawe, nyengkerem si­rah lan nancepake kukune sing landhep. Pra­yitna pringisan kelaran, nanging arep mbengok lan sambat swarane ora bisa metu. Mung bekah-bekuh ora bisa ngla­wan. Rasa lara sing ora ketahan iku nda­dekake dheweke tiba semaput, ngglun­dhung ing jogan. Mbarengi ambruke Pra­yitna, ing Banjar Karambitan Ni Luh Matrya sing lagi sarapan keselak, gelase mrucut. Tiba ambyar ing jogan. Saklebatan katon wewayangane Prayitna. Atine ora jenak, krasa yen Prayitna wis ketaman daya teluh andelane Balian Made Sempana. Teluh Cethik Croncong Polo.

Ing sajroning atine Martya campuh perang batin. Rasa ora tegel yen Prayitna nandhang cintraka. Nanging ing sewalike ana rasa serik lan ngigit-igit merga ru­mang­sa tau diina lan dibuwang. Tresna suci­ne marang Prayitna ditulak warasan, senajan wiwitane dahuru ya saka pokale dhewe. Atine dipeper, kudu tega marang Prayitna. Bab mengko priye wusanane, di­pikir mburi. Sing baku Prayitna kudu sirna.

Srengenge wis ngglewang endhek ing kulon. Ing ruwang ICU kari Prabarana ijen. Narswari wis dikongkon bali mring Sem­pidi saperlu……………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik