Barjo Gempal (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 127 kali

Arinis lan Wiratmadi ngenteni kanthi kebak pangarep-arep. Muga-muga Barjo Gempal bisa mbukak lawang mobil kuwi. Barjo Gempal isih utheg,  ku­pinge nyoba nyingkrihke kabeh swara, sing nyoba dirungu amung swara saka njero kunci sing nembe diothak-athik.

Klik! Klik! Klik!

Ana swara ‘klik’ lirih kaping telu. Barjo Gempal mesem. Lawang mobil nyoba dibukak. Kasil, lawang mobil bisa dibukak.

Arinis mesem, Wirat lega, rasa kuwatire ilang. Barjo Gempal ngusapi kringet tipis ing bathuke.

“Wah, maturnuwun. Njenengan ahli kunci ya, Mas?” pitakone Arinis kanthi polatan bingar.

“Ya kebeneran wae bisa. Untung tenan, ora sida kewirangan.”

“Kewirangan kepiye?”

“Hla yen tawa-tawa arep tetulung njur nyatane ora bisa apa ora kewirangan?”

“Hi hi hi, ya ora ta. Sing cetha, ora kabeh uwong duwe keprigelan kaya njenengan. Kuwi kalebu langka, amung nganggo kawat lan jepit rambut kok bisa mbukak kunci mobil sing jarene canggih iki.”

“Bener kandhane Arinis. Njenengan mesthi dudu wong sembarangan, kaprigelan kaya mangkono kuwi ora kabeh wong bisa. Njenengan ngasta ana ngendi?” pitakone Wirat.

“Kula niki pengangguran, Pak.”

“Nganggur ora apa-apa sing baku uripe kecukupan.”

Wirat lan Arinis sing maune arep bali malah rembugan maneh karo Barjo Gempal. Jalarane, saliyane merga ditulungi mbukak lawang mobil sing kekunci, anggone omong-omongan pancen gathuk kabeh rembuge. Rembugan bab maneka warna bisa cocog lan nyambung.

“Iki mengko rak ora sida bali. Eh Mas Barjo, njenengan seneng campursari? Mengko bengi ana campursari ing terminal Watu Kelir,” Arinis menehi kabar.

“Campursari seneng, kerawitan seneng, wayang ya seneng. Pokoke kabeh kesenian aku seneng. Nanging aku babarpisan ora bisa nglakoni. Dudu donyaku.”

“Mengko bengi mriksani menyang Watu Kelir. Penyanyine ayu-ayu hlo.”

“Iya. Yen ora kebablasan merem, mengko takdolan mrana.”

Rembugan dipungkasi. Sawise ijol-ijolan nomer hape karo Barjo Gempal, Arinis lan Wirat banjur pamitan. Mobil werna ireng tleser-tleser mudhun saka punthuk makam Randhualas.

Barjo Gempal ora terus mulih, nanging bablas menyang Benowo, niliki sapine Mbah Ngatmo. Lakune saka Randhualas arah ngidul, tekan dalan gedhe ngarep puskesmas ngulon, protelon ngarep kecamatan ngidul.

Ing kulon kampung Tambakan, Barjo Gempal mandheg sedhela, nyetandarke pit motor banjur…………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!