Angin Wayah Subuh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 146 kali

Adzan Subuh wis ngumandhang. Nur Asyiah nugel impene. Eng-gal gumregah. Kelingan kekarepane sing wis dia­ngen-angen sadurunge budhal menyang pangimpen. Cepak wudu saka omahe dhisik, senajan atis tumetese banyu kran gawe mrinding. Nyandhak rukuh ing kamar shalatan, banjur nyeret sandhal jepite arep me­ngakne lawang. Dadak kelingan ana sing keri. Mbalik tumuju meja omah sing lampune mung remeng-remeng. Gunting dawane sakilan disaut. Dibuntel rukuhe supaya ora nyubriyani.

Metu saka omah ora pamit sisihane sing ajeg isih ngorok. Lawang dikunci saka njaba. Manyak plataran angin wayah subuh krasa ngelus-elus saperangan awake Nur Asyiah sing ora ketutupan penganggo. Angen-angene wis mantep, kanthi gunting ing tangane.

Teka mesjid isih sepi. Sawetara wong lanang wis sila ing ngarep srambi. Sing pujian ajeg Ahsan, cetha ing padhange lampu mesjid. Wong-wong ora nggatekake Nur Asyiah sing bablas menyang cedhak papan wudu. Ing papan kuwi katon ngregemeng bedhug lawas sing lulange jebol. Gunting sing digawa ditumpangake bedhug. Nur Asyiah ngajap olehe shalat ora keganggu gunting sing digawa. 

Bubar shalat, nalika jamaah wis padha metu mesjid, Nur Asyiah pilih keri. Wiridan dhisik. Bareng rada sepi lagi gumregah alon-alon. Rukuhe dilempit, banjur ditumpangake lengene. Bubar nyeret sandhale, dheweke mbalik menyang papane bedhug amoh. Atine kumesar. Krasa ketege jantung sansaya cepet. Kagandheng tekade sing dianggep becik, dheweke enggal njupuk gunting. Lulang bedhug sing amoh digunting. Krek, krek, krek! Lulang sing wis rada tipis gampang banget digunting. Olehe nggunting watara limang tabok. Lulang bedhug banjur dilempit. Ditumpangake lengen, ditutup rukuh. Senajan reget ora diperduli. Mengko rukuhe bisa diumbah.

“Kok keri Mbak Nur?”

Swara kuwi ngagetake Nur Asyiah. Jalaran pikiran lagi ora konsentrasi.

“Emm… iya wiridan dhisik,” wangsulane kecipuhan, upama padhang mesthi katon praupane Nur Asyiah sing semu isin.

“Rumangsaku sampeyan kaya njedhul saka kidul mesjid, ana apa?” Mimin sing mbarengi Kyai Hidayat miterang jero.

Nur Asyiah sangsaya kaget. “Halah, mung ngguwak idu,” wangsulane rerikatan ninggalake Mimin sing mlakune sajak santai wae.

Langit wetan wis rantak-rantak. Adheme angin esuk semilir lirih. Gawe pangajape Nur Asyiah sansaya mantep. Kaya……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!