Angin Wayah Subuh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 59 kali

Adzan Subuh wis ngumandhang. Nur Asyiah nugel impene. Eng-gal gumregah. Kelingan kekarepane sing wis dia­ngen-angen sadurunge budhal menyang pangimpen. Cepak wudu saka omahe dhisik, senajan atis tumetese banyu kran gawe mrinding. Nyandhak rukuh ing kamar shalatan, banjur nyeret sandhal jepite arep me­ngakne lawang. Dadak kelingan ana sing keri. Mbalik tumuju meja omah sing lampune mung remeng-remeng. Gunting dawane sakilan disaut. Dibuntel rukuhe supaya ora nyubriyani.

Metu saka omah ora pamit sisihane sing ajeg isih ngorok. Lawang dikunci saka njaba. Manyak plataran angin wayah subuh krasa ngelus-elus saperangan awake Nur Asyiah sing ora ketutupan penganggo. Angen-angene wis mantep, kanthi gunting ing tangane.

Teka mesjid isih sepi. Sawetara wong lanang wis sila ing ngarep srambi. Sing pujian ajeg Ahsan, cetha ing padhange lampu mesjid. Wong-wong ora nggatekake Nur Asyiah sing bablas menyang cedhak papan wudu. Ing papan kuwi katon ngregemeng bedhug lawas sing lulange jebol. Gunting sing digawa ditumpangake bedhug. Nur Asyiah ngajap olehe shalat ora keganggu gunting sing digawa. 

Bubar shalat, nalika jamaah wis padha metu mesjid, Nur Asyiah pilih keri. Wiridan dhisik. Bareng rada sepi lagi gumregah alon-alon. Rukuhe dilempit, banjur ditumpangake lengene. Bubar nyeret sandhale, dheweke mbalik menyang papane bedhug amoh. Atine kumesar. Krasa ketege jantung sansaya cepet. Kagandheng tekade sing dianggep becik, dheweke enggal njupuk gunting. Lulang bedhug sing amoh digunting. Krek, krek, krek! Lulang sing wis rada tipis gampang banget digunting. Olehe nggunting watara limang tabok. Lulang bedhug banjur dilempit. Ditumpangake lengen, ditutup rukuh. Senajan reget ora diperduli. Mengko rukuhe bisa diumbah.

“Kok keri Mbak Nur?”

Swara kuwi ngagetake Nur Asyiah. Jalaran pikiran lagi ora konsentrasi.

“Emm… iya wiridan dhisik,” wangsulane kecipuhan, upama padhang mesthi katon praupane Nur Asyiah sing semu isin.

“Rumangsaku sampeyan kaya njedhul saka kidul mesjid, ana apa?” Mimin sing mbarengi Kyai Hidayat miterang jero.

Nur Asyiah sangsaya kaget. “Halah, mung ngguwak idu,” wangsulane rerikatan ninggalake Mimin sing mlakune sajak santai wae.

Langit wetan wis rantak-rantak. Adheme angin esuk semilir lirih. Gawe pangajape Nur Asyiah sansaya mantep. Kaya……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik