Aja Nganti Mundur Saka PAN Amien Rais Cukup Mbegawan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 37 kali

Rikala ana kader “nyabrang” lan mundur, para mantan pendiri PAN nguwuh Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais mundur. Abdillah Toha sakanca kuwatir, Bapak Reformasi kuwi dhestun bisa nggerus suwara partai ing Pileg 2019 merga “manuver”-e Amien Rais. Aja nganti mundur! Ingkang minulya panjenenganipun isih dibutuhake partai. Cukup mbegawan, ning Begawan Abiyasa dudu Durna!

JAMAN diantem isyu nampa dhuwit Rp 600 juta saka eks Menkes Siti Fadillah sing diadili jroning Pengadilan Tipikor, ing medsos katon gambare Amien Rais sing lagi tumungkul amarikelu, muka kon­jem bantala. Jroning twitter-e mau sastrawan Gunawan Mohammad gawe postingan kang muni: “Tegaklah Mas Amien Rais, Anda terima Rp 600 juta tapi belum tentu bersalah. Kita tak boleh cepat mencerca, bukan?”

Twitere pandarbe majalah Tempo mau mesthi wae njalari kulawarga agung Amien Rais-an mak prempeng murinani. Putra kinasihe Amien Rais sing aran Salsabila Hanum enggal nyamber jroning twitter uga kanthi ukara: “Foto ini Anda ambil dari foto saya, Anda crop lalu Anda beri caption tendensius. Itu ayah saya brerdzikir menunggu kelahiran putri saya. Ahli fitnah! 

          

Berkahe Amien Rais

Yen diungak memburi, jebul pos­tingane Gunawan Mohammad kasebut jan-jane ora mengku karep ngece, nanging dhestun melu mbelani ing atase kanca leladi nunggal saperjuwangan. Gunawan Mohammad iku darbe tali batin karo Amien Rais, awit dheweke jebul uga klebu priyayi sing melu dhedhangir ma­dege PAN ing awal reformasi, 23 Agustus 1998. Bebasan  dijiwit padha larane, diantil (kampleng) padha dene benjute.

Udakara rong sasi sawise Orde Baru ambruk kongseb bantala 21 Mei 1998, Amien Rais Ketum PP Muhammadiyah kuwi ngadegake Partai Amanat Nasional bareng karo wong 50 mitra karuhe, antarane: Goenawan Mohammad, Abdil­lah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Ha­sibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A, Zoemrotin, A.M. Fatwa,  sarta Alvin Lie Ling Piao.

Kegawa cakramanggilinganing wek­tu, mbaka siji para pendiri PAN mau mun­dur pelarasan saka partai. Tula­dhane Faisal Basri sing dosen Fakultas Ekonomi UI, dheweke mundur taun 2003  awit para elit PAN  luwih nengenake ke­pentingan politik sagebyaran. Faisal ngakoni, sasuwene manunggal karo PAN ora bisa maujudake demokratisasi, awit tansah keganjel kepentingan politik sagebyaran para elit politike. PAN wis ora nengenake marang kajujuran. Upa­mane jaman pemerintahan Gus Dur di­kandhakake yen ekonomi saya momrot. Nggepok politisi PAN sing munafik mau, Faisal Basri nyebut Amien Rais.

Rikala pendiri PAN saperangan padha mretheli, Amien Rais saya moncer ki­prahe. Lereh saka Ketua MPR (1999-2004), ing Pilpres 2004 maju pilpres sesaingan karo SBY lan Megawati, sing mimpang SBY. Wiwit kuwi ana sing ngledhek yen jeneng Amien Rais kuwi jarwa dhosoke: Arep mimpin ora isa! Nanging nyatane, senajan dheweke gagal dadi pemimpin negara Indonesia, saka perjuwangane kasil melu ndhedher para pemimpin bangsa ing era reformasi.

Liwat Pilpres lan Pilkada langsung, njalari SBY bisa dadi presiden 2 priode. Jokowi saka pengusaha meubeler bisa dadi Walikota, munggah Gubernur, lan wekasane dadi Presiden. Luwih-luwih tingkat Kepala Daerah, saya ombyokan wong kedhongkrak nasibe dadi walikota, bupati lan gubernur. Mangka jaman Orde Baru, jabatan kasebut sing nemtokake kabeh Cendana (Pak Harto). Kalunggu­h­an Kepala Daerah monopoline birokrat karier lan  perwira ABRI (dwi fungsi ABRI).

Mung ya  kuwi, liwat Pilkada langsung mau milih pemimpin dadi kurang selektif. Akeh sing dadi ora merga kwalitas, na­nging uwang kertas! Wekasane padha keblasuk dadi koruptor. Bareng ana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akeh sing kejodheran. Wiwit kuwi saben “tanggap warsa” kejatuhan Pak Harto, Amien Rais ditagih minangka Bapak Re­formasi. Endi asile perjuwangan ngem­brukake Orde Baru?

 

Suthik mundur sapecak

Amien Rais wangsulan, dudu gagal total, nanging pancen isih akeh sing kudu dibenahi. Upamane soal penegakan hu­kum, otonomi daerah malah ngliyer prak­tek korupsi saka pusat menyang daerah, sarta sumberdaya alam sing malah dira­sakake dening korporasi manca tinim­bang bangsane dhewe.

Paling kojur, politisi Senayan bang­sane Desmond Mahesa (Gerindra) lan Adian Napitupulu (PDIP)  ngarani Amien Rais satemene mung “ndompleng” ge­rakan mahasiwa sakupenge 21 Mei 1998. Paling sengkring, Sri Bintang Pa­mungkas lan mantan Wapres Try Su­trisno ngecap Amien Rais iku pengkhianat bangsa. Sebab ngothak-athik UUD 1945 sing kebablasen njalari rusake tatanan negara.

Nanging Amien Rais ora mundur sa­pecak, dheweke tetep nggujihi peme­rintahan era reformasi. Gus Dur dileng­serake merga dianggep nalisir. Megawati lan SBY uga ora sepi saka kritikane. Nanging bareng sing dadi presiden Joko Widodo sing padha-padha wong Solo, Ketua Dewan Kehormatan PAN kuwi saya ngegas anggone ngritik, ngaung, ngaungngng….. werrr werrr…..jan mbrebegi kuping!

Jokowi mung dianggep lurah Indonesia, pemimpin pekok, pro asing lan Aseng. Dundum sertipikat kanggo rakyat, dianggep ngibul. Saya blawanan maneh, rikala Amien Rais mbelani Capres No. 02. Ing Pilpres 2019 iki dheweke nganggep Prabowo didukung koalisi partai Allah dan koalisine Jokowi partai setan. Malah-malah, Amien Rais gan­dheng kunca karo klompok Habib Rijik, lan saben ana demo ing Monas mesthi melu ngombyongi.

Ya trajange Amien Rais sing mengkene iki njalari para mantan pendiri PAN sing isih kandel “sense of belonging” (rumangsa melu andarbeni)-e marang partai dadi kaya diosikake. Nganggep Amien Rais wis kebacut, nembe iki : Abdillah Toha,  Goe­nawan Mohammad, Dr. Albert Hasibu­an, Toety Heraty, lan Zoemrotin kirim layang terbuka setengah resolusi ma­rang Amien Rais, supaya mundur wae saka PAN.

Layang sakebet mau antarane muni: sudah saatnya Saudara mengundurkan diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus, dan menem­patkan diri Saudara sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa. Pancen ora patiya akeh ukarane, nanging yen manut basane pelawak Asmuni: “Sedikit kata-katamu, tapi sengak didengar!

Amien Rais ora nggubris pamrayo­gane para mantan kasebut, malah nganggep Gunawan Mohammad Cs kan­dha ngono amarga nyengkuyung Capres Jokowi. Para elit PAN uga ora nganggep panemu mau. Ing debat TV, Drajat Wi­bowo sing dadi elit politik PAN kuwi an­dherpati mbelani Amien Rais. Nanging ya dimaklumi, dheweke mundhak drajad lan kawibawane (kondhang) ya saploke manunggal karo PAN.

 

Aja mbegawan Durna

Gunawan Mohammad Cs ngelikake Amien Rais amarga ngeman yen PAN tembene dadi partai gurem utawa ilang kaya dene prediksine lembaga survei nembe iki. Paling ora rasa kuwatir mau timbul saka Albert Hasibuan. Lembaga survei LIPI lan Litbang Kompas nembe iki mratelakake, ing Pileg 2019 ngarep iki sing suwarane 4 % luwih mung kari: PDIP, Gerindra, PKB, Golkar lan Demo­krat. Liyane kuwi bangsane PAN, Nas­dem, Hanura lan PP mung entuk sangi­sore 4 % saengga ora bisa lolos mlebu Senayan.

Asyari Usman sawenehing wartawan ing Suara Islam.Com nunggal sagen­dhingan karo Drajad Wibowo, uga mbe­lani Amien Rais. Jroning layang tertutup-e dheweke genti nyaruwe Gunawan Mohammad Cs. Manut panemune, Amien Rais tetep konsisten karo semangat reformasi-ne. Presiden Jokowi digujihi Amien Rais amarga ana glagate  ngurip-urip peprentahan model Orde Baru. Awit Gunawan Mohammad Cs kebacut ke­sengsem karo Jokowi, dadi kabeh keku­rangane mau gak krasa.

Wose para elit PAN ora bakal ngre­wes pamrayogane Gunawan Mohammad Cs. Bebasan kaya unine sendaren laya­ngan, lambe samerang dadi satumang, panemune wong-wong sing pro Jokowi ora perlu digape. Perlune ngapa, wong wis sanjabaning garis kok arep melu nutul petis.

Yen dipikir-pikir kaya kandhane pe­lawak Basuki swargi, Amien Rais mi­nangka sesepuh PAN pancen ora perlu metu saka Ketua Dewan Kehormatan PAN. Pak Harto ndhisik nate dadi Ketua Dewan Pembina Golkar, nanging ya mung njampangi saka kadohan, ora per­lu melu aktif sajroning organisasi. Su­pran­dene yen Pak Harto mesem utawa dhehem-dhehem, kabeh padha manut miturut sakersane.

Iku mengku teges yen Pak Harto trima mbegawan. Mesthine Amien Rais uga bisa mbegawan kaya Abiyasa ing Candi Saptaharga. Ora nate melu jejer Nga­marta, nanging yen ana parigawe Har­juna utawa Abimanyu mesthi ngalahi sowan ing pertapan karo nggawa gula teh kopi sachetan. Ya ing kono iku Abiyasa nuhoni jejere begawan, pandhita akarya wangsit, pindha kombang ngisep madu sarining tawang.

Suwalike aja pisan-pisan niru  Bega­wan Durna saka Sokalima. Jarene bega­wan, nanging isih melu aktif ngrawuhi pasewakan ing Istana Gajahoya, merga entuk uwang transpor. Dupeh suwuk sembure isih digatekake, banjur sene­nge ngompori kawula, direwangi eyel-eyelan karo Patih Sengkuni lan Adhipati Karno. Iku begawan sing dudu patula­dhan, nanging dhestun banjir pisuhan. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Kabecikan sing kita tindakake dina iki, mengkone bakal dilalekake wong. Ora usah perduli, tetep tindakna kabecikan apa wae kahanane!.

Klik

BUSANA KEMBANG MAWAR

Sawijining wanita saka China dilamar pacare kanthi busana spektakuler kang digawe saka 9.999 kembang mawar. Nukil saka Oddity Central, busana mawar kuwi hadiah tunangan saka Xiao Fan marang Yin Mi. Angka 9 dheret 4 kang makili gunggunge kembang mujudake pangarep-arep amrih tresnane kekarone abadi, selaras karo kapitayan China marang angka 9. (d/ist)***

Pethilan

Jatah kanggo mahasiswa miskin ditambah

Bageyan saka cita-cita nyerdhas­ake bangsa

Babatan liar ditindakake terang-terangan

Sing liar-liar kok bisa terang ngono ya?

Politisi enom padha rontok

Padha seneng ora sabaran sih!