Temuan Sing Nggegirisi Bab Jasad Kuna
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pasujarahan - Dibaca: 138 kali

Ilmu pengetahuan, bisa mlaku kanthi apik, klawan sempurna, mesthi wae liwat panaliten sing ora rampung rampung. Conto sing paling “gres”, udakara lima nganti nem taun kepungkur, alat komunikasi arupa HP isih dadi barang sing mewah, najan mung kena nggo sms lan nelpun.

            Dina iki, HP wis ngalami penyempurnaan makaping-kaping, engga HP weton anyar wektu kuwi, dina iki wis dianggep ketinggalan jaman, jadhul, ora pantes “disuguhake dhayoh” maneh.

            Yen ndhisik batih saomah cacah pitu, mung duwe HP siji. Malah kira-kira wae, sakecamatan mung wong siji-loro sing duwe HP. Saiki piye? Halah, wong siji isa nyekel HP loro, telu, papat lan sateruse. Saking ngembyahe HP, ora wongtuwa thok sing nduweni, ning bocah cilik-cilik wae wis trampil, prigel nggunakake gadget mau.

            Kabeh mau bisa dadi kanyatan krana ora lerene para ahli yang bidhange dhewe-dhewe nganakake panaliten lan penyempurnaan. Semono ilmu pengetauan liyane bisa maju sebab anane para ahli sing tansah nggethu, penuh pengabdian uga dedikasi tinggi marang bidhang ilmu sing ditekuni.

            Tansaya modern, mesthi tansaya maju barang sing ditliti. Ora mung bidhang limu tehnologi wae, tapi bab-bab sing magepokan karo sejarah peradaban lan dina kawurine bumi saisine iki terus diselidhiki.

            Salah sijine asil panaliten ngenani “masa lalu” uripe menungsa, mapan ana Dorset, Inggris para arkeolog ngaweruhi sawijining kuburan sing diiseni 54 mayit bangsa Viking tanpa sirah, sing dijejer mening antarane sikil, tangan secara urut. Tangan manggon bageyan ndhuwur, sikil ana perangan ngisor.

            Sawise ditliti kanthi permati, patut dinuga yen jrangkong bangsa pelaut lan penjajah Inggris kuna kuwi mati merga diperjaya dening warga desa sing slamet saka pembantaiane bangsa Viking.

            Sebageyan para ahli uga ana sing ngarani, mungkin wae mayit mau ditugel sirahe luwih dhisik, nalika nganakake ritual sesembahan marang roh-roh sing diyakini bisa nglindhungi lan nylametake dheweke.

            Isih ana gandheng-cenenge karo pakaryane para arkeolog mau, ana kompleks kuburan kuna bangsa Mesir tau ditemokake mumi sing posisi sikil lan tangane ditaleni, disrimpung rosa, klawan wajah katon mrecing, ngempet rasa kelaran banget.Mungkin, sadurunge mati, mumi mau ngalami pasiksan kanthi cara dibakar utawa diracun sadurunge.

            Ngomongake bab jasad sing wis dipendhem njero lemah, penulis oleh crita saka salah sijine kuncen makam sing manggon ana wewengkon kecamatan Boyolangu. Jare kuncen mau   tau ndhudhah kuburan—merga dianggo ngubur mayit anyar—sing pethine isih wutuh tapi jrangkonge wis ora ana.

            “Jasad ilang mau“digondhol”  bangsa alus, sebab wektu isih urip biyen wong mau ambyur ana samodrane urip peteng kanthi muja jim pesugihan?” takone penulis.

            “Wah. Duka mawon. Kula mboten saged njawab,” semaure kuncen sing anggone makarya dadi “sing mbaureksa makam” krana warisan saka simbahe kuwi.

            Wasana nyumanggakake. (dawam)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…