Ibu Guru Ayu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 234 kali

Guru ora tetep alias GTT sing lagi nem wulan ngasta iku asmane  Bu Ayu Sekar-wulani. Jumbuh karo arane, Bu Ayu pancen nduweni pasuryan kang ayu milangoni kawimbu­han manis. Kathik ya ora larang esem. Mulang mata pelajaran Matematika. Biyasane mate­matika mono piwulang sing ora disenengi dening saperangan gedhe murid. Nanging ing ta­ngane  Bu Ayu, siswa-siswane ketuju prana karo carane mu­lang. Murid wadon seneng merga bu guru sabar lan tlaten anggone  mulang.  Dene murid lanang kejaba seneng karo sabar lan tlatene Bu Ayu, uga kesengsem karo eseme kang pait madu.

“Ngger,  Darsilo cah bagus. Awakmu isih semlenget ngono,  mosok ya tetep arep mlebu sekolah?” pita­kone ibune Darsilo.

“Inggih Bu, kula badhe mlebet.”

“Ambok ora usah dhisik ta. Sesuk wae yen wis mari tenan,” ibune  menggak, awit Darsilo  durung  waras tenan saka anggone lara typus.

“Masalahipun wonten pelajaran ma­tematika. Menawi mboten tumut, saged ketinggalan lho, Bu,” jawabe Darsilo.

Ibune manthuk-manthuk. Batine, al­hamdulillah anakku saiki sregep tenan.  Hem, pranyata bisa tumama olehku nggo­lekake syarat menyang wong tuwa saka gunung lima.  Ibune ora duwe pikiran rena-rena geneya kok Darsilo sing kulinane kesed iku malik grembyang sregep sekolah.

Jam pitu pas pelajaran diwiwiti, bocah-bocah  padha ngantri salaman karo Bu Ayu.

“Lho Dar, awakmu mau kaya wis sa­laman?”

“Dereng, Bu,” Darsilo salaman karo ngaras epek-epek.

“Sik ta, awakmu kaya rada panas?”

“Inggih, Bu.”

“Kowe kuwi lara apa?’

“Kenging gejala typus.”

“Kok ora ijin wae.”

“Mangke mawon, jam ka-tiga kula tak ijin.”

“Ngapa ndadak ngenteni jam katelu? Menawa lara, ijin ora mlebu ora masalah lho, Dar.”

“Mboten menapa-menapa, Bu.”

Bu Ayu ngrasa ana kang aneh. Lha wong ijin lara wae kok ndadak ngenteni jam katelu barang, enek apa? Ana pitakon sanjeroning dhadha.

Sawise ngabsen siswa-siswane,  Bu Ayu arep nandha tangani  jurnal ngajar. Mbukak jadwal, jam ketelu mata pelajaran kesenian. Gurune Pak Ronggo. Mak tratab, ana geter ing telenging jiwa. Bali nglalela lelakon  sewulan  kepungkur  ing pesisir Konang.

“Ngapa kok durung karep nikah, yus­wane Pak Ronggo rak ya wis akeh?’

“Bu Wulan, umurku pancen wis mateng kanggo omah-omah. Nanging kepriye ya…” priya iku ora nerusne guneme.

“Kepriye pripun, Pak Ronggo?”

“Bu Wulan, adhiku wolu. Aku  tinakdir minangka anak………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…