Kidung Perenging Dieng (16)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 45 kali

“Banjur sapa? Sapa sing wis nyidra yuswane Akuwu Brasmara?”

“Wonten wewados ingkang dipunsimpen rapet ing perenging Dieng.”

“Wewadi? Coba saiki critakna ka­beh wewadi kuwi. Wewadi iki wis wancine dibeber kanggo nemokake durjanane.”

“Cariyosipun mekaten, Ki Patih….”

 

***

Swasana wengi kang sepi ing pe­renging Dieng kuwi dumadakan ri­nengga swara kidung ngaluk-aluk. Rembulan tanggal enom ora ku­-wawa madhangi kahanan. Swasana kiwa te­ngene pesanggrahan peteng. La­mat-lamat katon cahya padhang saka obor-obor kang dipasang ing sadawa­ning dalan tumuju pesanggrahaning para pra-yagung. Manggalayuda Do­ran­dana isih ngayahi karya tungguk kemit dikancani abdi kinasih Jatuna lan Jagela. Nalika abdi loro kuwi padha ma­pan turu, swara kidung kang nganyut-anyut kuwi saya cetha. Kaya-kaya ngun­dang Dorandana supaya enggal nyusul manjing pesanggrahan.

Yen sekawit atine mangu-mangu, suwening-suwe Dorandana duwe ke­wanen jumangkah mlebu menyang pe­sanggrahan papan cumondhone Dyah Ayu Ardhini Pangastuti. Jebul bener, kang ngidung kanthi swara nganyut-anyut iku Ardhini Pangastuti.

“Gusti putri dereng sare?” pitakone Dorandana lirih.

“Oh, Kangmas Dorandana sajak nger­ti jerite atiku. Kangmas nyata kendel dene wis wani manjing saje-rone pe­sang­grahan kene. Pancen kuwi sing dakkarepake, Kangmas.

“Kula mireng kidung kasmaran ing­kang nganyut-anyut nembus wengi ing­kang sepi. Menapa werdinipun ki-dung menika, Gusti Putri?”

“Ah, kok ndadak tambuh lo? Kang­-mas Dorandana ki jejaka sing wis di­wasa, mesthi ngerti kaya ngapa rasane wanodya sing lagi kangen. Nanging mbok ora susah basa karo aku ta, Kang­mas.”

“Hm, ngono Dhi­ajeng? Ya wis ta yen kersamu ngo-no,” Do­randana mesem. “Ngambali pitakonku mau, apa bener pan­jenengan lagi keta­man as-mara?”

“Bener, Kang­mas.”

“Banjur sapa pri­ya sing wis nyo-long atimu, Dhia-jeng?”

“Ah, panjene-ngan kok ndadak ethok-ethok takon ta? Ma­ling sing nggondhol atiku kuwi saiki wis mlebu pesanggrahan kene. Sasuwene iki atiku garing kem­lingking awit sate­mene aku ora tresna karo Akuwu Bras­mara. Aku tansah ke­pengin sumandhing Kangmas Dorandana.”

Dorandana angluh. Ucape, “Ora nyana yen aku kudu………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.