Komantan Soddu’ Masyarakat Bondowoso
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 131 kali

Upacara adat Komantan Soddu’ minangka upacara tindhik kuping warga pinggiran ing Kabupaten Bondowoso. Upacara adat iki minangka ungkapan rasa syukur marang Gusti Kang Akarya Jagad, krana nikmat kang diparingake arupa keturunan.

Upacara iki wiwitane saka pepenginane wong bebojowan kang wis suwe durung pinaringan putra. Sawise keng putri ngandhut, mula pihak kulawarga nduweni nazar, yaiku yen si jabang bayi mengko lair arep nganakake pesta kanthi nglungguhake putrane. Sabanjure, yen lair kakung dadi Komantan Sonnat (kemanten khitan) lan yen lair putri dadi Komantan Soddu’ yaiku tindhik kuping.

Upacara iki dimeriyahake kanthi hiburan arupa kuda kenca’(kuda tari) kang diiringi kennong tello’. Si penganten ana ing ndhuwur jaran kang bisa njoged, lan diarak mubeng kampung. upacara adat Komantan Soddu’ iki dileksanakake sacara turun temurun nganti saiki ing maneka desa kang wargane saperangan gedhe etnik Madura.

 

Komantan Korong

Upacara adat Komantan Korong minangka upacara temu penganten khas masyarakat Kabupaten Bondowoso. Ing upacara iki, sadurunge penganten ditemokake diwiwiti kanthi mamaca, yaiku maca donga-donga dening sawijining pemuka adat kanthi ngobong kukusing dupa. Maksud lan tujuane mamaca yaiku amrih ing pelaksanaan upacara ora ana gangguan, lan bakal pikantuk pangayoman dening Gusti Kang Akarya Jagad.

Sawise mantra diwaca, pemuka adat ngobong kukusing dupa ing rong terop, lan nyawurake beras kuning marang pihak kulawarga wanita, kanthi tujuan amrih pelaksanaan upacara penganten antuk pangayoman saka Gusti Kang Akarya Jagad. Dina esuke dileksanakake acara temu penganten kanthi iringan musik tetepongan.

Ing upacara Komantan Korong iki ana acara Sambit Nyaut, yaiku kekaro wakil saka penganten omong saut-sautan, diselingi parikan. Mula saka iku, pengantene dikurungi, ning saklebatan kaya dipikul/ditandhu. Pertunjukan liyane yaiku pertunjukan pencak silat, kang ngandhut makna keperkasaan penganten kakung kanggo nglindhungi penganten putri.

Acara ngrasiki pasuryan, ditindakake penganten putri marang penganten kakung lan acara ngidak endhog ngandhut maksud yen maneka perkara bakal bisa dirampungake dening penganten kekaro.

Acara sungkeman ditindakake penganten kekaro marang wong tuwa lan tokoh masyakarat kanthi maksud nyenyuwun donga pangestu amrih balewismane kang bakal ditindakake bisa lestari nganti pupusing jaman. Acara hiburan dumadi kuda kencak lan kentrung. (*)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…