21 - 27 Oktober 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 14 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Isih akeh perkara sing ngreridhu laku. Nanging minggu iki kudu op­timistis, sanadyan isih perlu prihatin nggayuh peningkatan lan asil tambahan. Akeh kang simpati, menehi obyekan lan ngajak kongsi. Kudu dipilah lan dipilih, endi kang bisa dilakoni.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki bisa mesem lega jalaran pakaryan lumaku gancar. Aja lali muji syukur marang ngarsane Gusti lan ngaturake panuwun marang wong-wong kang wis tetulung. Aja royal ngentekake dhuwit. Butuh kang wigati isih akeh. Asmara: aja golek menange dhewe.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki sabar sauntara, aja kesusu olehe arep nindakake trobo­san anyar. Sanadyan katone akeh kalodhangan tinarbuka, nanging lintang kabegjane lagi surut. Pikirane sing wening, nyingkiri panya­krabawa ala, amrih bisa kepenak. Asmara: percaya marang pasangan.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Sabar, amarga bakal ana surprise. Aja seneng meksa, kudu aweh kalonggaran marang liyan. Tumindak becik lan kawicaksanan bisa nuwuhake asil kang nengsemake. Nyekel dhuwit akeh, dieman, lan ora cucul tenaga. Tularna kaprigelan lan wawasan panjenengan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja kesusu mbungahi yen sawijining pakaryan kasil. Tumindak kang nuwuhake getun wis tau dilakoni. Mula saiki kudu ngati-ati. Utamakna butuh pribadi, lan rampungake jejibahan panjenengan. Wong kang biyen tau dadi mungsuh, saiki malih dadi mitra raket.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Swasana tentrem lan ayem bisa owah dadi kaco. Bab iku ditindak­ake dening wong kang meri marang panjenengan. Mula direridhu, digawe ubek lan repot anggone mrantasi. Nanging yen panje­nengan jenjem, ora emosi, wong usil kasebut bakal isin dhewe.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Kanggo sing dagang, minggu iki ana bebathen gedhe. Nanging yen melu wong liya, mung bakal antuk bebungah. Amarga pan­jenengan bisa ngudhari perkara kang wigati lan aji. Gunakna wektu lowong kanggo miwiti mbukak usaha dhewe, nyepakake tembe mburine.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Isih kudu sabar lan sumarah ngrampungake maneka masalah. Makarya sengkud bisa ndadekake lali sauntara marang sanggan panjenengan. Asile uga nglegakake. Memitran kanthi ancas ngga­yuh peningkatan lan ngleksanakake rancangan lumaku gancar.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Swasana apik bakal ngupengi panjenengan sakulawarga. Putusan kang dijupuk pirang minggu kepungkur saiki kabukten nyata. Ran­cangane diterusake, ora susah mikirake liyan kang ora mangerti tujuwan panjenengan. Yen perlu tindakna kongsi klawan wong adoh.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Jembarna pasrawungan kanggo nambah elmu lan wawasan anyar kang bisa nuwuhake bebathen. Ora suwe maneh misteri kang sa­suwene iki kasimpen bakal kawiyak. Endhanana cubriya lan cem­buru. Amarga panjenengan dhewe kang bakal kantem ing pikir.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Kepriyea wae, sabar mujudake kunci kanggo nggayuh sukses ing tembe mburi. Pancen angel dilakoni, ora kaya sing dibayangake. Nanging kanthi tekad tenanan lan gelem ngupadi, ora ana sing mokal. Muji syukur, ulate sing padhang. Asmara: mesem, aja njepaprut wae.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Ing minggu iki kudu wiwit nyelengi. Pikiran kang bingung amarga pametu, saiki wis malih padhang. Nanging aja lirwa anggone nggu­nakake dhuwit. Akeh kanca, akeh kang mbombong. Nanging kudu ngati-ati, aja obral janji. Asmara: blaka suta marang pasangan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae