Status Sosmed
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 105 kali

Sepisan maneh dakwaca statuse Intan, atiku dadi tratapan. Embuh merga apa. Kamangka wis telung taun sawise dheweke pacaran karo Ronald lan aku uga cedhak karo Ratih wis ora tau cawe-cawe maneh. Sawise dheweke ora percaya nalika dakkandhani yen Ronald kuwi dudu bocah sing genah, Intan nampik omonganku lan malah nglungani aku ngono wae.

Saiki saka status facebook-e, story whatsapp-e, instagram-e byuh lha kok kabeh isine kurang luwih padha. Intan lagi nandang sungkawa. Ahh.. apa prelu dakkontak lumantar WA, utawa dakparani ing omahe wae. Aku unjal ambegan landhung ngentheng-entheng pikiranku dhewe kang mbuleng panas.

Aku lungguh kursi antrian ing loket. Karepku tinimbang motoran, aluwung nyepur wae, lumayan hemat tenaga uga sangu. Karodene minggu ngarep aku wis mulih maneh merga omah ana acara. Maca koran online kena kanggo kanca sinambi suwung.

Rubrik sportaiment buktine mampu nylimur kemrungsungku ngenteni nomer antrian. Senajan isih ana rasa nggrundel kenapa wong mung pengin numpak sepur saka Blitar menyang Surabaya ae dadak rekasa antri nganti sedina dhewe. Durung maneh nomer antrian sing dakdudut wis oleh nomer 50 kamanggka kaca loket isih rinengga tulisan TUTUP.

Aku ora ngerti kapan wong ing sandhingku teka lunga. Sing dakenteni mung nomer 50 sing diumumake lumantar speaker ing pojok ruwangan. Durung nganti nomerku diceluk, ujug-ujug jenengku diceluk.

“Arjun…!”

Kandhane ora stranta merga bungahe.

Sanalika aku noleh marang sum­bere swara. Sepira cingakku weruh pawongan sing banget daktepungi lan dadi pikiranku sawetara dina iki.

“Intan. Kowe ngapa nyang kene?”

“Tuku tiket sepur Ar, mosok tuku pecel?” guyune Intan sing ndadekake pipi kekarone dhekik.     

Pancen klepek-klepek aku yen mungsuh Intan iki. Aku bacute meneng. Pancen aku menengan. Najan sejatine nggembol pitakon bab statuse ing sosmed, nanging weruh praupane Intan sing ceria, dadekake tuwuh pikirku menawa status sing ditulis kuwi mung ngayawara anane.

“Piye kabare Ratih?”

“Hmm.. apik wae.”

“Oh..”

Katon Intan manthuk-manthuk. Banjur dheweke umyek tunal-tunul HP sing ana ing tangane. Semono uga aku mbalik ing njingglengi kabar sportaiment paling gres. Swasana dadi amem. Senajan kahanan sakupengku ramene ngluwihi pasar.

Pisan-pisan aku ora lali nyawang monitor sing dipasang ing ndhuwure mesin nggon jupuk kartu antrian. Kurang sepuluh maneh, batinku. Kaya tanggap ing sasmita, Intan banjur nakoni aku.

“Kowe nomer pira Ar?”

“Seket” jawabku cekak. “Kowe nomer pira Tan?”

“Kenapa kowe ora takon kabarku. Kepriye kahananku saiki. Jujur wae, awit mau aku lungguh kene pengin mboktakoni Ar. Kowe kanca raketku, malah wis dakanggep sedulurku dhewe. Apa kowe ora krasa yen sing lungguh ing sandhingmu iki lagi lara?” swarane Intan karo mingsek-mingsek.

Brul.. omongane Intan kaya mendhung setaun, njur nekakne udan nganti ngembrolne kreteg kali Klatak. Kanthi mangu-mangu daksawang mripate sing isih kaca-kaca.

“Aku butuh kanca crita, Ar. Wingi-wingi aku budreg, pengin dolan menyang omahmu nanging sungkan karo Ratih. Pengin WA ora penak karo Ratih. Aku butuh kowe Ar..”

“Sttt… wis-wis aja nangis. Ngisin-ngisini. Ayo melu aku wae.”

Intan ngetutne lakuku saka mburi. Dakjak dheweke ing warung cedhak stasiun. Dakpesenke rondhe senengane. Intan banjur crita akeh perkara dheweke karo Ronald. Wusanane Intan njaluk ngapura lan mbenerake omonganku yen Ronald kuwi dudu bocah sing genah.

Sajroning kalodhangan kuwi, uga dakcritakake yen sejatine aku karo Ratih ora pacaran nanging mung kekancan biasa. Ratih sing katon single kuwi wis duwe pacar ing kutha liya.

“Ar, paling saiki antriane wis nomer seket,” sinambi nyruput rondhene nganti entek lan keraya-raya ngadeg.

Aku mung godheg. “Ora papa Tan. Aku menyang Surabaya numpak motor wae, ngiras mbarengi kowe. Kowe lakya ora …”

“Ora Ar, aku ora arep nolak. Sepurane sasuwene iki, aku ora ngajeni pangajakmu, malah sing dak gugu mung Ronald thok.”

Aku lan Intan jumangkah mbalik menyang loket. Ora karep antri, nanging njupuk motor sing dakparkir ing parkiran.

Ana sawijining rasa ngluwihi kanca, rasaku marang Intan sing wis dakpendhem wiwit SMA. Intan, kudune kowe ngerti senajan ora saiki. Apa prelu aku nulis status ing sosmed, ben kowe ngerti kahanan atiku sing sabenere? 

n (dening Syafi Rilla S.Mghfuroh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor