Dadi Bupati (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 72 kali

Rikala aku diwenehi weruh gaji pokok Bupati dening bendahara kandhane Rp 2,1 yuta lan tunjangan jabatan Rp 3,7 yuta. Dadi gunggung kepruk gaji Bupati iku udaka-ra Rp 5 yuta. Dadi yen dibandhingake karo Sekjen olehe gaji Bupati iku padha karo gaji pokok Sekjen. Durung tunjungan kinerjane kang luwih akeh.

La terus fasilitas liyane akeh ngendi antarane Bupati lan Sekjen? Fasilitas perumahan, yen Sekjen ora antuk utawa ora ana rumah dhines. Amarga rumah dhines ing Kominfo yen biyen duweke Departemen Penerangan akeh kang wis disusuki dening pejabat-pejabat. Kamangka biyen rumah dhines Departemen Penerangan iku akeh banget. Ana blok M wae akeh banget rumah dhinese. Kaya dalan wae ana dalan Radio Dalam kang biyen komplek perumahan pejabat Departemen Penerangan. La kok saiki malah ora ana sisane babar pisan kae. Mula dadi pejabat tinggi kominfo saiki rumah dhinese dikontrakake dening peme-rintah. La amarga aku ora duwe omah ana kutha Jakarta, nduweku adoh saka Jakarta yaiku ana Cibinong mula aku banjur dikontrakake ana apartemen. Nanging sawise nduwe dhewe apar-temen aku ya terus manggon ana apartemenku dhewe.

Terus fasilitas liyane kaya ken-dharaan, aku ana kendharaan loro. Siji wujud mobil Jip Nissan lan kijang. Bensin lan sopir wis ana. Yen mbu-tuhake arep lunga kari prentah wae. La yen arep lunga menyang luwar kutha apa menyang njaban rangkah yen numpak pesawat tikete eksekutif. Amarga ya pejabat Kementerian ana ing tingkat nasional mula asring tugas ana ing saindenge nuswantara malah menyang luwar negeri iku perkara biasa. Alhamdullah aku wis kemput menyang Provinsi ing Indonesia. Malah tekan kabupaten-kabupaten barang.

La yen babagan keperluan rumah tangga Sekjen iku ora ana anggarane. Dadi ana ing keperluan rumah tangga kudu saka kanthonge dhewe, kaya yen arep blanja kaperluan saben ndinane. Tuku beras, lenga, kecap ya menyang toko utawa mini market dhewe. Ora ana anggaran babar pisan kanggo keperluan rumah tangga.

Ana kantor ana sekretaris siji lan staf papat kang mbantu babagan administrasi layang-layang dhines. Dene ajudan utawa protokol aku sengaja ora nganggo lan seneng menyang ngendi-endi dhewe. La yen kang ngopeni yen esuk, awan lan bengi ing kantor ana petugas kang nglayani aku. Iku fasilitas kang sasuwene aku dadi pejabat tinggi kominfo yaiku Sekretaris Jenderal Kementerian.

Yen dadi Bupati ana fasilitas kang beda dibandhingake Sekjen. Peru-mahan, bupati ana fasilitas omah dhines kang gedhe. Kamare wae ana lima, siji kamar utama. Durung kamar pembantu ana loro. Dene pawon utawa dhapur uga ana loro. Istilahe ana dhapur kering lan dhapur basah. Dhapur basah iku ana kanggo korah-korah dene dhapur kering mung mligi kanggo ngracik yen arep tata dhahar apa ngombe yen ana tamu kae. La rumah dhines mau isih gandheng karo pendhapa kang gedhe magrong-magrong nyambung kanggo ruang kerja lan ruang pertemuan. Yen ana tamu-tamu penting uga bisa nginep ana pendhapa amarga ana kamar loro kang gedhe-gedhe. Dene ruang pertemuane bisa kanggo pesta cukup wong satus. Lan isih ketambahan maneh ana ing rumah dhines mau ana kang resik-resik njeron omah lan uga kang resik-resik taman lan kebonan yen seneng nenandur kaya bayem, sawi, kacang panjang. Malah ana ing taman mburi ana tanduran kaya pelem, jeruk, duren, klengkeng, jambu lsp. Yen wayahe woh wah nyenengake kae. Pating grandhul nyenengake ing pandulu.

Ana ing rumah dhines Bupati dijaga dening satpol PP nganti patlikur jam suwene. Sing njaga wae ana loro. Saben ana tamu kudu lapor marang satpol PP. La yen ana tamu kang ora janjian dhisik bakal ditolak dening satpol PP mau. Mula yen arep ana tamu kudu menehi weruh marang kang kebeneran njaga ana pos jaga ngarep sisih ering kulon regol yen arep mlebu pendhapa. La yen dadi pejabat tinggi kaya Sekjen ana Kementerian ora ana kang njaga. Kejaba Menteri, ana kang njaga patlikur jam yaiku Satpam. Ana Kementerian satpam iku dudu pegawai ASN nanging pegawe kontrak karo pehak swasta.

Kanggo nglancarake dhines, kendharaan Bupati ana papat. Ana sedhan Toyota Camry, Sedhan Honda, Pajero, lan Toyota Kijang. Dene sopir siap siaga patlikur jam. Yen arep dhines luwar kota apa ana tlatah Magetan kang separo wujud pegunungan kari milih salah siji. Senadyan kendharaan mau dudu anyar weton taun 2014 nanging kanggoku isih apik lan isih layak nganggo banget. Mula rikala para wartawan takon marang aku bab kedharaan dhines mau apa aku arep ganti. Kanthi tegas aku kandha yen kendharaan dhines mau isih layak banget. Ora perlu tuku maneh.

Dadi Bupati keperluan rumah tangga iku wis ditanggung dening anggaran. Kaya tuku beras, lenga, alat rumah tangga lsb. Nanging yen tuku sayur ana pasar, pembantu kudu tuku dhewe. Ana pasar yen tuku sayur rak ya ora bisa nganggo kwitansi. Dadi yen blanja ana pasar kudu mbayar dhewe. Yen blanja ana toko bisa ditanggung amarga ana kwitansi mau.

Dene ana kantor wis siap sekretaris, cacahe ana telu lan menyang endi-endi ana ajudan kang lulusan IPDN. Bocahe isih enom-enom lan yen nyambut gawe sigrak cag-ceg. Nanging ing tembe aku bakal ora nganggo ajudan lulusan IPDN. Amarga apa? Eman-eman, bocah kang didhidhik ilmu pemerintahan mau mung dadi ajudan. Aku khawatir yen suwe-suwe mentale dadi mental kacung ora mental nglayani kaya rikala ana kampus biyen. Mula enggal bakal dakdadekake sekretaris kelurahan kanggo kawah candradimuka ngecakake ilmune.

Ora kliru yen dadi bupati iku kaya raja cilik kae. Rumah dhines ana pendhapa kang wujude kaya kraton. Fasilitas lengkap, karo kandha apa kang dijaluk. Mula kanggoku dadi bupati iku yen ora banjur amanah nglayani rakyat kok bener-bener dosa gedhe. Ngono kandhane anakku mbarep rikala ngendhangi ana rumah dhines semune ngelikake marang aku. Apa maneh kok banjur isih korupsi kaya diwartakake ana ing media kae. Aku nyuwun donga lan pangestu marang para maos bisa nindakake jejibahan iki kanthi amanah nglayani masyarakat lan bagas waras kalis ing rubeda nir ing sambikala. Amin.*

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor