Tradhisi Suran
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 60 kali

Giliran Regune Kaki Bawor sing rondha, wayah bar ngisa kaya biasane wis padha ngumpul nang Gerdhu Rondha, ana mas Guru Tarno, Yamun si bujang tuwa, Darman Betor, pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Kebayan Dikin, malah Kaki Bawor sing tekane keri karo nyangking gorengan Golak diwadhahi tas kresek, langsung ditampani Yamun, njuran diwadhahi piring diladekaken maring sing agi padha jagongan, karo cluluk, “Dhuh, Rama Bawor nggawa golak, miki mas Guru Tarno ngasta mendhoan, kang Keba­yan Dikin nggawa wajik, panganan werna-werna kaya kiye, Kang Darman ora teyeng melu mangan, melas temen. He..he...”

“O, Darman kocape agi puasa Ngrowot, Nyura, ora mangan wohing dami, yah?” takone kaki Bawor.

“Genah koh, Ramane. Garep mangan Mendhoan genah dibuntel gle­pung beras, Golak genah digawe sekang glepung beras, apa maning wajik genah asale sekang beras ketan,” saurane Yamun karo ngulungi gelas isi wedang kopi maring Kaki Bawor.

Sing nyauri malah Darman Betor, ujare “Ah, ora apa-apa. Wong wis tek niati prihatin, mangga mawon sing kepenak, inyong aja dipikir.”

“Iya, sukur Man, panganan kabeh kiye, godha, tumrapmu. Nek kowe teyeng kuwat nahan godha, tegese lulus ujianmu gole tirakat. Muga ka­beh panjangkamu bisa kasembadan.” Kandhane Pak Priyanto karo nyo­mot golak, terus dipangan. “Amin..” Kabeh padha melu ngucap ngamini.

“Kayonge nek wulan sura kaya kiye tumrape wong Jawa klebu wulan sing apik kanggo tirakat, karo kanggo munjukaken puji syukur maring ngarsane Gusti Kang Maha Kuasa,” ujare Kebayan Dikin njuran nyruput wedang kopine gisit, nembe nerusaken gole ngomong, Nyatane nang dhaerah Kabupaten Cilacap kana, pendhak wulan Sura mesthi akeh sing nganakaken slametan Suran, sing kelompok Nelayan wiwit sekang Cilacap, Bunton, Adiraja, Karangbenda mengetan tekan Jethis pada nganakaken Sedhekah Laut terus Larungan sesaji nang tengah laut. Kelompok kesenian bangsane Ebeg, Lengger Calung, Sintren, Cowong ya padha slametan suran, biasane karo gebyag barang. Terus sebagian desa-desa uga ana sing nganakaken Sedhekah Bumi. Jan rame pisan koh.”

“Iya, bener Kang Kebayan,” ujare mas Guru Tarno, nyelani melu ngo­mong. “Ndhing dina Minggu tanggal 30 September 2018 wingi, Kabupaten Banyumas uga nganakaken Grebeg Suran Baturaden, ana kirab Gunungan kasil bumi, ana ruwat bumi, akeh tontonan, jan rame pisan.”

“O, kaya nang Desa Pesanggrahan Kroya agi dina Kemis karo Jum’at tanggal 4-5 Oktober ndhing wingi, uga nganakaken Gebyar Budaya Se­dhekah Bumi Anak Putu Desa Pesanggrahan be ya ana arak-arakan Gu­nungan Palawija sakembaran karo Festival Tumpeng, kuwe ya rame pisan, wong tumpeng sing melu arak-arakan ndeane luwih sakang satus lhuh, barisane be dawa nemen.”

“Nang Kabupaten Purbalingga be ana Festival Gunung Slamet,” kan­dhane pak Priyanto, melu urun rembug, “Nggone nang Desa Serang Ke­ca­matan Karangreja, ana Prosesi ngangsu banyu sekang tuk Sikopyah, kuwe ya rame pisan, bayangaken ana kurang luwih wong pitung atus nggawa lodhong sekang pring, baris ngangsu banyu, kejaba uga ana hiburan keseniane.”

“Oh, iya angger Kabupaten Kebumen kana biasane nang Pantai Karang Bolong, uga sok nganakaken slametan Suran, biasane nanggap wayang barang,” ujare Yamun ora gelem keri melu ngomong, kayong ngertiya kae, wong jane ya mung krungu-krungu critane thok.

“Iya, sing genah nang tlatah Barlingmascakeb, Banjarnegara, Pur­balingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen kuwe, isih akeh warga sing nguri-uri adat tradisi tinggalane para leluhur,” kandhane Kaki Bawor. Klilan.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor