Tradhisi Suran
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 31 kali

Giliran Regune Kaki Bawor sing rondha, wayah bar ngisa kaya biasane wis padha ngumpul nang Gerdhu Rondha, ana mas Guru Tarno, Yamun si bujang tuwa, Darman Betor, pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Kebayan Dikin, malah Kaki Bawor sing tekane keri karo nyangking gorengan Golak diwadhahi tas kresek, langsung ditampani Yamun, njuran diwadhahi piring diladekaken maring sing agi padha jagongan, karo cluluk, “Dhuh, Rama Bawor nggawa golak, miki mas Guru Tarno ngasta mendhoan, kang Keba­yan Dikin nggawa wajik, panganan werna-werna kaya kiye, Kang Darman ora teyeng melu mangan, melas temen. He..he...”

“O, Darman kocape agi puasa Ngrowot, Nyura, ora mangan wohing dami, yah?” takone kaki Bawor.

“Genah koh, Ramane. Garep mangan Mendhoan genah dibuntel gle­pung beras, Golak genah digawe sekang glepung beras, apa maning wajik genah asale sekang beras ketan,” saurane Yamun karo ngulungi gelas isi wedang kopi maring Kaki Bawor.

Sing nyauri malah Darman Betor, ujare “Ah, ora apa-apa. Wong wis tek niati prihatin, mangga mawon sing kepenak, inyong aja dipikir.”

“Iya, sukur Man, panganan kabeh kiye, godha, tumrapmu. Nek kowe teyeng kuwat nahan godha, tegese lulus ujianmu gole tirakat. Muga ka­beh panjangkamu bisa kasembadan.” Kandhane Pak Priyanto karo nyo­mot golak, terus dipangan. “Amin..” Kabeh padha melu ngucap ngamini.

“Kayonge nek wulan sura kaya kiye tumrape wong Jawa klebu wulan sing apik kanggo tirakat, karo kanggo munjukaken puji syukur maring ngarsane Gusti Kang Maha Kuasa,” ujare Kebayan Dikin njuran nyruput wedang kopine gisit, nembe nerusaken gole ngomong, Nyatane nang dhaerah Kabupaten Cilacap kana, pendhak wulan Sura mesthi akeh sing nganakaken slametan Suran, sing kelompok Nelayan wiwit sekang Cilacap, Bunton, Adiraja, Karangbenda mengetan tekan Jethis pada nganakaken Sedhekah Laut terus Larungan sesaji nang tengah laut. Kelompok kesenian bangsane Ebeg, Lengger Calung, Sintren, Cowong ya padha slametan suran, biasane karo gebyag barang. Terus sebagian desa-desa uga ana sing nganakaken Sedhekah Bumi. Jan rame pisan koh.”

“Iya, bener Kang Kebayan,” ujare mas Guru Tarno, nyelani melu ngo­mong. “Ndhing dina Minggu tanggal 30 September 2018 wingi, Kabupaten Banyumas uga nganakaken Grebeg Suran Baturaden, ana kirab Gunungan kasil bumi, ana ruwat bumi, akeh tontonan, jan rame pisan.”

“O, kaya nang Desa Pesanggrahan Kroya agi dina Kemis karo Jum’at tanggal 4-5 Oktober ndhing wingi, uga nganakaken Gebyar Budaya Se­dhekah Bumi Anak Putu Desa Pesanggrahan be ya ana arak-arakan Gu­nungan Palawija sakembaran karo Festival Tumpeng, kuwe ya rame pisan, wong tumpeng sing melu arak-arakan ndeane luwih sakang satus lhuh, barisane be dawa nemen.”

“Nang Kabupaten Purbalingga be ana Festival Gunung Slamet,” kan­dhane pak Priyanto, melu urun rembug, “Nggone nang Desa Serang Ke­ca­matan Karangreja, ana Prosesi ngangsu banyu sekang tuk Sikopyah, kuwe ya rame pisan, bayangaken ana kurang luwih wong pitung atus nggawa lodhong sekang pring, baris ngangsu banyu, kejaba uga ana hiburan keseniane.”

“Oh, iya angger Kabupaten Kebumen kana biasane nang Pantai Karang Bolong, uga sok nganakaken slametan Suran, biasane nanggap wayang barang,” ujare Yamun ora gelem keri melu ngomong, kayong ngertiya kae, wong jane ya mung krungu-krungu critane thok.

“Iya, sing genah nang tlatah Barlingmascakeb, Banjarnegara, Pur­balingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen kuwe, isih akeh warga sing nguri-uri adat tradisi tinggalane para leluhur,” kandhane Kaki Bawor. Klilan.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik