Anoman Buntung (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 157 kali

“Heh Anoman, metuwa njaba. Manuta kowe dakrangket, daksowanake ana ngarsane Prabu Bathara Kresna!” ucape Dursasana karo nggedrug-nggedrug bantala.

“Kowe sapa dene teka mung ganggu gawe katentremane Padhepokan Kendhalisada?” kandhane Puthut Kanigara.

“Lekna mripatmu, jerengen gobogmu, yen kowe durung tau krungu kondhangku ya aku iki satriya Banjarjunut, rayi dalem Prabu Ngastina, Dursasana aranku. Tekaku mrene mundhi dhawuhe Kaka Prabu Duryudana, ndherekake para Pandhawa kang bakal ngrangket Anoman si kethek putih.”

“Apa dosa lan lupute guruku dene kowe bakal gendhak sikara marang panjenengane?”

“Ora duwe dosa lan luput, nanging gurumu  bakal dienggo tumbal minangka syarat srana kerukunane Kurawa lan Pandhawa.”

“Wo kuwi mono jenenge manungsa ora urus. Ngendi ana critane ngudi karukunan kanthi ngurbanake nyawane uwong sing tanpa dosa.  Nganggo tumbal wong suci kanggo kesenenganmu dhewe. Keblinger kuwi arane.”

“Ora susah kakehan rembug. Yen kena dakkandhani sarana aris, pasrahna gurumu kuwi marang Kurawa. Kowe bakal dakangkat minangka narapraja. Nanging yen Anoman ora mbok pasrahake,  padhepokan  wis kinepung wakul binaya mangap dening prajurit Ngastina. Kelakon dakgawe karang abang Kendhalisada!”

“We lha, nggugu karepe dhewe. Ayo majuwa leganing atiku!”

Dursasana sigra tumandang. Tangane gatel, dheweke sigra ngantem Puthut Kanigara. Nanging jotosane tansah diendhani, mula Dursasana saya nyrempeng anggone mrawasa mungsuhe. Njotos ngiwa endha nengen. Nendhang nengen mire ngiwa. Nyrekal sikil diendhani mencolot munggah. Suwe-suwe  Dursasana kentekan tenaga. Dhasar awake lemu, mula gampang menggeh-menggeh.

 Dursasana nyrekal maneh, nanging pijer bisa diendhani. Dursasana keplesed nganti tiba klumah. Nalika ing kahanan klumah mau Puthut Kanigara sigra ngajar Dursasana. Kaya sikatan nyamber walang, Puthut Kanigara nendhang Dursasana iku sakayange. Bola-bali ditendhang lan dijotos, Dursasana klenger ora kuwat ngadeg. Upama ora dislametake prajurit, Dursasana mesthi wus tumekeng tiwas ing tangane Puthut Kanigara.

Nyumurupi tetunggule Kurawa kacipuhan, wadya Ngastina ngebyuki bathang sayuta bakal ngrusak padhepokan lan mrawasa siswa-siswa Kendhalisada. Para puthut, cantrik,  mentrik, manguyu lan janggan  cancut taliwanda nrenggalani mungsuh. Padudon tan bisa diendhani maneh. Gebug-ginebug, tendhang-tinendhang, jotos-jinotos, silih ungkih genti kalindhih. Udreg-udregan anggone padha rebut kemenangan. Rame anggonira padha rog bandawalapati, suwening-suwe wadya ngastina keseser yudane.

Mulat Sang Gathutkaca kang wus tampa dhawuh saka kyaine ya Wrekudara, sigra……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor