Lodan saka Segara Kidul (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 368 kali

Nyasak derese udan, playune sepedhah motor ora bisa rikat. Ing kana-kene banyu megung ngrerendheti laku. Kepara nalika tuma-pak Lurung Darmawangsa, dhu­wure ban­jir nganti rong protelone rodha kendha­raan. Setyawan mingkis clanane wates dhengkul, presneleng disuda, gas diuntir jero. Mesine mbengung ngeden-ngeden. Knalpot klubug-klubug. Uger  sim­pangan karo kendharaan rodha pa­pat, dheweke kumudu tiba merga kesu­rung ombak. Slamet, nganti kliwat lurung sing wis dadi kali kuwi, mesine motor ora mati.

Tekan prapatan Kertajaya-Darma­wang­sa, Setyawan menggok ngiwa. Lu­rung gedhe Kertajaya sepi mamring. Na­dyan aspale ora katon merga ketutup ba­nyu, nanging banjire ora jero. Mung wa­tara sapolok. Setyawan nggelak laku tu­muju pomahan elite Kertajaya Indah.  Manyak  larikan pomahan  ing  sapinggire dalan gedhe iku, banyune wimbuh jero. Setyawan ngalonake motore, presneleng disuda maneh,  samar  yen kendharaane  mo­gok merga busine keblebeg banyu.

Watara satus meter saka omahe Hen­darsa, Setyawan kaget. Dheweke sumu­rup ana sepedhah motor lanang metu sa­ka plataran banjur mbandhang me­nge­tan parane, arah sing kosok balen karo te­kane. Sing numpak krukupan man­tel brukut. Motore ngebut, miyak banyu nyem­bong ing sadawane lurung. Setya­wan njegreg karo nyawang lam­pune mbu­-ri motor iku nganti ilang diuntal  tikungan.

“Ah, tekaku kasep,” grenenge lirih.

Karo ngeloni guling, turune Sylviana   angler banget. Ambegane temata. Ngo­roke alus senggar-senggur. Dhasar ing njaba hawane adhem. Kahanan iku nggi­ring impene Sylviana bali menyang jaman kawuri, nalika lagi ngemong anak-anake, Sean lan Roger, sing isih cilik-cilik. Diajak plesir menyang mal tengah kutha. Se­neng-seneng ing panggo­nan dolanane bocah. Ma­neka dolanan dicoba, wi­wit adus bal, plurutan, numpak sepur-sepuran engga mlebu gu­wa angker. Sean bocah aktif. Seneng­ane dolanan game bedhil-bedhilan.  Mu­la sing diju­jug dhisik dhe­we nggon dolanan kuwi.

Pistul plastik tanpa mi­mis dicekethem. Sikil mbe­gagah. Patrape siyaga, niru koboi sing arep mistul bandhit. Mripate manther nyawang mungsuh ing nje­ro layar monitor nga­re­pe, sawijining animasi wujud robot telung dhi­mensi.  Ro­bot iku mindhik-mindhik ing saselane tem­bok runtuh. Golek lenane Sean. Sean waspada. Na­li­ka sirahe mungsuh men­cungul saka walike tembok gempal, Sean age-age ngincerake pistule. Dhor..dhor!!  Robot njungkel. Sean oleh poin 100. Game over!

“Hore, hore, mati kowe!” surake bu­ngah.

Sylviana grababan. Sirahe niling-ni­lingake. Swara jumedhor sinusul bengok nyenthe iku saka rumangsane cedhak ba­nget, kaya-kaya asale saka njero omah kono wae. Sirahe ndengengek ni­ling-ni­lingake. Karo isih madhep tembok, ta­ngange grayah-grayah memburi. Ko­thong. Silvyana mlumah. Kemule sing la­nang nglumbruk. Lawang menga separo.

“Neng ndi wong iki, apa menyang jedhing,” batine.

Sylviana kethap-kethip nyawang pyan. Ing njaba udane wiwit………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor