Saupama Ratna Sarumpaet Dudu Mbah Putri Cerewet
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 50 kali

Ambak-ambak mung oprasi plastik, awal Oktober wingi aktivis Ratna Sarumpaet klakon gawe panase mangsa kampanye Pileg-Pilpres 2019. Brok Prabowo-Jokowi dadi padha jubriya, awit Mbah Putri aktivis paling cerewet iku ngaku digebuki nguwong. Timses-e disikara, mesthi wae Prabowo mrinani. Tujune polisi entuk bukti gorohe Mbah Putri. Dheweke bengep wadananira jalaran oprasi plastik.

JAMAN cilike penulis ing desa Pulutan Kec. Ngombol Kab. Purworejo (Jateng) taun 1960-an, duwe embah putri asmane Mbah Marto. Gujih lan cerewete eram, putu-putune kaya dene aku, Hastoko-Hasmaji meh saben dina dicereweti. Prik­sa putu-putune dolanan ana ngisor wit kla­pa, wis alok: “Aja nang ngisor krambil, mengko ketiban bluluk!” Banjur ndulu putu-putune padha panasan, wis dipenging: “Aja padha panasan, mengko cacinge ndak munggut!”

Karang nunggal saomah, Hastoko-Hasmaji paling wareg digumbrengi. Du­rung ngangsu jembangan kok wis dolan, kontan Mbah Marto ngamuk. “Kok njur mer­deka, dolan nganti lali gaweyan!” Paling kojur Hastoko, kalen banyune buthek kok siblon ana plered (pancuran) ratan kidul, kontan disawati bata. “Nek ora men­tas, hara mengko! Sida tak dableg bata temenan!” Mesthi wae bocah-bocah sing padha adus plered padha mlayu ngethikar golek slamet saka pangamuke Mbah Marto.

 

Rai bengep dadi gawe

Ing jaman now saiki iki, aktivis Ratna Sarumpaet (70) cerewet lan gujihe jebul ngungkuli Mbah Marto. Mung bedane, yen cerewete mbah Marto mengku karep becik tumrap panggulawenthahe bocah, cerewete Mbah Ratna Sarumpaet (70) sing uga dadi kaum oposisi kuwi isine akeh-akehe mung ngelek-elek pemerintah. Mang­ka akeh wae sing kritikane mau pe­pesan kothong sing nirdata lan mung fiksi, kang yen diladeni bebasan rebut balung tanpa isi.

Kang wekasan dumadi 2 Oktober 2018 awan ana kabar ngeget-geti yen aktivis Ratna Sarumpaet mau dikepruki nguwong ing parkiran Bandara Husein Sastrane­gara, Bandung. Kedadeyane 21 September bengi 10 dina sadurunge. Ndulu saka foto kang nuli sumebar ing medsos, pancen mesakake temenan. Mbah Putri sing wis ngumur 70 taun iku katon wadanira bengep, kumel kucem jaitannya maratani, lir manguswa kang layon, dennya ilang memanise, Oo......

Kabar kasebut dadi kaya kaundha ing akasa, rikala Capres Prabowo bareng karo sesepuh PAN Amien Rais ngaruhake kang nandhang kanin (tatu), kasusul konprensi pers barang. Ing kono Prabowo rumangsa prihatin, ing atase embah-embah umur 70 taun kok ya dipala klawan dheksiya. Iku pakarti represif sing ora pantes lan wis klebu pelanggaran HAM. Pratelane, “Aku kepengin ketemu Kapolri, kanggo ngrembug bab iki.”

Amien Rais uga melu mbumboni, pe­ngin bawarasa karo Kapolri Tito Karnavian minangka penanggungjawab keamanan sacara nasional. Geneya nganti ana pelanggaran HAM? Kanthi tukar panemu mau diajap Kapolri saya teguh ngantepi jejege hukum lan keadilan.

Luwih-luwih duet Fadli Zon-Fahri Hamzah, krungu ana pakarti pengecut sing ngungkuli blimbing wuluh lan asem dikempit kelek, saya mempeng anggone ubub-ubub. Ing ngarepe pers Fadli Zon kandha, ngelingi Ratna Sarumpaet kuwi aktivis sing vokal lan kritis, apa maneh anggota Timses Prabowo-Sandiaga Uno, mesthi ana motif politike. Dene Fahri Hamzah malah nyalahake Presiden Jo­kowi, ana wong nggawa obor demokrasi kok digendhak-sikara. Menawa presiden meneng wae tanpa komentar, ateges du­raka marang bumi pertiwi. Ujare, “Ora pantes mimpin negara iki, Allahu akbar!”

Nanik S. Deyang anggota Timses Pra­bowo uga nguwatake, rikala Mbah Ratna arep mlebu bandara, taksine dicegat wong 2-3. Aktivis HAM kuwi diasab raine, banjur dipidak wetenge ngegg...., terus dibuwang pinggir dalan. Ratna Sarumpaet rengkeng-rengkeng tangi golek pitulungan menyang RS tlatah Cimahi.

 

Rame-rame njaluk ngapura

Nanging tan kocapa, ora kabeh wong percaya karo pratelane Prabowo-Amien Rais kang dikendhangi Fadli Zon-Fahri Hamzah sarta disenggaki Sandiaga Uno- Dahnil Anzar, sing kabeh saka brok Capres 02. Soale, yen pancen rai bengep diantemi wong, tatune ora mengkono. Kejaba kuwi, ing atase kedadeyan tanggal 21 kok dien­dhem nganti 10 dina, saya ora tinemu na­lar. Jarene Wapres JK, wong kahanan ten­trem wae Ratna Sarumpaet senengane bengak-bengok, apa maneh nganti ana cilakaning awak, mesthi njempling-njempling ora karuwan.

Sadurunge Prabowo-Amien Rais ngadhep Kapolri repepeh-repepeh pindha sata manggih krama, tanggal 3 Oktober esuk bacute Polda Metro Jaya suka katra­ngan yen kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet ing Bandung ora bener. Sing ana, tanggal 21 nganti 25 September dhe­weke opname ing RS Bina Estetika Men­teng Jakarta, merga operasi plastik.

Dina iku uga Ratna Sarumpaet koprensi pers karo atawan tangis, yen pengakuane marang Prabowo- Amien Rais kuwi ora bener. Sanyatane dheweke pancen operasi plastik sedhot lemak ing rai ana RS Bina Estetika. Rai bengep mujudake efek ope­rasi, dudu merga diantemi nguwong. Dheweke banjur njaluk ngapura marang Pak Prabowo-Amien Rais dene padha ora nglegewa yen dikempongi. Ujare klawan seret, “Kanyatan aku dadi pencipta hoax terbaik.”

Mesthi wae Prabowo Cawapres dalah bala koalisi Indonesia Adil Makmur padha kaget pindho. Ora sida ngadhep Kapolri, malah nggawe konprensi pers maneh, kang wose njaluk ngapura marang rakyat Indonesia kabeh. Ratna Sarumpaet kontan dipecat saka Badan Pemenangan Nasional lan genti bakal dilaporake polisi amarga wis gawe laporan palsu lan gawe wirange Capres dalah pendukunge.

Pancen elit politik kubu Capres No. 02 padha saur manuk njaluk ngapura. Kabeh padha ketaman malu bersama sesat di jalan. Yen ana sing ora njaluk ngapura, mbokmenawa mung Amien Rais dalah Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR saka partai “wikana nggih” kuwi aja maneh njaluk ngapura, malah nyubriyani polisi sing cepet banget entuk barang bukti. Mangka dhek pokale Ratna Sarumpaet durung kewiyak, dheweke njaluk polisi kerja cepat nglacak pihak sing mulasara Ratna Sarumpaet. Apa ora jeneng mbingungake politisi meng­kene iki?

 

Nobel perdamaian?

Ratna Sarumpaet jan kaya wong tiba isih kebrukan andha pisan. Merga kasus iki, trajange minangka aktivis sing paling crewet bakal sirna. Malah saiki ditahan polisi Polda Metro Jaya. Sebab kaya kang­senan wae, rikala Ratna kagubed kasus pekabaran hoax, mbeneri ana uleman dadi pembicara ing seminar naskah drama ing Santiago, Chilie (Amerika Kidul). Mula ri­kala Mbah Ratna lagi lungguh kursi pesa­wat ing Bandhara Soekarno-Hatta, ke­peksa dikon medhun petugas, mangga pinarak rumiyin Mbah!

Dheweke pancen ketaman cekal 20 dina wiwit penangkapan, sawise omahe ing Bukit Duri digledhah polisi banjur dita­han. Operas plastik sing ngentekake wra­gad Rp 60  juta dicubriyani nganggo reke­ning sumbangan Danau Toba, marga no­mer rekening BCA-ne padha. Ratna mban­tah bab iki, lan dheweke ora kaget dita­­­han wong kuwi wis pancen risikone dadi aktivis. Sajake Mbah Ratna tatag wae senajan ancaman ukumane 10 taun.

Saupama Mbah Putri iki ora dadi aktivis sing kebangeten cerewet, mesthine akeh sing padha bela lan simpati. Bareng saiki, ing kolom komentar pekabaren online 95 % kabeh padha nyukurake ibune artis Atikah Hasiholan kuwi. Kena diarani karier politik lan aktivise bakal tancep kayon. Saiki kepeksa ana ngomah dadi MC, alias momong cucu. Timang timang cucuku sayang.........

Dalasan para politisi oposisi sing sakawit padha mbelani, saiki kabeh padha golek Rinso, cuci tangan! Awit para relawan Capres No. 01 saiki padha nglaporake 17 politisi oposisi menyang polisi, kanthi pasal melu nyebarake pekabaran hoax. Paling kojur, malah ana usulan supaya tanggal 1 Oktober 2019 diresmekake dadi Hari Hoax Nasional. Presiden Jokowi dhewe nganti seprene         ora ana komentare babar blas, ben ta disindhir lan dianggep duraka dening Fahri Hamzah.

Satemene kabar hoax operasi plastik disulap dadi mbah putri diantemi ora bakal dumadi yen kawit sepisan Ratna Sarum­paet blaka apa anane. Upamane:  “ah kuwi mung guyonan kulawarga”. Ning sing dumadi, rikala Prabowo-Amien Rais nungsung pawarta, malah dibumboni nganggo micin, mesthi wae swasana kampanye dadi panas. Ning ana uga sing darbe panemu, Ratna Sarumpaet pantes entuk Nobel Perdamaian. Awit ing rikalane brok Prabowo-Jokowi padha dene cubriyane, Mbah Putri banjur blaka apa anane karo njaluk ngapura. Sate­mah          kubu Capres 01 lan 02 bali adhem lan tentrem.

Sing wis dadi urusan polisi, ya ben diurus polisi. Kaya dene panemune pengamat politik Margarito Kamis, Prabowo jan-jane ora salah nemen. Nganggep “track record”-e Ratna Sa­rum­paet cukup apik, kontan wae banjur percaya. Mula satemene kasus iki dudu kampanye hitam, kejaba yen pancen arep digoreng-goreng dadi drama politik. Diyakini, bab iki ora bakal kedawa-dawa, awit bebasan rebut balung tanpa isi.

Timbang buwang-buwang energi, pancen becike kasus operasi plastik ora perlu digawe dramatik. Kaya lekase Presiden Jokowi, luwih becik munjerake kawigaten marang para korban tsunami ing Palu-Donggala (Sulteng) sing kor­- bane maewu-ewu, tinimbang padha padu pating pecucu, entuk-entukane mung dadi nesu. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor