LSW 42 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 10 kali

Dimen Cepet Apal Lan Nulis Carakan Jawa

Ing PS No. 21 / 2018 LSW ne Sdl. Soedjijono, ngersakake panyaruwe saka guru/dosen basa Jawa.  Nganti PS no. 39 / 2018 durung ana kang nanggapi. Kejaba mung saka aku (M. Ali St. mantan guru SD). Mula nalika dina Riyaya Idul Fitri kepungkur anak, anak mantu, putu, putu mantu lan buyut sawise silaturahim lan pesta andrawina. Aku kandha yen oleh cara (metode) kanggo ngapalake aksara Jawa saka Sdl. Soedjijono dosen Universitas Kejuruan Malang.

Lha kebeneran salah sijine putuku uga dadi Dosen Unema. Sadurunge anak putu padha nglumpuk wis tak sedhiyakake dimen cepet apal lan nulis carakan Jawa, nanging keteranganku tak tulis nganggo aksara Jawa.

Murih gampange saben pasang tak coret ngisore (garis bawah) maneka warna abang lan tak wenehi no. 1 s/d 9, sarehne anak putu ora ana sing mulang mapel basa Jawa tak kong-kon menehake kancane sing mulang basa Jawa.

Lha, preian semesteran wingi putuku sing nalika riyaya ora bisa teka, nalika bali tak gawani rong lembar siji kanggo putuku sijine tak kon ngaturake dosene. Dadi senajan keponakan kang wis pensiun, bareng bali uga tak gawani, tak kon menehake kancane panggonan mulange dhisih. Mbok menawa liya dina Sdl. Soedjijono tindak Surabaya, Mojokerto, Nganjuk lan Madiun yen mrangguli bab kasebut., Embuh ing SD, SMP, SMA lan Perguruan Tinggi, ateges panemu panjenengan wis bisa sumambah.

Semono mau tumindakku kang ora nyuwun palilah dhisih marang, sing ngripta. Menawa Sdl. Soedjijono kurang nuju prana, mawantu-wantu aku nyuwun gunging pangaksama. Damar mancung Saupama, tak cupet semene dhisik. Nuwun!!!            

   M. Ali St – SurabayaIndonesia Dhaérah Bencana

Kaya ora ana enteke bencana alam ing negara kita utamane gunung mbledhos, lindhu-tektonik nganti tsunami, kaya wis kedadeyan ing Palu, Donggala, Lombok (NTB) lsp, sing njalari kapitunan bandha donya lan kurban jiwa sing akeh banget. Kita sadhar, yen bencana alam mau pancen ora bisa diramal utawa dikira-kira kapan bakal kelakone. Ngertine yen wis kedaden lan panggonan dadi bosah-basèh.

Manut para ahli, negara kita kalebu panggonan / dhaerah “ring of fire” lan uga ana ing dhaerah pertemuan lempeng patahan gedhe sing sawayah-wayah bisa ana pergeseran sing njalari lindhu lsp. Mula rasane pantes banget yen kita ngaktifake latihan / mitigasi ngadhepi bencana kaya ing Jepang lsp saengga yen ana bencana, pendhudhuk kita wis terlatih nylametake awake dhewe saengga kurbane bisa cakcilik-cilike.

Aja kaya saiki, bangsa kita mung asikep kaya pemadham kebakaran, lagi tumindak sawise ana bebaya, sing mesthi njalari kurbane akeh banget. Marang sing kawogan, kita usul supaya nggatekake usul kita mau. Nuwun.                                                          

Sirun-Surabaya

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae