14 - 20 Oktober 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 62 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Sing ngati-ati nggawe putusan lan pocapane dijaga amrih ora nuwuhake gendra. Kamenangan nalika pasulayan uga aja diumbar. Gusti tansah mireng lan priksa. Yen banjur ora sregep ndedonga lan ngamal, kabeh iku bisa sirna. Kulawarga dijak rembugan.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Kabeh perkara bisa rampung kanthi becik yen panjenengan sabar, grapyak, lan eklas. Prayogane kabeh urusan dirampungake dhe-we. Ora liwat wong liya, surat, utawa telpun. Endhanana pasula­yan lan aja spekulasi. Utamakna kasunyatan, bukti kang bisa disekseni.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Aja lena lantaran ngetutake rasa kesed. Fokus marang kuwajiban sing kudu diayahi, amrih enggal rampung. Yen ana sing tumbak cucukan mancing regejegan, ora susah diladeni. Asmara: swasana tentrem lan nyenengake.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Ora perlu sentimen, meri, lan nduwe panyakrabawa ala. Dalaning urip panjenengan pancen kudu mangkono. Lan saiki wayahe maju. Bathi utawa tuna sethithik aja didadekake masalah. Sing baku makarya tumemen lan sregep ndedonga. Mesthi bakal nyenengake.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Iki wayahe konsentrasi marang rancangan lan carane nindakake, amrih antuk bebathen. Terus maju lan nggayuh kalungguhan. Akeh saingan kang pinter maca trik panjenengan.  Saingan kanthi sehat. Sing gumregah antuk berkah, sregep sembahyang bakale menang.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Minggu iki kena santai, plesir utawa nggolek pengalaman anyar. Jejibahan wis rampung, rejeki isih gancar, keuangan nyenengake, rancangan mlaku terus. Perkara cilik-cilik bakale rampung dhewe. Karyawan diwenehi kapracayan, nanging tetep dipandhu.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Iki wayahe nindakake angen-angen kang durung kaleksanan. Sa­durunge uwis akeh wong kang melu urun rembug. Saiki wancine panjenengan ngronce dudutan. Banjur ditindakake kanthi greget, optimistis, lan mantep. Insya Allah kasembadan.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Sing diupayakake pranyata asile ora kaya sing diarep-arep. Aja nglo-kro, gumregah nggawe rancangan anyar maneh. Tetep was­pada marang wong-wong ing sakupeng panjenengan. Yen panjenengan tumindak resik lan menang, bakal akeh kang simpati lan ngajak kongsi.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Akeh kacurangan. Yen bisa nguwasani, mrantasi kanthi wicaksana, bakale nguntungake. Nanging yen tumindak kasar, malah gawat. Kabeh gumantung panjenengan. Aja grusa-grusu lan emosi, ka­slametan lan pametune dijaga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Rancangan anyar kudu ditliti maneh sadurunge ditindakake. Ora perlu grusa-grusu lan kesusu amarga katon akeh bathine. Aja nganti gela lan banjur nglokro. Dipetung maneh, njaluk lelimbangan marang wong-wong kang apik atine. Panjenengan bakal antuk pitulungan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sing wis kasil ing dina wingi pancen nengsemake. Nanging dinane anyar ya kudu gumregah maneh kanthi rancangan sing luwih apik. Olehe makarya kanthi profesional kudu dijaga amrih asile mundhak. Asmara: aja ngulinakake aleman, njalari pasangan ora jenjem.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Perjuwangane dibacutake kanthi luwih greget. Perkara kang ngganjel ing ati wis bisa diudhari. Gaweya owah-owahan nuju kang becik, nuwuhake bebathen lan nggancarake rejeki. Ora perlu ribut masalah pametu lan kalungguhan. Becik ketitik, ala ketara.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor