Dadi Bupati (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 44 kali

Rikala tanggal 24 September 2018 kepungkur alhamdulillah aku bubar dilantik minangka Bu­pati Magetan la kok terus ditagih dening salah sijine kanca, bubar dilantik ngono iku mbok ya terus wayangan. Kanggo syu­kuran lan uga hiburan masyarakat. di­aba mengkono mau ya rada bingung. Banjur age wae aku WA Ibu Dirjen Infor­masi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yen ana ke­gi­atan pagelaran wayang kulit supaya di­panggonake ana ing Magetan. Ngiras-ngirus kegiatan sosialisasi lan syukuran kaya panjaluke kancaku mau. Sejatine kang­goku dhewe rasane kurang pas kok ndadak syukuran iku. Wong dadi Bupati iku sejatine antuk tanggungjawab kang abot kok terus syukuran. La yen bubar me­nang lotre nembe syukuran.

Ya mengkono mau umume pangang­gepe masyarakat. Yen dadi Bupati iku dhuwite akeh lan bisa ngapa wae. Klebu yen mung nanggap wayang mau. Ka­mangka nanggap wayang iku yen dha­lange apik ya luwih saka atusan ewu yu­ta. Apamaneh yen dadi bupati terus arep nganggo anggaran APBD jelas ora bisa sakepenake. Wong ya jenenge anggaran iku dhuwit rakyat kudu kanggo kepen­tingane rakyat lan ora bisa nganggo sa­kepenake dhewe. Kaya aku kang dadi Bu­pati periode 2018-2023, kanggo ang­garan taun 2019 wis ditetepake dening Bupati sadurunge klawan pasetujon DPRD. Dadi aku ing mbesuk ya kudu kari nglakokake APBD taun 2019 kang wis di­te­tepake mau.

Alhamdulillah ana wae dalane. Sa­wise aku WA ibu Dirjen kok langsung nja­wab panjalukku mau yen saguh arep nganakake wayangan ana Magetan. Dha­lang kang dipilih Warseno Slank lan bintang tamu utawa lawake Marwoto lan Mbak Yati Pesek. Kena ngapa kok aku mi­lih tanggal 28 September 2018? Ora tanggal 29 September 2018 ngepasi ma­lem minggu nanging malah malem Sab­tu. Alasane sejatine mayar wae. Yaiku, amarga tanggal 29 September 2018 ka­beh dhalang kondhang wis tanggapan ka­beh. Ya Pak Anom, Mas Purbo, Pak Man­teb kabeh wis ana tanggapan. Kang bisa kari Warseno Slank. Lan bisane mung dina Jum’at malam Sabtu. Mula akhire tanggal iku kang banjur dadi pi­lihan. Senadyan bingung khawatir ora an­tuk dhalang, ana ati ya bungah tibane jenenge dhalang kondhang iku ora nate leren tanggapan.

Olehku antuk bantuan pagelaran wa­yang purwa mau, salah sijine ya amarga aku dhewe wis suwe ana Jakarta. Kok ya ndilalah kabeh klebu srawung apik karo aku. Mula rikala dianakake waya­ngan ana Magetan mau akeh kang ban­jur arep padha melu. Sejene Bu Dirjen piyambak arep teka dhewe, uga ana para direktur, staf ahli. Malahan Pak Manteri Kominfo piyambak uga arep rawuh. Su­paya Pak Menteri ora nganti mbatalake olehe arep tindak Magetan mula aku ban­jur WA panjenengane. Ing pangang­kah supaya bisa rawuh ana pagelaran wa­­yang kulit mau amarga wektu ngepasi ana gempa lan tsunami ana Palu.

Alhamdulillah senadyan telat Pak Men­teri sidane bisa rawuh ana pagela­ran wayang kulit mau. Ndilalah kersane Allah rawuhe Pak Menteri ngepasi arep limbukan kae. Mula aku lan Pak Manteri banjur didhaulat munggah panggung. Ana ing panggung aku malah ditodhong supaya nembang. Mula aku ya banjur nembang lagu prau layar. Kang dakgu­muni mau Pak Menteri malah olehe njo­ged seser karo mbak Yati Pesek.

Kebeneran uga Warseno Slank uga nggawa elekton barang. Mula rikala pak Manteri njaluk nyanyi lagu Barat ya bisa ngiringi. Ya mesthi wae kang nonton ke­plok ambata rubuh kae. Malah saduru­nge pak Menteri nembang lagu Barat mau isih nyisipake ular-ular marang kang teka ana pagelaran mau. Ya kabeh supa­ya waspada nggunakake teknologi supa­ya tetep njaga persatuan lan kesatuane bangsa kang nembe wae antuk paco­ban. Ora keri marang masyarakat Mage­tan supaya melu ngenthengake panan­dange korban gempa lan tsunami Palu.

Bubar wayangan aku banjur bali me­nyang rumah dinas lan bareng karo kan­ca-kanca Kementerian. Ana ing mobil mau lha kok ana kang takon. Sing takon kok ya mantan sekretarisku, mbak Nunik. Olehe takon kok ya rada nganeh-anehi. Olehe takon mangkene, ”Pak Prawoto enak mana jadi Sekjen dengan jadi Bu­pati.” Coba para maos yen ditakoni meng­kono mau apa ya ora bingung lan kudu ngguyu. Aku dhewe langsung nggu­yu ngakak kae.

Olehku ngguyu mau, sejene bingung olehku njawab uga olehe polos pitakonan mau. Olehku njawab ya banjur ya karo guyon lan kadhang rada serius. Aku coba nerangake nganggo basa Jawa, “Yen ke­penak didelok saka ngendi mbak? Fasi­litas apa gajine. Yen didelok saka tang­gung­jawab, tanggungjawab sing kepri­ye.” Olehku njawab mau ya karo ngguyu ing sadawane dalan tumuju menyang ho­tel ing Sarangan kang kawentar telagane kae. Malah yen ana kroncong kae ana la­gune kang wis kawentar Telaga Sara­ngan.

Yen dideleng saka tanggungjawab, Sekjen iku tanggungjawab marang Men­teri Kominfo. La yen Bupati tanggungja­wab marang rakyat lewat DPRD. Menteri tanggungjawabe marang Presiden kang wis ngangkat. Yen dadi sekjen rikala nga­dhepi DPR sing ngadhepi Pak Menteri. Yen Bupati sing ngadhepi DPRD ya Bupati dhewe. Wong ya Bupati iku panguwasa nomer siji ana ing kabupaten. Mula bener ana kang kandha yen Bupati iku kaya raja cilik kae. Nanging yaiku supaya ora sawe­nang-wenang, banjur ana kang ngontrol yaiku DPRD. La kena ngapa kok ana sing ngontrol? Salah siji sebabe supaya ora sakepenake dhewe.

Yen DPRD-ne banjur kaya kae, wani nekan marang kepala daerah. Kaya ana kang dumadi ing Provinsi Riau, Sumut lan DPRD Kota Malang kae. Amarga ke­pala daerah khawatir yen kawicaksanane ditolak utawa dingel-engel mula banjur mbeseli dhuwit marang anggota DPRD mau. Kamangka tumindak kaya mengko­no iku nglanggar aturan. Lan yaiku amar­ga khawatir yen program utawa ranca­ngane kepala daerah mau yen ditolak.

La yen Sekjen Kominfo cara mikire na­sional. Olehe nggawe kawicaksanan kanggo masyarakat Indonesia. La yen Bu­pati kawicaksanan mung kanggo Ka­bupaten utawa langsung masyarakat ka­bupaten. Iku yen dideleng tanggungja­wabe.

Yen dideleng saka gajine, kira-kira gedhe ngendi ya heeeee. Yen gaji resmi lan tunjangan kinerja dakkira isih akeh Sekjen. Rikala aku dadi sekjen biyen, jabatan eselon I a lan pangkat IVe gaji pokok kira-kira limang yuta. Ditambah tunjangan kinerja yen ora salah udakara telung puluh yuta. Iku durung saka ho­nor-honor utawa pametu sah liyane. Iku yen sekjen, yen Bupati pira? Kandhane bageyan keuangan gaji pokok Bupati iku tibane ora gedhe heeeeeeeeeeee.

(ana candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor