Anoman Buntung (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 54 kali

Matur sanget agenging panuwun, Yayi Prabu.”

“Paman Harya Suman?”

“Nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh, Sinuwun.”

“Mboten sisah kula ambali jer sam-pun cetha wela-wela parentah kula. Pramila mangga Paman Harya Suman kula aturi paring dhawuh dhateng para sata Kurawa mandhap-ipun dhateng prajurit kinen ngayahi jejibahan praja kados ingkang kita rancang.”

“Nuwun inggih, Sinuwun, ingkang abdi kepatihan namung  sumanggem dhawuh badhe angayahi sedaya sabda ingkang paduka paringaken dhateng pun paman.”

“Nggeh. Ageng panarimah kula dhateng pun Paman. Heh Harya Kartamarma!”

“Nuwun wonten dhawuh timbalan ingkang adhawuh, Kaka Prabu.”

 “Sira ingsun dhawuhi mandhegani karya. Metuwa njaba lan nabuha bendhe pratandha kumpule warga sata Kurawa, mesisan sira           budhalake menyang Pretapan Kendhalisada kanggo ngombyongi lakune Gathutkaca Yayi Wrekudara ngrangket kethek putih Anoman,” dhawuhe Prabu Duryudana.

“Terang trewaca dhawuh paduka, Kaka Prabu, keparenga kula madal pasilan. Mboten langkung tansah nyadhong donga pangestu keslametan saking paduka Kaka Prabu Duryudana sesembahan kula.”

“Yoh, tampanana  pangestuku mula bakal slamet lakunira lan para Kurawa kabeh.”

Raden Kartamarma sigra madal pasilan saperlu nyamektakake kabeh wadya Kurawa kinen hangayahi karya. Saperangan ana kang bakal ndherekake tindake Sri Bathara Kresna, Prabu Puntadewa, Harjuna, Nakula, saha Sahadewa tumuju puri wingking saperlu ngaso sawetara dina. Saperangan maneh ana kang  tut wuri lakune Harya Wrekudara anggone bakal ngupadi Resi Mayangkara ing Pretapan Kendhalisada. Kang nampa dhawuh sigra rumagang nindakake kuwajibane sowang-sowang.

Nora gantalan wektu ing plataran njaba wus tumandang karya Raden Harya Kartamarma nabuh tengara bendhe pratandha kumpule kabeh wadya Kurawa. Dursasana, Durmagati, Durgempa, Durgala, Citraksa, Citraksi, Citraksana, Jayadrata, Swatama lan liya-liyane kabeh wus nglumpuk. Bebarisan prajurit Kurawa sinandhangan gegaman jangkep uga wus nglumpuk ing papan kono.

Sawuse wadya padha nglumpuk, Raden Kartamarma sigra ngaturi Patih Sengkuni. Harya Suman nuli paring dhawuh apa wae kang kudu ditindakake dening Kurawa gandheng karo ayahan iki. Sawiseora ana kang sisip nampa dhawuhe sang apatih, kabeh terus bundhal sowang-sowang ngayahi karya kaya parentahe Sengkuni kang nerusake dhawuhe  Prabu Duryudana.

Tan kinocap lakune wadya Kurawa kang budhal angayahi karya sadalan-dalan pating brengok lan pating…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik