Lodan saka Segara Kidul (12)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 418 kali

Ampak-ampak lelimengan sing ngebroki langit kutha kawit sore mau wekasan ngutahake isine kliwat tengah wengi. Derese udan tanpa kinira, gludhug gumleger, binarung  tumiyupe lesus. Lampu-lampu dalan ka­ton mental-mentul. Papan reklame ho­yag-hayig, wit-witan saurute dalan pro­tokol hiyat-hiyut. Pang-pange sempal pa­ting jrethot disendhal angin. Siji loro ken­dharaan sing wengi iku pinuju mecaki lu­rung nyuda playune, kepara ana sing pilih minggir lan mandheg. Miris nyumu­rupi krodhane udan lan angin sing nga­muk punggung.

Hendarsa Prabancana kelop-kelop ing kamare. Ora bisa turu, atine goreh.  Na­dyan ing njaba prahara lagi ngamuk ngge­girisi, nanging pikirane pengusaha gedhe iku  ora tumuju mrono. Rong ndina iki dheweke jibeg nyoba golek wangsulan marang patine Syarnubi, Tobirin lan Mu­kani ing ruko Kedhungdoro. Tetelune be­bau pinercaya. Kira-kira sapa sing mateni wong telu kuwi lan apa prekarane. Apa ana gandheng cenenge karo bisnise ing babagan konstruksi lan lenga kopra?  Apa pelakune rajapati ngincer dheweke kanthi nyebar teror rajapati marang be­baune luwih dhisik?

Hendarsa nyoba metani tumindake akhir-akhir iki. Sawatara taun pungkasan iki saka rumangsane ora tau gawe serike uwong. Nadyan bisnis sing dilakokake ke­bak dening saingan, ewadene isih diang­gep wajar. Dheweke toh ora tau ngrayah proyeke liyan, uga ora tau njegal reje­kine kanca. Kejaba kuwi, uga ora ana an­caman sing ditampa. Ateges ing baba­gan bisnis ora ana masalah. Rehne ora ne­mokake wangsulan yen rajapati iku ge­gayutan karo urusan bisnis, Hendarsa ngira patine Syarnubi, Mukani lan Tobirin ora nggepok senggol karo prekarane. Bisa uga tetelune dipateni uwong merga urusan pribadi.

Hendarsa ganti nge­ling-eling ing urusan poli­tik. Dheweke pancen niyat macung minangka anggo­ta dhewan tingkat  propin­si.  Tiket saka partai politik wis kecekel tangan, na­dyan kudu ditebus ngang­go dhuwit milyaran. Ning tebusan dhuwit semono ku­wi  ora  dadi ngapa tum­rap Hendarsa, sebab di­anggep minangka  modhal investasi tembe mburi.  Yen mengko kasil kapilih, kalungguhan dhewan pro­pinsi bakal dadi pancad­ane munggah menyang tlun­dhagane kawiryan, ge­dhong  wakil rakyat tingkat nasional. 

Hendarsa wis nyinaoni theg kliwere politike nega­ra iki sing racak ngalalake maneka cara, klebu sikut-sikutan karo kanca nung­gal partai kanggo ngrebut pangaruh menyang pimpinan pusat. Hen­darsa duwe pethingan sugih. Hendarsa yakin nganggo dhuwite mau dheweke bi­sa nuku partai, saengga kanggo golek nomer urut ‘calon dadi’ ora perlu rekasa mbrangkang dadi kadher saka ngisor.  Lan nyatane Hendarsa kasil liwat dalan tol, nyalip kadher-kadher sing nyambut ga­we pethengkisan saka ngisor nanging angel oleh rekomendhasi merga ban­dha­ne cumpen. Mbokmenawa ana sing lara ati merga disalip. Nanging sapa? Sasu­wene iki ora ana kadher partai sing nu­duh­ake rasa cilike ora seneng gedhene memungsuhan marang dheweke.

 Pepuntone Hendarsa, ora ana ka­dher partai sing niyat……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…