Kidung Perenging Dieng (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 27 kali

“Kok saged ngaten menika jalaranipun menapa, Kangmas?”

     “Yen manut nalar, jalaran bocah-bocah iku cumondhok ing papan kang adhem, rambute banjur kempel, suwening suwe dadi gimbal. Merga dienggo teturon, rambut mau banjur dadi kaya ngono kuwi. Nanging yen manut kapercayan, bocah-bocah rambut gembel iku kena siku dhendhaning dewa, klebu bocah sengkala kang kudu diruwat.”

“Dipunruwat kados pundi, Kangmas?”

“Ruwatan nyukur rambut gembel. Bocah-bocah sing diruwat mau diwenehi kalodhangan njaluk apa wae sing disenengi lan wong tuwane kudu mujudi. Yen ora dituruti mesthi bakal kena lelara.”

“Wah, pranyata Dieng menika nyimpen maneka kaelokan inggih, Kangmas.”

“Mula sinebut Dieng, kajupuk saka tembung edi lan aeng. Wis, Dhiajeng, ayo mbacutake laku ngubengi papan kene.”

Dorandana lan Ayu Gupita banjur reruntungan golek papan liya. Laku-ne tansah gegandhengan tangan, bebasan renggang gula kumepyur pulut. Yen cinandra saking man-drawa pindha Bathara Kamajaya lan Bathari Kamaratih ngajawantah. Lakune Dorandana lan Rara Ayu Gupita kepethuk Akuwu Brasmara kang uga lagya nggandheng tangane garwane, Dyah Ayu Ardhini Pangastuti.

“Wah, kaya temanten anyar wae anggonmu pepasihan karo Rara Ayu Gupita, Dorandana,” kandhane Akuwu Brasmara.

“Nyuwun tadhah deduka dalem, Sang Akuwu, kula namung ngancani  Rara Ayu Gupita naliti Dieng, mumpung sami cumondhok ing papan mriki. Sebab nembe sepin-dhah menika Dhiajeng Gupita ming-gah dhateng Dieng.”

“Ora dadi baya pengapa, Doran-dana. Iki aku uga lagi mlaku-mlaku karo Gustimu Putri.”

“Inggih, Sang Akuwu.”

“Dorandana, bocah wadon iku sapa?” pandangune Dyah Ayu Ardhini.

“Kenya menika putrinipun Rek-yan Kaduhu saking kitha Mataram, sesilihipun Rara Ayu Gupita.”

“Dipuntepangaken Gusti Putri, kula Gupita, putrinipun Rekyan Kaduhu.”

“Iya, lagi sepisan iki aku ketemu sliramu.”

“Kasinggihan, awit sampun sawetawis wekdal kula mboten tumut upacara puja bhakti.

“Muga-muga liya wektu bisa ketemu maneh, Gupita. Kangmas  Brasmara, mumpun kepanggih Dorandana ing papan ngriki, mangga panyuwunan kula ing ngajeng dipundhawuhaken dhateng piyambakipun.”

“Iya, Dhiajeng. Dorandana!”

“Dhawuh dalem, Sang Akuwu.”

“Sawetara wektu iki aku lan garwaku bakal cumondhok ing…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae