Kidung Perenging Dieng (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 130 kali

“Kok saged ngaten menika jalaranipun menapa, Kangmas?”

     “Yen manut nalar, jalaran bocah-bocah iku cumondhok ing papan kang adhem, rambute banjur kempel, suwening suwe dadi gimbal. Merga dienggo teturon, rambut mau banjur dadi kaya ngono kuwi. Nanging yen manut kapercayan, bocah-bocah rambut gembel iku kena siku dhendhaning dewa, klebu bocah sengkala kang kudu diruwat.”

“Dipunruwat kados pundi, Kangmas?”

“Ruwatan nyukur rambut gembel. Bocah-bocah sing diruwat mau diwenehi kalodhangan njaluk apa wae sing disenengi lan wong tuwane kudu mujudi. Yen ora dituruti mesthi bakal kena lelara.”

“Wah, pranyata Dieng menika nyimpen maneka kaelokan inggih, Kangmas.”

“Mula sinebut Dieng, kajupuk saka tembung edi lan aeng. Wis, Dhiajeng, ayo mbacutake laku ngubengi papan kene.”

Dorandana lan Ayu Gupita banjur reruntungan golek papan liya. Laku-ne tansah gegandhengan tangan, bebasan renggang gula kumepyur pulut. Yen cinandra saking man-drawa pindha Bathara Kamajaya lan Bathari Kamaratih ngajawantah. Lakune Dorandana lan Rara Ayu Gupita kepethuk Akuwu Brasmara kang uga lagya nggandheng tangane garwane, Dyah Ayu Ardhini Pangastuti.

“Wah, kaya temanten anyar wae anggonmu pepasihan karo Rara Ayu Gupita, Dorandana,” kandhane Akuwu Brasmara.

“Nyuwun tadhah deduka dalem, Sang Akuwu, kula namung ngancani  Rara Ayu Gupita naliti Dieng, mumpung sami cumondhok ing papan mriki. Sebab nembe sepin-dhah menika Dhiajeng Gupita ming-gah dhateng Dieng.”

“Ora dadi baya pengapa, Doran-dana. Iki aku uga lagi mlaku-mlaku karo Gustimu Putri.”

“Inggih, Sang Akuwu.”

“Dorandana, bocah wadon iku sapa?” pandangune Dyah Ayu Ardhini.

“Kenya menika putrinipun Rek-yan Kaduhu saking kitha Mataram, sesilihipun Rara Ayu Gupita.”

“Dipuntepangaken Gusti Putri, kula Gupita, putrinipun Rekyan Kaduhu.”

“Iya, lagi sepisan iki aku ketemu sliramu.”

“Kasinggihan, awit sampun sawetawis wekdal kula mboten tumut upacara puja bhakti.

“Muga-muga liya wektu bisa ketemu maneh, Gupita. Kangmas  Brasmara, mumpun kepanggih Dorandana ing papan ngriki, mangga panyuwunan kula ing ngajeng dipundhawuhaken dhateng piyambakipun.”

“Iya, Dhiajeng. Dorandana!”

“Dhawuh dalem, Sang Akuwu.”

“Sawetara wektu iki aku lan garwaku bakal cumondhok ing…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor