Katur Marang Para Kadang Sutresna
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 10 kali

Katur Marang Para Kadang Sutresna

Ora jeneng pamer yen aku pancen seneng maca buku sejarah. Mula aku kepingin banget duwe buku kaya kang kasebut ing ngisor iki;

1. Buku sejarah kerajaan Sriwijaya

2. Buku hari jadi kota Kediri

3. Buku pararaton

Wondene buku buku kang wis tak duweni;

1. Buku gajah mada

2. Nagara kretagama

3. 6000 taun sang merah putih

4. Perundang undangan Majapahit

5. Asal bangsa dan bahasa nusantara

6. Hari jadi kota Salatiga

7. Trowulan bekas ibukota Majapahit

Mula saka iku nyuwun tulung marang redaksi utawa marang sapa wae para sutresna sing bisa paring informasi, paringa keterangan / informasi kang magepokan karo buku-buku  kang kasebut ing duwur mau. Sadurung lan sauwis aku atur panuwun kan tanpa upama. Nuwun. _Soewarno, Bulu Permai 55 - Tegalrejo Argomulyo-Salatiga

 


Katur Bpk / Ibu Redaktur Panjebar Semangat

Wonten kalih perkawis ingkang tansah dados pitakenan lan uneg-uneg kawula, ingkang badhe kula suwunaken priksa utaminipun dhateng kadang redaksi utawi sinten kemawon ingkang mumpuni ngengingi bab-bab ing ngandhap punika :

1. Anak/yoga – punika satunggaling investasi kangge tiyang sepuhipun, menapa-balas budi?

Kados pundi trep-ipun ingkang leres?

2. Lajeng menapa hubungan-ipun/sesambetanipun kaliyan:

-  Mikul dhuwur – mendhem jero?

Kula ajeng-ajeng pemanggih para winasis utawis para sutrisna Panyebar Semangat. Mugi para kadang sutresna sageda paring keterangan liwat artikel utawi LSW .

Matur kesuwun dhumateng kadang redaktur Panyebar Semangat lan nyuwun pangapunten pitakenan lumantar LSW punika namung kawula serat mawi seratan ta­ngan. Jalaran kawula mboten gadhah mesin ketik / mesin tulis manual menapa dene komputer. Nuwun. _Nurcahyo -Perum Tirto Indah-Pekalongan

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae