07 - 13 Oktober 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 27 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Bab mlebu metune dhuwit lan kasarasan badan ndadekake pikiran ruwet. Rejeki cupet, memitran seret. Iki wayahe panjenengan introspeksi lan marak marang Gusti. Tobat, ngirit, sadhar lan sabar. Aja spekulasi lan emosi. Ngempet kareben slamet.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Panjenengan rumangsa kangelan ngurus awak. Butuhe isih akeh, golek pametu angel. Iki wancine nemoni mitra raket kang bisa dijaluki tulung. Wayahe matur marang wong tuwa. Aja mung meneng lan pasrah. Lintang pitulungan isih sumunar.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Anggone nggunakake dhuwit sacukupe, aja brah breh lan main gengsi. Amarga bakale isih ana butuh dadakan. Yen ora duwe simpenan, njalari bingung lan dicelathu wong akeh. Aja egois lan emosi. Sing waspada lan ngati-ati marang wong kang nyedhaki.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Kahanan kang biasa-biasa wae bisa owah yen panjenengan gelem ngupaya kanthi tumemen, makarya lan ndedonga. Ora suwe maneh bakal antuk rejeki kang bisa kanggo ngelongi sanggan. Yen ana pasulayan utawa pasemon ora perlu direwes.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Wayahe mandhiri, ora ngetutake liyan utawa nindakake obyekane wong liya. Panjenengan kudu dadi pimpinan sing nata, dudu an­dhahan kang diatur. Akeh pengalaman aji kang bisa kanggo pa­wadan. Gaweya rancangan banjur diperjuwangake.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Bakal ana reridhu tumrap rancangan lan pepenginan panjenengan. Sabar sauntara, aja ditindakake minggu iki. Yen dipeksa, gedhe risikone. Bisa njalari stres lan lara. Emosi lan nepsune dikendhaleni. Ngaso sing cukup lan sregep ndedonga.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Bakal ana kedadeyan kurang nyenengake. Nanging yen sareh lan gelem introspeksi, prastawa iku malah menehi bebathen. Kasarasan badane dijaga, wektu lan tenaga diatur amrih bisa nuntasake jeji­bahan kanthi rena. Seneng susah digawe dhewe.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Ana kang ora cocok. Mitra kerja, utawa kongsi lagi kena masalah. Yen pancen rumangsa disepelakake, enggal tumindak teges, putus kongsi. Banjur kudu bisa nuduhake yen panjenengan bisa mrantasi nganti kasil.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Muji syukur, amarga perjuwangane kasil. Nanging aja umuk lan pamer. Mongkog kena bae, nanging aja keladuk. Isih ana jejibahan kang kudu dirampungake. Yen bisa mrantasi, bakale akeh obyekan anyar. Keuangan lancer, nanging aja brah breh.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Pepalang cilik aja digawe gedhe. Tetap sregep, tlaten, lan jumang-kah maju. Rancangan wis pener, tindakna tanpa rangu-rangu. Ora suwe gegayuhan panjenengan bakal maujud. Jembarna pa-srawungan mring wong kang pengalaman. Endhanana pasulayan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Ing minggu iki kabeh urusan bisa bares. Yen antuk bathi akeh aja lali sedhekah utawa males budi marang wong kang tau tetulung ing wayah susah. Nanging aja manut wong liya kang cawe-cawe. Panjenengan kudu teges, sregep, lan dhisiplin.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Rejeki gancar, urusan gaweyan kudu ana undhak-undhakan. Aja kesed, semono uga karyawan aja nganti aras-arasen. Minggu iki kudu serius anggone nggayuh asil lan pepeginan. Jembarna pa­srawungan lan memitran, aja mung kuwi-kuwi wae.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae