Dhalang Cilik Ponorogo Ki Fatikh Assegaf
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Tetepungan Remaja - Dibaca: 317 kali

Kepengin dadi Dhalang Internasional

Festival dhalang bocah sing dianake wiwit sawatara taun kepung­kur, pranyata menehi penga­ruh becik marang kekarepane bocah-bocah marang wayang sarta seni padhalangan. Ing ngendi papan muncul dhalang cilik wayang kulit. Ing anta­rane yaiku ing Kabupaten Po­norogo Jawa Wetan.

Ing kutha reog iki, ana sawenehe bocah sing duwe hobi unik, beda kalawan bo­cah saumurane. Dheweke ke­tarik marang donyane padha­la­ngan. Jenenge Muhammad Fatikh Assegaf, warga jalan Brigjen Katamso. Sanajan umure nembe 10 taun, na­nging duwe pangangen-angen kepengin dadi dhalang internasional.

Fatikh mangkono julukan akrabe, putra mbarep saka sedulur loro, saka pasangan Agus Hartono sarta Sri Ikawati iki wiwit setaun kepungkur nyrem­peng kaprigelane minangka dha­lang. Sanajan durung suwe, dheweke wis nate tampil dadi dhalang sajrone pengetan dina Pramuka ing Kecamatan Ponorogo.

“Aku uga nate kepilih dadi Thole 2017” kandhane Fatikh.

Bocah sing seneng marang lagu nostalgia iku rumangsa seneng bisa dadi Thole, sesebutan tumrap bocah lanang sing duwe kaluwihan ing babagan pres­tasi sarta kapinteran. Pantes dadi du­taning daerah Kabupaten Ponorogo. Miturut Fatikh, dheweke bisa kapilih dadi Thole, merga duwe katiyasan utawa talenta minangka dhalang bocah.

Katresnane marang warisan budaya leluhur iku, miturut Fatikh, merga wiwit cilik wis seneng marang donyane wa­yang. Dening simbahe asring dijak non­ton gelaran wayang kulit ing alun-alun Ponorogo. 

Kanggo kaperluwan ndhalang iki, Fatikh ora perlu ndadak menyang sang­gar utawa mara ing omahe dhalang kon­dhang. Manut kandhane, ing omahe wis nyimpen piranti ndhalang jangkep. Wiwit saka kelir, kothak wadhah wayang sarta perkakas dhalang, piranti gamel sarta sing mesthi klumpukan wayang kulit. Ukuran wayange ana sing lumrah kaya wayang umume, nanging ana uga sing ukurane cilik-cilik. Unike, perabot dha­lang iku, anggone bisa nglumpuk ora merga tuku, nanging antuk saka pawe­wehe para dhalang sing wis tilar donya.

Bocah sing duwe idola dalang Ki Anom Suroto iki kandha, sadurunge nglan­tihake anggone ndhalang, luwih dhisik ngapalke para paraga wayang. Anggone ngapalke paraga wayang uga ora kangelan. Upama ana sing lali, cukup mundhut priksa marang simbahe. Sa­wise ngawruhi paraga wayang, banjur ngawruhi lakon sarta dalan carita saturut pakem padhalangan wayang kulit.

Saka sakehing paraga wayangmau, manut Fatikh sing paling disenengi ya­kuwi paraga Kumbakarna. Miturut dhe­weke, sanajan Kumbakarna iku wujud raseksa sarta raine ora bagus, nanging mujudake pahlawan. Gedhe labuh labete sarta wani mati ngukuhi negarane.

Lakon Kumbakarna gugur nate dima­inke Fatikh ana ing Toko Srikaya, Pasar Pon, Ponorogo, tanggal 6 Mei 2018. Ing kono Wakil Bupati Ponorogo Dr H Soe­djarwo MM arsa masrahke paraga wa­yang Kumbakarna minangka tandha wi­witaning pagelaran.

Sanajan wis ajeg anggone latihan, nanging dheweke isih sok nemoni masa­lah. Rumangsa kangelan anggone ngu­rip-urip paraga wayang, amrih bisa katon urip temenanan. Kepara nganti kentekan swara bakda latihan patang jam.

Sawatara iku, dhalang sing uga ngas­ta pelatih dhalang cilik, Ki Sigit Sapto Margono mratelake menawa Fatikh wis duwe bakat ndhalang sarta pepenginane kuwat. Kepara, durung diajari wae, Fa­tikh wis ngerti crita utawa sabetane pa­raga wayang siji lan sijine kudu piye.

Kanthi mangkono, tugase Ki Sigit luwih entheng. Mligi ngarahke dalane carita utawa carane nuturke para para­ga manut pakem sing ana. Sarta mbe­ner­ake saupama ana sabetan sing ku­rang pas utawa kurang enak yen kasa­wang.

Apa sing dadi pangangen-angene Fatikh sajrone kepingin dadi dhalang in­ternasional sarta njaga lestarine wa­yang, antuk panyengkuyung sawutuhe saka keng ibune. Mula amrih bisa enggal mawujud, ibune nyuwun donga pa­ngestu sarta panyengkuyung para maos kabeh. (Ature Dimas rangsang)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan