Rubrik Email saka Jakarta diganti Apa?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 59 kali

Aku sadurunge nyuwun duka marang para maos. Amarga apa? Sasuwene iki kira-kira wae wis nem sasi sejatine aku wis ora manggon tetep maneh ing Jakarta. Senadyan seja­tine isih wira-wiri Magetan Jakarta amarga isih pinercaya dadi Panitia Seleksi (Pansel) Pejabat Tinggi ana Kementerian Komuni­kasi dan Informatika bebarengan karo Ba­pak Sarwono Kusumaatmadja. Panjene­ngane dadi ketua Pansel dene aku wakil ketuane. Mula aku banjur asring menyang Jakarta. Wong ya isih ana omah ing Jakarta.

Lha kena ngapa aku ana Magetan? Kaya kang wis diserat dening Pak Gunarso ana ing kalawarti kang kita tresnani minggu kepungkur, yen aku wis kapilih dening ma­syarakat Magetan minangka Bupati Ma­getan. Dilantik dening Pak Dhe Karwo Gu­bernur Jatim rikala tanggal 24 September 2018 jam 09.00 ana ing Gedung Negara Grahadi. Lan banjur serah terima Jabatan dhek tanggal 26 September 2018 ana sidang Paripurna Istimewa ing Gedung DPRD Kabupaten Magetan.

Salah siji kanca kenthelku banjur thukul pitakonan marang aku. Sasuwene meh setaun kampanye ana Magetan tulisan email saka Jakarta ora nate kendhat, apa banjur dudu aku dhewe kang nulis? Dita­koni mengkono mau aku ya kudu ngguyu. Sak repote kaya ngapa wong nulis iku wis dadi kesenenganku lan wis mbalung sung­sum, mula repote kaya ngapa ya banjur tak kober-koberake tetep nulis. Klebu rikala aku saben ndina kampanye. Mudhun me­nyang desa lan ketemu sapa wae lan wektune wiwit esuk nganti bengi jam 01.00 lagi bali.

Lha terus kapan olehku nulis? Biasane aku nulis ana selaning wektu kampanye. Kaya yen bengi ora bisa turu banjur nulis. Apa yen pas wayah esuk tangi turu durung ana kegiatan banjur nulis. Pokoke kudu pinter nggunakake wektu. Aja nganti wek­tu iku ora migunani kanggone aku. Kaya tulisan iki lagi dakketik dina Rabu kepungkur bengi sakwise sedina utuh kebak kegiatan. Lha kepriye. Esuk jam 07.00 wis budhal menyang Pendopo Surya Graha Kabupa­ten Magetan saperlu persiapan nampa ra­wuhe Pak Dhe Karwo kang  arep nyekseni serah terima jabatan antara aku lan PJ Bupati. Pak Dhe rawuh jam 08.10 tekan pendhopo. Dene saka Surabaya nitih pe­sawat helicopter mudhun stadion. Sakwise dhawar sarapan karo Forkompimda banjur tumuju menyang DPRD Kabupaten Mage­tan. Rampung saka adicara serah terima jabatan jam 11.30 aku banjur tumuju menyang pendhopo kabupaten Madiun kang dumunung ing sisih lore alun-alun Madiun. Banjur sabubare saka ngestreni undangan serah terima Bupati Madiun, jam 14.15 aku banjur bali menyang Magetan mimpin pertemuan karo Kepala Dinas/Badan, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bidang, Kepala Bagian saperlu njelaskan janji-janjiku rikala kampanye biyen lan uga program-programku. Supaya janji rikala kampanye biyen lan program-programku mengkone mlebu ana ing program organisasi pe­rangkat daerah.

Yen ora ngono janji-janji kampanye biyen mung janji thok ora ana ujud lan nyatane kang kerep dipranggulangi dening pira maos ana ngendi. Malah ana guyonan ana ing ngendi-endi klebu ana ing dhagelan rikala limbukan ana wayang purwo kae. Apa bedane pilkada lan pil-KB. Yen pil KB, yen lali dadi. Dene yen pilkada yen dadi lali (janji-janji rikala kampanye kae). Mula kudu cepet antisipasi supaya organisasi peme­rintah daerah kaya dinas lan badan nglek­sanakake janji mau.

Dene bengine bubar Isya jam 19.00 wis nampa tamu nganti jam 21.30. La sakwise iku lagi bisa nulis nakah iki. Iku kegiatanku saben ndina. Wong ya dadi pimpinan daerah iku nglayani sak Kabu­paten. Mula masalah kang muncul ya masalahe wong sak kabupaten. Wiwit bab kelahiran nganti kematian. Dadi ya komplek banget kae. Nanging pancen wis dadi jejibahan lan sumpah jabatan mula abote kaya ngapa ya tetep ditindakake.

La terus kepriye nasibe rubric “email saka Jakarta” mau. Terus apa banjur man­dheg amarga kesibukanku mau? Aku dhe­we banjur mangu-mangu. Aku dhewe khawatir yen mengkono amargo aku tetep nulis saben minggu ana PS banjur tugasku kang utama malah klendran. Yen dak rasakake apa ya ana Bupati kok tetep nulis ana kalawarti gek saben minggu. Mengko aja-aja ana kang ngrasani kaya kurang gaweyan wae. Yen nggatekake pegawe­yan, Pak Dahlan Iskan wae biyen rikala dadi menteri BUMN tetep saben minggu isih nulis ana Jawa Pos wae bisa mosok Bupati ora bisa heeeeeee.

Nanging sadurunge aku kandha ma­rang redhaksi PS bab mandheg-manguku mau, la kok aku di WA dening salah sijine redhaktur, enake rubrik “email saka Jakarta” banjur diganti rubrik apa? Rikala WA mau dakduduhake sisihanku, malah banjur usul apa ora apik yen diganti  “email saka Magetan.” Usule sisihanku mau yen dak­rasakake rasane kok ya lucu. Wong ya  Magetan iku kutha cilik durung kawentar. Saka Jakarta kang dadi sumber pawarta terus banjur anjlok menyang Magetan. Malah ana kang usul saka kancaku kang uga pandhemen PS supaya diganti “Rubrik Kang Woto utawa Suprawoto” wae. Apa niru acarane Tukul Arwana kae, rikala acara “Empat Mata” dilarang dening Komisi Penyiaran Indonesia” banjur diganti “Bukan Empat Mata”, terus “email saka Jakarta” diganti “Email Dudu saka Jakarta” haaaa. Aku dhewe ya bener-bener bingung. Mula yen pancen rubrik gantine “email saka Jakarta” dening redhaksi isih ditetepake ana, dakpasrake marang redhaksi kira diganti apa. Sumangga redhaksi kemawon. Lan monggo yen para maos ana kang usul heeeeeeeee. Nuwun. **   

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor