Lodan saka Segara Kidul (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 510 kali

Ambune iwak asin sing dipepe ing sesek-sesek saurute pesisir Kenjeran nyogrok irung. Pesisire njembrung. Uwuh sing diguwang sembarangan kececeran  ngregedi gisik. Pakampungan nelayan Tambakwedhi iku rengked dening omah, sasat ora nyisakake lurung kanggo nembus manjero. Gange cilik tur lika-liku, pindha labirin sing angel metu maneh uger wis mlebu menyang punjere kampung.

Omah-omah cilik sakiwa tengene gang dhempet-dhempetan tepung tri­-tis. Ganda apeg saka slempitan-slem-pitan omah nrecel carup wor lan ambu banger saka banyu peceren sing mam-pet ing got. Yen ora kulina, weteng rasane mbedhedheg muneg-muneg. Nanging tumrap padunung kono, am-bune iwak asin dipepe lan bangere banyu got wis dadi sega jangan sedina-dinane.

Srengenge wiwit ngglewang nalika Setyawan nlusuri gang-gang cilik ing  pomahan padhet pendhudhuk kuwi. Sedhela-sedhela nutupi irunge saka ambu banger sing mubal saka got mampet. Terkadhang weteng krasa mak slentup, banjur blokekan kumudu mutah.

“Madosi sinten, Dhik?” wanita pa-wakan lemu, dhasteran lan rambut riyap-riyap nyapa aruh kanthi logat Medura sing kenthel saka teras omahe sing gupeg.

Setyawan mandheg anggone clile-ngan nguwasi nomere omah siji  mba-ka siji. Tumoleh marang asale swara serak. “Kula madosi griyane  Seruni,” ucape.

“Griyane Seruni nggih pas ngajeng sampeyan niku. Sampeyan sinten, Dhik? Petugas sensus tah?”

“Sanes, kula sedhereke.”

“Sedhereke? Lha kok mboten ngertos griyane Uni nek sampeyan sedhereke?” pitakone ngemu sujana.

“Kula panci dereng natos mriki.”

“Aneh, sedherek kok mboten tau ngriki. Pas Uni kawin sampeyan nggih mboten dugi?”

“Kula mboten diun-dang, mbokmenawi Seruni, eh Uni, kesupen kalihan kula.”

“Sampeyan niku sedherek prenah napa, Dhik? Sedherek saestu napa mung sedherek ketemu gedhe? Mangke gek tilas pacare, terus sampeyan mutung mergi ditinggal kawin Uni.”

Setyawan rada sebel kakehan didhedhes. Nanging dheweke kudu pinter samudana amrih anggone golek sisik melik  ora kejodheran. Saka caturane wanita lemu iku Setyawan duwe dudutan menawa Seruni  pancen bener padunung kono.

“Leres sampeyan, Ning. Kula panci sanes sedhereke Uni. Watawis tigang taunan kepengker kula natos kepang-gih Uni teng mal, lajeng akrab. Na-nging rehne kawontenan, kula kekalih lajeng mboten sambung. Pisah dangu.”

“Lhaa, temen  ta. Ngono ae kok…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…