Lodan saka Segara Kidul (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 317 kali

Ambune iwak asin sing dipepe ing sesek-sesek saurute pesisir Kenjeran nyogrok irung. Pesisire njembrung. Uwuh sing diguwang sembarangan kececeran  ngregedi gisik. Pakampungan nelayan Tambakwedhi iku rengked dening omah, sasat ora nyisakake lurung kanggo nembus manjero. Gange cilik tur lika-liku, pindha labirin sing angel metu maneh uger wis mlebu menyang punjere kampung.

Omah-omah cilik sakiwa tengene gang dhempet-dhempetan tepung tri­-tis. Ganda apeg saka slempitan-slem-pitan omah nrecel carup wor lan ambu banger saka banyu peceren sing mam-pet ing got. Yen ora kulina, weteng rasane mbedhedheg muneg-muneg. Nanging tumrap padunung kono, am-bune iwak asin dipepe lan bangere banyu got wis dadi sega jangan sedina-dinane.

Srengenge wiwit ngglewang nalika Setyawan nlusuri gang-gang cilik ing  pomahan padhet pendhudhuk kuwi. Sedhela-sedhela nutupi irunge saka ambu banger sing mubal saka got mampet. Terkadhang weteng krasa mak slentup, banjur blokekan kumudu mutah.

“Madosi sinten, Dhik?” wanita pa-wakan lemu, dhasteran lan rambut riyap-riyap nyapa aruh kanthi logat Medura sing kenthel saka teras omahe sing gupeg.

Setyawan mandheg anggone clile-ngan nguwasi nomere omah siji  mba-ka siji. Tumoleh marang asale swara serak. “Kula madosi griyane  Seruni,” ucape.

“Griyane Seruni nggih pas ngajeng sampeyan niku. Sampeyan sinten, Dhik? Petugas sensus tah?”

“Sanes, kula sedhereke.”

“Sedhereke? Lha kok mboten ngertos griyane Uni nek sampeyan sedhereke?” pitakone ngemu sujana.

“Kula panci dereng natos mriki.”

“Aneh, sedherek kok mboten tau ngriki. Pas Uni kawin sampeyan nggih mboten dugi?”

“Kula mboten diun-dang, mbokmenawi Seruni, eh Uni, kesupen kalihan kula.”

“Sampeyan niku sedherek prenah napa, Dhik? Sedherek saestu napa mung sedherek ketemu gedhe? Mangke gek tilas pacare, terus sampeyan mutung mergi ditinggal kawin Uni.”

Setyawan rada sebel kakehan didhedhes. Nanging dheweke kudu pinter samudana amrih anggone golek sisik melik  ora kejodheran. Saka caturane wanita lemu iku Setyawan duwe dudutan menawa Seruni  pancen bener padunung kono.

“Leres sampeyan, Ning. Kula panci sanes sedhereke Uni. Watawis tigang taunan kepengker kula natos kepang-gih Uni teng mal, lajeng akrab. Na-nging rehne kawontenan, kula kekalih lajeng mboten sambung. Pisah dangu.”

“Lhaa, temen  ta. Ngono ae kok…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik