Aku, Dyah lan Ni Wayan Swasti
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 241 kali

 

Weruh Diyah?”

Tanpa ndadak mengo, mung saka swara lan logat basane sing pancen khas, aku wani mesthekake kang takon mau Swasti. Jangkepe Ni Wayan Swasti. Esuk kuwi aku lan kanca-kanca mahasiswa nunggal jurusan nembe praktek gawe sketsa. Obyeke Karaton Surakarta.

Aku gedheg. “Wingi dhe-weke uga mbolos kuliyah kajian seni,” semaurku. Sa-untara tanganku terus ngo-bahake pen drawing gawe coretan. Aku njupuk angle rada mojok lor wetan. Saka posisiku aku bisa nyawang kanthi cetha abdi dalem wa-don tuwa kalung samir abang kuning lagi timpuh ijen, caos sajen neng sangisore gupala sakembaran ngarep Kamandhungan. Kukuse menyan nggembuleng, nyebar ganda wangi-wangi aneh.

Swasti njejeri aku. Lungguhe goreh, ketara sirahe bola-bali nungkul tumoleh kaya ana sing digoleki. Pitakone sete-ngah bisik-bisik, “Kowe mesthi ngerti, Nio, kena ngapa Diyah rong ndina iki ora ketok irunge”.

Jujur, kekhuwatirane Swasti mau satemene uga takrasakake. Aku, Swasti lan Diyah kekancan raket. Saka jenenge gampang dibadhe asale Ni Wayan Swasti. Kenya ayu mripat mblalak iki saka Buleleng, Bali. Dene Diyah –kom-plite Siti Mardiyah– prawan jilbaban melankolis asal Bejijong, Mojokerto, Jawa Wetan. Aku dhewe, Swie Nio, anak tunggal, asli Sala. Aku wong telu mahasiswi saangkatan kang padha-padha ditampa neng Jurusan Seni Murni saweneh institut seni ing Sala.

Ora rinasa telung taun mungkur cepet. Puji Tuhan, kuliyahku lancar. Semono uga Swasti lan Diyah. Saiki aku wong telu nempuh semester ne-nem. Kekancanku tambah kelet, ngung-kuli sedulur nunggal welat. Kawitane aku, Swasti, Diyah padha dene ketarik marang kewasisane siji lan sijine. Swasti wasis mainake unsur pencaha-yaan. Sisi gelap-terang ing saben co-retane ndadekake sketsa karyane dadi urip banget. Aku dhewe condhong nye-nengi garis-garis lembut nanging berji-wa. Tak akoni, aku pancen akeh kape-ngaruh aliran lukis China klasik. Dene kekuwatane Diyah dumunung neng detile.

Aku isih kelingan, rikala gawe sketsa penguripane masyarakat sapinggiring Bengawan Sala kanggo njangkepi tu-gas, aku wong telu njupuk obyek pa-dha: prau tambangan kebak penum-pang. Diyah sengaja nambahi asu ge-ring ngadeg neng pucuke prau. Ilat me-let-melet, matane jlalatan nyawang ulegane banyu bengawan. Ora jenjeme si asu kuru kaya bisa amakili kumesar-ing atine penumpang prau sing saben-saben oleng kasempyok deresing iline banyu kali. 

Karyane Swasti ora kalah endah. Dheweke nggambarake ujung ngarep-an prau padhang kesorot srengenge esuk, sauntara perangan mburi katon remeng-remeng  sinungkup ayang-ayangan rungkute barongan pring kang tuwuh ing sapinggire bengawan. Kesa-ne pindha prau misterius kang muncul saka petengan nungsung pepadhang.

Sedhenge aku luwih milih sudhut pandhang saka…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae