Kidung Perenging Dieng (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 128 kali

“Panjenengan priksa piyambak ing perenging Dieng wonten Grombolan Gagak Ireng. Ingkang saged mbrastha grombolan menika mboten sanes inggih namung Manggalayuda Dorandana. Menawi taksih wonten sisa-sisa pendherekipun Rojeng Garung ingkang badhe tumindak awon, mesthi  ajrih menawi aben ajeng lumawan  Dorandana. Rak inggih mekaten ta, Kangmas?”

“Hm, iya, bener Dhiajeng. Yen mung kaya mangkono panjalukmu,  bakal dakturuti. Aku bakal dhawuh marang Dorandana supaya ngrek­sa kayuwananmu.”

“Maturnuwun, Kangmas.”

“Ayo,  Dhiajeng, mbacutake laku napaki sedawane dalan ing sakiwa tengene Candhi Dieng kene.”

“Mangga kula dherekaken, Kangmas Akuwu.”

Akuwu Brasmara lan Ardini nutugake olehe cangkrama ngeng-gar-enggar penggalih mriksani kaendahane sesawangan Dieng kang ngelam-lami. Endahing swasana Dieng sarta hawane kang adhem njalari sapa wae krasan comondhok ana kono.  Dieng uga sinebut asal saka tembung Ardi Hyang, sing tegese gunung papane para dewa. Manut kapercayane para leluhur, Gunung Dieng mono papan cu-mondhoke para dewa ing Suralaya. Sebab ing kono uga ana papan kang rinengga kaya Bale Marcukundha-manik palenggahe para dewa. Ana papan jembar kadidene repat kepanasan, lan kawah panas ora beda candradimuka. Kabeh rerenggan mau jebles kahyangan Suralaya kaya kinocap ing crita pewayangan.

Nalika kuwi Manggalayuda Dorandana lagi langen suka ing sapinggire Tlaga Warna bareng klawan wanita pepujaning nala, aran Rara Ayu Gupita. Dhasar tetunggule prajurit Kedhu, kathik nggadhuh rupa bagus tur pidegsa, ora mokal lamun akeh wanodya kang kapiluyu marang Dorandana. Apamaneh Dorandana duwe kasekten mirunggan, mula akeh kenya kang nggadhang bisa sumandhing lan diayomi Dorandana. Nadyan akeh wanita kang ngayunake, nanging tresnane Dorandana wis kadhung kasok marang Rara Ayu Gupita.

Rara Ayu Gupita tuhu tetung-guling kasulistyan. Papawakan lencir kuning, praupan padhang sumringah, netra blalak-blalak, rikmane diore dawa ngemak ngembang bakung, pipine manggis karengat, yen ngguyu dhekik. Lathi abang mingir-mingir kaya mentas nginang, gawe gemese sok sapaa kang nyawang. Eseme pait madu, kedhepe ndamar kanginan. Untune renik-renik miji timun. Gingsule saya ngimbuhi ayune rupa. Yen sinawang, Dorandana lan Ayu Gupita wis ora nguciwani, sing lanang bagus, sing wadon ayu.

Sesambungane Dorandana Ayu Gupita wus dadi kembang lambene para jejaka lan kenya ing…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae