LSW 40 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 8 kali

Mangayubagya Ambal Warsane PS sing kaping 85

Pamujiku muga-muga PS Lestari Widada anggone leladi marang Nusa lan Bangsa mligine Basa lan Sastra Jawa! Amin, ya rabbul alamin!!!

Mungguhing manungsa umur semono iku racake wis padha SBS yaiku: Strok, Beser, Buyuten, Blawur, Budheg, Bablas (palastra).

Nanging kanggone PS ora mangkono. Ujare Dimas Tricahyono (PS no. 28 tgl. 14 Juli 2018 Taman Geguritan kaca 40) PS mono malah digdaya wani getih kaya bung Tomo, apa iya?!? Lha piye ora!! Liyane wis padha palastra nanging PS isih mbegegeg kadya tugu sinukarta.

Nanging ujare mas Tri Cahyono uripe Senen-Kemis, kamangka penulis kandha marang PS yen sajege Bp. Suprawoto lan Bp. Gunarso TS ajeg nulis, tambah semangat!!! Endi sing bener!!! Ah, ora perlu rebutan bener! Coba saiki kita jingglengi Pangudarasa PS no. 35 tgl. 1 September 2018. Kaya-kaya apa sing dikandhakake dhimas Tricahyono nyedhaki bener! Nyedhaki lho. Saiki sing penting piye carane supaya PS uripe ora Nyenen-Kemis?

Penulis arep crita marang sdl, sdl ku ing Kab. Magetan mligine ing Maospati panggonane kelahirane Bp. Suprawoto. Saka panemune penulis yen wis maca buku “DALANE URIPKU” yen ora dibarengi maca. Email saka Jakarta, kang dimuat ing PS saben dina Saptu teka kurang nges!!!

Sebab apa? Sing katulis ing buku kasebut, winates sasuwene dadi pejabat karir! Sithik akeh buku kasebut lan PS melu nyumbang kapilihe Bp. Suprawoto dadi Bupati Kab. Magetan. Mula saka iku Penulis ngajap marang sdl-sdl ku ing Maospati, kersoa nulungi PS sarana dadi pelanggan PS kinasih. Sokur-sokur yen SD, SMP, SMA, SMK kersa berlangganan; ngiras-ngiras kanggo ngganepi PERPUSTAKAAN marang redaktur PS, penulis nyuwun gunging pangaksama mbok menawa apa kang dak tulis kasebut kurang nuju prana, nuwun!!!

M. Ali St-Surabaya

 

Indonesia Swa Sembada Beras?

Rakyat kita wi wola-wali tansah diiming-imingi kabar yen negara kita taun iki wis swa sembada beras. Kem Pertanian kandha yen prodhuksi beras taun iki 49,9 yuta ton, ateges luwih saka kebutuhan. Nanging nyatane rega beras ing pasar ora saya mlorod, nanging malah saya ndedel, ngluwihi daya beli masyarakat, saengga pemerintah kepeksa impor beras.

Sabenere, kanggone rakyat, ora masalah surplus utawa ora, uga ora perduli impor utawa malah ekspor. Sing paling pokok beras sumadhiya lan regane asor, sukur bage saya mlorod. Rakyat ora butuh pangiming-iming lan data BPS.

Piye pak menteri? Kapan rega beras ora tansah mundhak? Nuwun!

Tugu W. -Magelang.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae