30 September - 06 Oktober 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 41 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki wayahe trep kanggo nindakake rancangan sing dicepak-ake, jalaran lintang kamujuran sumunar. Ora perlu kuwatir marang pepalang ing ngarep netra. Yen diprantasi kanthi mantep bakale bisa mendha. Asmara: swasana nyenengake lan rancangan lumaku gancar.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Sanggan abot lan pikiran ruwet bakal bisa diudhari alon-alon. Mbaka siji dirampungake, aja nglokro. Sregep ndedonga lan tirakat, amrih tentrem ing batin lan antuk pituduh Gusti. Ana kang drengki, mesthi ana uga kang simpati.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki kalodhangan tinarbuka, mula kudu diimbangi dening krenteg kang makantar-kantar. Maju terus kanthi mantep lan yakin. Lintange sumunar, rerendhet malah saka panjenengan dhewe yen gojag-gajeg. Asmara: aja mung nutuh kurange, elingana bab kaluwihane.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Jebul dhalange wong kang raket karo panjenengan. Mula saiki kudu sadhar, ngati-ati anggone milih kanca. Aja nganti blaka bab kang wadi, uga rancangan-rancangan panjenengan. Sing sabar anggone ngadhepi pasulayan dalah wong-wong kang beda panemu. Tansah waspada.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Sing ngati-ati lan waspada, aja nyepelekake samubarang perkara. Jalaran ing minggu iki, sing katone mokal, bisa kelakon. Wayahe ngupaya kanthi temen lan pener. Aja manut pamikirane liyan. Asmara: ora susah dipikir maneh, luwih becik nglakoni apa anane.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Minggu iki ana surprise kang menehi pangarep-arep anyar. Sing wis ana tetap dilakoni lan dikembangake. Rancangan anyar bisa ditindakake. Yen gelem nggolek saweneh sumber rejeki, tembe mbu­rine bakal kecukupan. Kena spekulasi nanging aja nindakake kongsi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Panguripan wis rada lumayan. Isih ana kalodhangan ketiban rejeki dadakan. Sing penting, tuduhna yen panjenengan sregep lan jujur. Isih ana kang simpati marang panjenengan lan bakal nawani obyekan kang nyenengake. Yen panjenengan bisa, bisa antuk bebathen akeh.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Yen ana sing nawani obyekan aja kesusu ditampa. Kudu ditliti dhisik bakale dadi bebathen utawa malah njalari kapitunan. Semono uga yen ana sing aweh pangalembana, aja enggal-enggal kapilut tetembungan manis. Asmara: aja nuntut sing keladuk marang pasangan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Wis wiwit katon dalan kanggo antuk asil. Undhakna greget kanggo terus ngrembaka, jembarna pasrawungan marang wong-wong ing dhaerah liya. Aja gampang kedher dening saingan kang katon luwih rame. Yen ulet, sabar, lan mantep, bakale bisa mrantasi sakabehe.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sanadyan durung bisa antuk bebathen gedhe, mangsa krisis wis kliwat. Mbaka siji masalah panjenengan bisa dirampungake. Asma panjenengan uga dikurmati. Wetokna sakabeh kabisan panjeneng­an. Aja isin, rangu-rangu, lan wedi. Iki wayahe nindakake rancangan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Jujur iku kunci pokok ing kongsi bab pakaryan. Ya iku sing kudu dijaga lan tansah ditetepi. Aja nganti nglokro jalaran kurang nggatekake lan sembrana. Aja tumindak sing njalari mitra kuwatir bakal diculikani. Asmara: ana “pihak ketiga” sing kudu disujanani.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Yen jumangkah rangu-rangu, bakale malah nuwuhake kapitunan gedhe. Mula kudu bisa luwih fokus, konsentrasi marang bab sing ditindakake. Ora ana sing mokal yen gelem ngupadi. Aja lali sregep ndedonga. Asmara: anggone ngepek atine sing alus.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor