Cawapres (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 62 kali

Hebate cawapres pasangan Prabowo kok banjur kaya tiba saka langit. Kang dipilih tibane Sandiaga Uno kang kebeneran rikala iku isih Wakil Guber­nur DKI. Kamangka sadurunge akeh kang wis digadhang-gadhang cawapres saka par­tai pengusung. Kaya saka partai pengusung PKS kang kaya wis ngebet banget nyalon­ake cawapres. Ana ngendi-endi pasang gam­bar cawaprese. Semono uga saka PAN, Demokrat, lsp. Ora mokal yen pilihan pasa­ngan Prabowo mau banjur ndadekake pe­ting­gi saka Demokrat Andi Arif banjur mbe­ngok sora yen PKS lan PAN setuju wapres Sandiaga Uno amarga antuk mahar ora tang­gung-tanggung gunggunge wae 500 milyar.

Apa kang dijlentrehake dening Andi Arif mau ya mesthi wae dadi pawarta kang ra­me ana media. Ya media cetak, elektronik uga media sosial. Malah ana kang banjur ndhesek supaya Bawaslu tumindak golek sisik melik apa bener pawarta mau. Nanging Bawaslu ana ing keterangane mratelakake yen ora ana bukti kang gumathok pawarta mahar mau sawise dianakake panaliten.

Ya mesthi wae asile Bawaslu mau ngga­we gelane pehak kang nyengkuyung Pak Jo­kowi. Nanging anane pawarta mau sithik akeh nggawe popularitas Prabowo-Sandi­aga Uno mesthi wae keganggu utawa mu­dhun. Apamaneh saka pasangan Prabowo-Sandiaga Uno kaya-kaya kang tansah di­angkat kanggo ngunggahake popularitas tansah nggawa sintimen agama. Sentimen agama kang tansah diangkat mau dakkira blajar saka suksese ngunggahake Gubernur DKI. Wektu pilihan gubernur DKI kepung­kur kang banjur bisa nyuksesake Anies-San­di ya lewat sentimen agama.

Olehku kandha mengkono mau aku nyi­pati dhewe. Malah rikala iku ana masjid wae akeh khotib kaya-kaya padha kampanye ndukung Anies-Sandi. Malah ana ing masjid kantorku nate. Rikala iku ana ing Jumatan, lha kok isine khotbah kanthi cetha supaya ndhukung pasangan mau kanthi ngang­go dalil agama. Ya mesthi wae aku rada kaget wong ana masjid pemerintah kok kanggo kaya kampanye. Mula aku ban­jur ngelikake takmir masjid supaya luwih ngati-ati aja nganti masjid pemerintah kang­go kampa­nye. Wong manut aturan mes­thi­ne ora oleh masjid kanggo kampanye. Nanging nyatane kaya mengkono.

Dakkira Pak Jokowi ya nduwe etungan kang memet. Rikala arep nemtokake wa­kile, salah siji syarat mesthi wae cawaprese kudu saka kalangane ulama. Mula kang ban­jur digadhang-gadhang Mahfud MD mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Malah manut pawarta yen Pak Mahfud MD wis ditelpon de­ning Pak Mensekneg diaturi siap-siap ba­kal diumumake minangka dadi wakile Pak Jokowi. Nanging kang ndadekake cingake ma­syarakat, kang banjur diumumake dudu Pak Mahfud minangka wakile nanging malah Ma’ruf Amin. Kang uga nggumunake ma­nut pawarta malah saka kalangane NU mli­gi­ne PKB kang ora setuju. Ancamane PKB yen wakile Pak Jokowi sida Pak Mafud MD, PKB ora bakal nyengkuyung. Malah Pak Ma­fud MD dikabarake yen dudu kadher NU.

Aku dhewe ya kaget, apa iya Pak Ma­fud MD iku dudu kadher NU. Nitik pendi­dikane wae piyambake iku lulusan pesan­tren saka Sampang Madura. Lan iya piyam­bake iku klebu pawongan kinasihe Alm Gus Dur kang uga dadi cikal bakale pendhiri PKB. Kok dudu kadher NU iku kanggoku ya nggu­munake banget. Ya mengkono iku po­litik, yen wis nyangkut kekuasaan  dina­mis banget kandhane Muhaimin Iskandar ketua PKB. Manut para sarjana ana kang ngandharake yen politik iku, “Siapa menda­patkan apa, kapan dan bagaimana.” Lha ke­tua PKB wis pasang ana ngendi-endi ba­liho gedhe-gedhe yen piyambake iku cawa­pres terus apa ya banjur ora antuk apa-apa. Embuh cawapres pasangan karo sapa nanging mengkono unine ana ing baliho mau. Mula rikala kang bakal dipilih cawapres Jokowi tibane Pak Mafud MD ya Cak Imin utawa Muhaimin Iskandar mesthi wae ora setuju mau. Lan pak Jokowi sidane bener ora sida milih Pak Mafud MD minangka cawapres. Ya sapa kang ora banjur kuciwa. Para maos bisa mirsani ana TV lan maos ana media cetak apa internet apa kang banjur diandharake Pak Mafud kena ngapa ora sida dipilih dadi cawapres. 

Pak Jokowi senadyan dudu ahli politik nanging manut panemuku ahli politik prak­tis kang bener-bener luwar biasa. Yen ngan­ti PKB bener nyebrang ora ndhukung rak ya bakal kelangan banget dhukungan sa­ka ulama mligine saka kalangane NU. Mula kang dipilih banjur Ma’ruf Amin saka kala­ngan ulama NU. Malah piyambake rikala dipilih dadi cawapres pasangan Pak Jokowi isih dadi Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Pilihan cawapres Pak Ma’ruf Amin de­ning Pak Jokowi nuduhake yen Pak Jokowi hebat banget ngatur strategi politik. Yen Pak Jokowi ora ngangkat saka kalangan ula­ma, ya mesthi wae ana ing pilihan meng­ko kang terus bakal digoreng kanggo nye­rang mesthi isu sara mligine agama kaya ana pilihan Gubernur DKI. Lha yen kang dadi cawapres Ma’ruf Amin, sapa kang ora yakin yen piyambake iku ulama wong ya ketua MUI. Paling kang dikuwatirake yus­wane Pak Ma’ruf Amin. Nanging yen nde­leng umur, Perdana Menteri Malaysia Ma­hathir Muhamad wae yuswane 92 taun. Mula Pak Ma’ruf Amin apa ora isih enom senadyan yuswane wis 75 taun hehehe. Sing kan­dha mengkono pak Ma’ruf Amin piyambak lho.

Pilihan pasangan Pak Jokowi dudu saka kalangane PDI mau nuduhake yen Pak Jo­kowi ora didhekte dening PDIP rikala milih cawapres. Yen didhekte kira-kira wae PDIP bakal ngusulake Puan apa calon putra mah­kota liyane. Kaya rikala milih cawabub Jatim lan cagub Sumut. Wong ya ana etungan cetha yen ora bisa ngangkat kekarone. Mu­la ya banjur ora bisa menang. Saliyane iku pilihan cawapres Ma’ruf Amin ndadek­ake yen Pak Jokowi menang ana ing Pilpres bakal tinarbuka calon Presiden lan cawapres ing periode bacute. Bisa-bisa kang dadi saka Gubernur kang prestasi kaya Pak Jokowi. Yen iki bisa dumadi, dakkira uga becik sa­engga dalan dadi presiden ana Indonesia kudu lewat Gubernur dhisik. Nuwun. *

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor