Anoman Buntung (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 172 kali

Swuh rep data pitana. Anenggih kang kinarya bebukaning carita murwakani kandha nora kaya gumelare Praja Ngastina kang uga sinebut Gajahoya, Liman Benawi ya Kurujanggala. Negara panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi. Panjang dawa pocapane, punjung dhuwur kawibawane. Negara Ngastina dumadi saka tlatah gisik, parden, pedhusunan, tumekeng puncake ardi. Nadyan atusan negara ageng kang kasusra ing jagad den ucapna nora ana kang misuwur ngungkuli Praja Ngastina.

Kang jumeneng nata ing Ngastina peparab Prabu Duryudana, uga sinebut Suyudana, Gendarisuta, Tri Pamangsah ya Dhestrarastratmaja. Ing ari Soma Manis Sang Nata Binathara lagya lenggah ing Bale Marakata kahadhep sanggyaning para punggawa pangembating praja. Katon marak mangayun pujangga agung Ngastina peparab Dahyang Druna             ya Sang Kumbayana. Ing wurine mabukuh marikelu sowanewarangka nata Sengkuni, uga sinebut Arya Suman ya Tri Gantalpati. Tan kari pisowane Adipati Ngawangga Sang Karna Basusena minangka senapati prang agul-agule Kurawa. Sawurine katon mbalabar sowane putra-putra Kurawa liyane, kaya dene Dursasana, Durmagati, Kartamarma, Durgempa, Durgala, Citralsa, Citraksi, Jayadrarata lan sapiturute.

Nalika semana Sri Nara Nata lagya ngadani pisowanan mirunggan kanggo mahargya rawuhe narendra gung ing Praja Dwarawati Sri Bathara Kresna. Wondene rawuhe narendra akulit cemani iku anganthi para Pandhawa cacah lima. Kabeh kang marak seba ing sasana sewaka padha tetanya ing atinira sowang-sowang mungguh apa darunane nganti Sri Kresna rawuh ing papan kono anganthi para Pandhawa.

Ana kang cubriya lamun rawuhe Sri Kresna  mesthi bakal njabel panguwasane Prabu Duryudana. Saweneh punggawa ana kang ngira-ira tekane Sri Kresna arep miwiti ontran-ontran ngucik katentremane Kurawa. Saweneh ana maneh kang duwe panduga ala awit ngira Sri Kresna bakal nglengserake kalungguhane Prabu Duryudana. Tambuh-tambuh kang padha rerasan ing batin nanging datan kawetu ing lisan, mula tan entuk wangsulan.

Prabu Duryudana kang wus puluhan warsa nglungguhi dhampar Ngastina dadya tetungguling wangsa Kurawa tan jiguh nora pekewuh anggone nampa tetamu kang katemben rawuh. Jejere panguwasa kang kebak wibawa, pasuryane Sri Nata katon anteng. Pinter anggone Prabu Duryudana anyingidake rasa, mula tan katon yen sejatine Prabu Duryudana uga nduweni rasa cubriya saka kerawuhane Sri Kresna lan para Pandhawa. Raja Ngastina iku wis nata pikire saumpama kabeh pandugane iku bener. Anggone ngukuhi panguwasa Ngastina bakal den rungkebi nganti pecahe jaja wutahe ludira.

Sri Bathara Kresna wus jumangkah ing……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik