Anoman Buntung (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 104 kali

Swuh rep data pitana. Anenggih kang kinarya bebukaning carita murwakani kandha nora kaya gumelare Praja Ngastina kang uga sinebut Gajahoya, Liman Benawi ya Kurujanggala. Negara panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi. Panjang dawa pocapane, punjung dhuwur kawibawane. Negara Ngastina dumadi saka tlatah gisik, parden, pedhusunan, tumekeng puncake ardi. Nadyan atusan negara ageng kang kasusra ing jagad den ucapna nora ana kang misuwur ngungkuli Praja Ngastina.

Kang jumeneng nata ing Ngastina peparab Prabu Duryudana, uga sinebut Suyudana, Gendarisuta, Tri Pamangsah ya Dhestrarastratmaja. Ing ari Soma Manis Sang Nata Binathara lagya lenggah ing Bale Marakata kahadhep sanggyaning para punggawa pangembating praja. Katon marak mangayun pujangga agung Ngastina peparab Dahyang Druna             ya Sang Kumbayana. Ing wurine mabukuh marikelu sowanewarangka nata Sengkuni, uga sinebut Arya Suman ya Tri Gantalpati. Tan kari pisowane Adipati Ngawangga Sang Karna Basusena minangka senapati prang agul-agule Kurawa. Sawurine katon mbalabar sowane putra-putra Kurawa liyane, kaya dene Dursasana, Durmagati, Kartamarma, Durgempa, Durgala, Citralsa, Citraksi, Jayadrarata lan sapiturute.

Nalika semana Sri Nara Nata lagya ngadani pisowanan mirunggan kanggo mahargya rawuhe narendra gung ing Praja Dwarawati Sri Bathara Kresna. Wondene rawuhe narendra akulit cemani iku anganthi para Pandhawa cacah lima. Kabeh kang marak seba ing sasana sewaka padha tetanya ing atinira sowang-sowang mungguh apa darunane nganti Sri Kresna rawuh ing papan kono anganthi para Pandhawa.

Ana kang cubriya lamun rawuhe Sri Kresna  mesthi bakal njabel panguwasane Prabu Duryudana. Saweneh punggawa ana kang ngira-ira tekane Sri Kresna arep miwiti ontran-ontran ngucik katentremane Kurawa. Saweneh ana maneh kang duwe panduga ala awit ngira Sri Kresna bakal nglengserake kalungguhane Prabu Duryudana. Tambuh-tambuh kang padha rerasan ing batin nanging datan kawetu ing lisan, mula tan entuk wangsulan.

Prabu Duryudana kang wus puluhan warsa nglungguhi dhampar Ngastina dadya tetungguling wangsa Kurawa tan jiguh nora pekewuh anggone nampa tetamu kang katemben rawuh. Jejere panguwasa kang kebak wibawa, pasuryane Sri Nata katon anteng. Pinter anggone Prabu Duryudana anyingidake rasa, mula tan katon yen sejatine Prabu Duryudana uga nduweni rasa cubriya saka kerawuhane Sri Kresna lan para Pandhawa. Raja Ngastina iku wis nata pikire saumpama kabeh pandugane iku bener. Anggone ngukuhi panguwasa Ngastina bakal den rungkebi nganti pecahe jaja wutahe ludira.

Sri Bathara Kresna wus jumangkah ing……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae