Angkep Moa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 148 kali

Ing lantai lima hotel swasanane sepi. Pemangku Made Nurjana mandheg sedhela, ngeningake cipta. Tangan kumlawe ngusap mripate Prabarana. Prabarana  mlongo, dene  Pemangku Nyoman Raka katon anteng. Ing pandelenge Prabara­na, kamar 504 lan 505 dijaga buta papat. Katon wengis lan ora semanak. Padha nggereng, samapta arep nubruk. Made Nurjana njawil Nyoman Raka supaya njejeri. Siyaga matak mantram-man­tram pangleakan putih kanggo mageri dhiri saka bebaya. Buta kala papat  ngrangsang Nurjana lan Raka. Rasane kaya ana angin sindhung riwut ing ko­ridhor kono. Prabarana, Narswari lan pe­calang hotel padha mundur mepet tembok, ngedohi sing lagi pancakara.

Tetandhingan gaib iku ora bisa di­deleng kanthi mripat wantah. Buta ala panjilmane  mori angkep kuning lan ireng sing dikendhaleni Kadek Rudra ing Ka­rangasem nyereg paraga-paraga pe­mangku kuwi. Nanging Nyoman Raka lan Made Nurjana tetep tanggon, lelorone ora mundur sejangkah. Angin lesus ing koridhor iku lir pinusus. Prabarana, Nar­swari lan pecalang loro kepeksa ndhe­prok ing karpet. Ngawekani yen tandange buta kala iku mleset.

Ing kamar 504, Ni Luh Matrya lan Prayitna uga riwut tandange. Matrya marem dene wekasane  kasil sapatemon karo Prayitna sarana sesambungan es-em-es. Prayitna bisa dipilut lan digeret mlebu kamar hotel. Prayitna tansah go­reh pikire merga kaperbawan teluh Angkep Sarira lan Mua. Sing gumawang ing mripate mung Ni Luh Matrya. Mula  kaya ketiban ndaru bareng dheweke nampa ajakan saka Matrya nindakake ulah saresmi. Keyakinan dhiri sing maune meh pulih sawise kena gendam Candra­sewu, saiki bali mubal. Malah luwih ma­kantar tinimbang sadurunge. Polahe Ma­trya kaya jaran mbedhal. Prayitna  manut  apa karepe Matrya. Jalu lan kenya kuwi lali ing tata, ngubal birahi nerak ka­susilan. Krenggosan napase, dleweran kringete. Mecaki dalan sing saya ndeder. Satekane puncak padha nggloso ke­keselen.

Ing kamar sisihe, kamar 505, Made Anom Palguna  rumangsa bisa nelukake Prabarini lan saiki disingidake ing kamar iku. Palguna ora tumindak grusa-grusu, dheweke kepengin nelukake atine Pra­barini sawutuhe. Ing pengajap Prabarini ngalih nresnani dheweke lan ninggalake Prayitna. Palguna kepengin nuduhake bukti yen Prayitna wis ngiyanati tresnane Prabarini. Prayitna dudu priya sing sem­bada lan tanggung jawab. Prabarini bakal diwenehi bukti nyata yen paca­ngane wis cumbana ing kamar sebelah. Palguna gawe jebakan kanggo njlom­prongake Prayitna, senajan nganggo umpan adhine dhewe.

Ing koridhor lantai lima, tarung mistis kuwi wis nyedhaki rampung. Mbaka sethithik buta kala papat wiwit kelindhih. Bola-bali mbengok kelaran kena sabetan timang sabuk sinartan mantram pang­leakan putih. Rinasa wis ora kuwagang, buta kala iku bali maujud dadi mori angkep warna kuning lan ireng. Mabur ngleyang ninggalake papan kono, bali menyang dhangkane. Tawur wis purna. Made Nurjana aweh sasmita marang pecalang. Kamar 504 lan 505 dithothog. Alon-alon lawang 504 dibukak lan disusul lawang 505. Narswari, Nyoman Raka lan pecalang hotel enggal nrobos kamar 504.

Prayitna sing setengah wuda……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik