Lodan saka Segara Kidul (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 244 kali

Sedhan Mercy warna perak tleser-tleser mlebu plataran rumah sakit. Ing sangarepe ruwang lobi, wanita ayu mawa jubah dhokter mudhun ban­jur jumangkah menjero. Sawise ben­darane mudhun, sopir sedhan mbacut­ake laku tumuju nggon parkiran, golek pa­pan sela. Wancine isih esuk, rumah sakit ing punjere kutha iku durung pati reja dening pasien mertamba. Parkirane uga isih akeh sing lowong.

Wanita ayu jumangkah lengkeh-leng­­-keh mecaki jrambah koridhor. Penampi­lane anggun mrebawani, jumbuh karo dedege sing gedhe dhuwur. Kulit ngu-ning langsep, praupane edhum. Kaca-mata mi­nus sing ngrenggani mripate mimbuhi  ayune rupa. Para juru rawat sing kebe­neran simpangan karo dheweke padha mbungkuk aweh kurmat. Wanita iku mbales manthuk karo nyawatake esem saka lathine sing pinulas lipstik abang man­da-manda.

“Dhokter Galuh Trihatni!”

Wanita anggun mrebawani noleh me­nyang asale swara. Jangkahe kan-dheg. Ing mburine rada adoh, sawenehe priya keponthalan nututi lakune. Dhe-weke ngenteni. 

“Dhokter Galuh Trihatni?” priya iku ngambali pangucape karo ngathungake tangan.

“Iya, bener. Sampeyan sapa?” dhok­-ter Galuh nampani epek-epeke priya iku.

“Aku Dhetektif Setyawan.”

“Oh, iki ta sing aran Dhetektif Setya­-wan. Aku wis suwe krungu jenengmu, la­gi saiki weruh pawongane,” ucape karo mesem. “Ana apa Setyawan, apa sing bisa dakbantu?”

“Dhokter, aku perlu asil otopsine Sipon.”

“Sik, sik, Sipon iku sapa? Aku kok lali ya.”

“Kacilakan ing Kertajaya Indah nem sasi kepungkur. Kurban tinggal donya. Panjenengan sing ngotopsi jisime.”

Galuh Trihatni ngeling-eling sedhela. Wusana, “Oo…iya, iya, eling aku saiki. Abdine pengusaha, ah, sapa iku jenenge, aku kok lali. Kurban tabrak lari.  Iya, pancen aku sing ngo­-topsi jisime. Kunarpane digawa mrene wanci awan, watara jam 12. Apa kowe lagi nglarah prakara iku, Setyawan?”

“Bener, Bu Dhokter.”

“Asile otopsi daksimpen ing ruwanganku kana.  Ayo menyang ruwanganku wae.”

Setyawan banjur tut wuri dhokter Galuh tumuju ruwangane. Karo mlaku iring-iringan, batine Se­tyawan ngalembana wani­ta………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik