Lodan saka Segara Kidul (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 128 kali

Sedhan Mercy warna perak tleser-tleser mlebu plataran rumah sakit. Ing sangarepe ruwang lobi, wanita ayu mawa jubah dhokter mudhun ban­jur jumangkah menjero. Sawise ben­darane mudhun, sopir sedhan mbacut­ake laku tumuju nggon parkiran, golek pa­pan sela. Wancine isih esuk, rumah sakit ing punjere kutha iku durung pati reja dening pasien mertamba. Parkirane uga isih akeh sing lowong.

Wanita ayu jumangkah lengkeh-leng­­-keh mecaki jrambah koridhor. Penampi­lane anggun mrebawani, jumbuh karo dedege sing gedhe dhuwur. Kulit ngu-ning langsep, praupane edhum. Kaca-mata mi­nus sing ngrenggani mripate mimbuhi  ayune rupa. Para juru rawat sing kebe­neran simpangan karo dheweke padha mbungkuk aweh kurmat. Wanita iku mbales manthuk karo nyawatake esem saka lathine sing pinulas lipstik abang man­da-manda.

“Dhokter Galuh Trihatni!”

Wanita anggun mrebawani noleh me­nyang asale swara. Jangkahe kan-dheg. Ing mburine rada adoh, sawenehe priya keponthalan nututi lakune. Dhe-weke ngenteni. 

“Dhokter Galuh Trihatni?” priya iku ngambali pangucape karo ngathungake tangan.

“Iya, bener. Sampeyan sapa?” dhok­-ter Galuh nampani epek-epeke priya iku.

“Aku Dhetektif Setyawan.”

“Oh, iki ta sing aran Dhetektif Setya­-wan. Aku wis suwe krungu jenengmu, la­gi saiki weruh pawongane,” ucape karo mesem. “Ana apa Setyawan, apa sing bisa dakbantu?”

“Dhokter, aku perlu asil otopsine Sipon.”

“Sik, sik, Sipon iku sapa? Aku kok lali ya.”

“Kacilakan ing Kertajaya Indah nem sasi kepungkur. Kurban tinggal donya. Panjenengan sing ngotopsi jisime.”

Galuh Trihatni ngeling-eling sedhela. Wusana, “Oo…iya, iya, eling aku saiki. Abdine pengusaha, ah, sapa iku jenenge, aku kok lali. Kurban tabrak lari.  Iya, pancen aku sing ngo­-topsi jisime. Kunarpane digawa mrene wanci awan, watara jam 12. Apa kowe lagi nglarah prakara iku, Setyawan?”

“Bener, Bu Dhokter.”

“Asile otopsi daksimpen ing ruwanganku kana.  Ayo menyang ruwanganku wae.”

Setyawan banjur tut wuri dhokter Galuh tumuju ruwangane. Karo mlaku iring-iringan, batine Se­tyawan ngalembana wani­ta………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae