Nglulu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 320 kali

Teka dhog aku terus dikojahi dening Harto, masku ipe. E, mbok dimanggakake apa ditakoni waras tah, mau saka omah jam pira, lan sapi­turute. Ning aku maklum, mbok­manawa masku ipe ngerti yen tekaku iki arep ngrusuhi bab mbayar pajeg kendharaan lan mulihe ajeg njaluk sangu.

Pancen sepedha motor sing saben dina daktumpaki kuwi pa­wewehe Harto. Dhewe we­las weruh aku ora duwe ken­dharaan saploke kena alangan sawatara wektu kepungkur. Akhire dening Harto aku kon ngopeni sepedha motore, ka­reben ora kesel nemen-nemen yen aku wira-wiri jarene. Ya ke­sel tenaga lan ya kesel dhu­wite.

Aku yen mertamu menyang omahe Harto, mbuh pas dina riyaya uta­wa yen dhong ana keperluwan, mesthi njujug teras mburi sing madhep gang buntu. Sebab perangan omah sisih nga­rep didegi toko lan garasi. Garasine jem­bar. Mobile papat, ana Toyota Avanza, Toyota Rush, Nissan Terano, Daihatsu Xenia lan siji maneh sedhan embuh me­rek apa. Sepedha motore tlecekan, nganti aku males ngetung.

Biyen tukune omah ngadhep dalan ge­dhe. Bareng duwe dhuwit banjur mba­ngun toko. Usahane lancar. Saiki omah sisih mburi uga katut didhuwiti pisan. Tokone Harto lumayan gedhe. Dodolan barang elektronik kaya dene lemari es, kipas angin, tilpun seluler lan televisi mo­dhel anyar. Kepara aku tau weruh  neng poncod njero sisih kiwa kanggo ma­jang elekton maneka merek. Ngertiku nalika kapan kae aku dijak mlebu toko ndeleng barang-barang daganganne.

“Wingi bojomu telpun yen sepedha motore wancine mbayar pajeg. Kok nda­dak, kok ora wingi-wingi!” ucape. Diujar-ujari kaya ngono aku dadi blangkemen, bingung olehku golek alasan. “Kowe ki mbok sing maju sithik, mbayar pajeg ki saiki wis online. Kowe manggon neng ngendi wae bisa mbayar. Saiki endi STNK-ne?”

 Aku banjur menehake STNK marang Harto. Dideleng sedhela, nuli dilebokake dhompet.

“Kowe aja ndeleng aku saiki mobilku lima, omahku magrong-magrong, toko­ku gedhe. Aku biyen tirakat. Diangkat wiwitan dadi PNS kontrak omah ukuran papat mungsuh enem. Yen udan bocor, kamangka wektu iku bojoku mbobot. Kowe rak ngerti dhewe ta? Dadi yen saiki gemebyar kaya ngene mung kari panene. Toko ngarep kuwi takcekelne Iwan. Tak­awasi, tak blajari, sing ngati-ati aja nganti gagal. Pasa dhisik, prihatin, yen perlu mangan nganggo kecap. Kulakan sing dibutuhake, aja kulakan barang sing ora perlu. Tenan kuwi!”

Aku ora saulu. Harto sajake wis wiwit nata anak-anake. Ketitik Iwan, anak mba­rep, wis dicekeli toko. Harto ngerti se­kolahe Iwan ora pati pinter, mula kawit isih bocah diblajari  dagang.

Miturut nyonyaku, wiwit isih bocah Harto wis………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik