Nglulu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 284 kali

Teka dhog aku terus dikojahi dening Harto, masku ipe. E, mbok dimanggakake apa ditakoni waras tah, mau saka omah jam pira, lan sapi­turute. Ning aku maklum, mbok­manawa masku ipe ngerti yen tekaku iki arep ngrusuhi bab mbayar pajeg kendharaan lan mulihe ajeg njaluk sangu.

Pancen sepedha motor sing saben dina daktumpaki kuwi pa­wewehe Harto. Dhewe we­las weruh aku ora duwe ken­dharaan saploke kena alangan sawatara wektu kepungkur. Akhire dening Harto aku kon ngopeni sepedha motore, ka­reben ora kesel nemen-nemen yen aku wira-wiri jarene. Ya ke­sel tenaga lan ya kesel dhu­wite.

Aku yen mertamu menyang omahe Harto, mbuh pas dina riyaya uta­wa yen dhong ana keperluwan, mesthi njujug teras mburi sing madhep gang buntu. Sebab perangan omah sisih nga­rep didegi toko lan garasi. Garasine jem­bar. Mobile papat, ana Toyota Avanza, Toyota Rush, Nissan Terano, Daihatsu Xenia lan siji maneh sedhan embuh me­rek apa. Sepedha motore tlecekan, nganti aku males ngetung.

Biyen tukune omah ngadhep dalan ge­dhe. Bareng duwe dhuwit banjur mba­ngun toko. Usahane lancar. Saiki omah sisih mburi uga katut didhuwiti pisan. Tokone Harto lumayan gedhe. Dodolan barang elektronik kaya dene lemari es, kipas angin, tilpun seluler lan televisi mo­dhel anyar. Kepara aku tau weruh  neng poncod njero sisih kiwa kanggo ma­jang elekton maneka merek. Ngertiku nalika kapan kae aku dijak mlebu toko ndeleng barang-barang daganganne.

“Wingi bojomu telpun yen sepedha motore wancine mbayar pajeg. Kok nda­dak, kok ora wingi-wingi!” ucape. Diujar-ujari kaya ngono aku dadi blangkemen, bingung olehku golek alasan. “Kowe ki mbok sing maju sithik, mbayar pajeg ki saiki wis online. Kowe manggon neng ngendi wae bisa mbayar. Saiki endi STNK-ne?”

 Aku banjur menehake STNK marang Harto. Dideleng sedhela, nuli dilebokake dhompet.

“Kowe aja ndeleng aku saiki mobilku lima, omahku magrong-magrong, toko­ku gedhe. Aku biyen tirakat. Diangkat wiwitan dadi PNS kontrak omah ukuran papat mungsuh enem. Yen udan bocor, kamangka wektu iku bojoku mbobot. Kowe rak ngerti dhewe ta? Dadi yen saiki gemebyar kaya ngene mung kari panene. Toko ngarep kuwi takcekelne Iwan. Tak­awasi, tak blajari, sing ngati-ati aja nganti gagal. Pasa dhisik, prihatin, yen perlu mangan nganggo kecap. Kulakan sing dibutuhake, aja kulakan barang sing ora perlu. Tenan kuwi!”

Aku ora saulu. Harto sajake wis wiwit nata anak-anake. Ketitik Iwan, anak mba­rep, wis dicekeli toko. Harto ngerti se­kolahe Iwan ora pati pinter, mula kawit isih bocah diblajari  dagang.

Miturut nyonyaku, wiwit isih bocah Harto wis………………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae