23 - 29 September 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 25 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki wayahe nindakake rancangan sing wis dicepakake, mum-pung lintang kamujuran sumunar. Ora susah kuwatir marang pe-palang ing ngarep netra. Luwih becik maju terus kanthi ati mantep amrih bisa kasil pepenginane. Asmara: samubarange lumaku kanthi becik.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Undhakna krenteg, sregep makarya lan bisa pinercaya. Mula bakal ana bebathen kang ora kanyana. Sanadyan ana kang ora sarujuk mring pepenginan panjenengan, tetep jumangkah nurut rancang-an. Bakal nggumunake, minggu iki ana lintang kamujuran. Aja rangu-rangu.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki kalodhangan tinarbuka, mula kudu diimbangi kanthi krenteg makantar-kantar. Sanadyan ana pepalang nanging bisa diprantasi, lan ana sing aweh pitulungan. Asmara: aja mung ne­ngeri kurange, nanging luwih prayoga ngelingi kabecikane.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Enggal nggawe keputusan lan tumindak teges. Mumpung nasib pribadi lagi nguntungake. Ajar mandhiri. Luwih akeh kang nyengku­yung tinimbang memungsuh. Bakat kang kapendhem coba diwetok­ake. Lelungan adoh kanggo ngangsu kawruh lan pengalaman.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Kongsi lan memitran sansaya nyenengake. Mesthi uga akeh jeji­bahan kang kudu dirampungake. Merlokake pikiran lan tenaga. Sing pinter ngatur wektu amrih kabeh bisa diprantasi lan enggal bares. Pikiran uga bakal wening. Nanging yen kesed, bakale antuk memala.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Yen kepengin sukses, jejibahan dirampungake. Njaluk tulung lan nampa pambiyantu, akeh gunane. Tenaga lan pikiran ora keforsir. Ilangana jengkel lan kuciwa. Tetembangan, seneng-seneng, lan golek kanca anyar kang bisa dijak diskusi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Pasulayan dirampungi, lan aja nanggepi swara-swara ora becik. Konsentrasi marang kegiyatan panjenengan amrih asile maremake. Kuwi kang sinebut kamenangan. Yen nyekel dhuwit, aja brah-breh. Gunakna kanggo merjuwangake karir. Aja emosi.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Panjenengan ana ing posisi kang apik lan kukuh. Wis wayahe ngga­we lembaga kang bisa ndadekake luwih kondhang. Mesthi bae kang gegeyutan karo bab agama. Aja malah dadi wong kang umuk lan cethil. Wayahe mikir akhirat, nanging uga aja mandheg anggone makarya.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Yen ana saingan lan pasulayan, goleka dalan sing akur, aja digedhe-gedhekake. Apa maneh nganti urusan karo pulisi, ora ana paedahe. Memitran, kongsi, lan tulung-tinulung mula rejeki bakal gancar. Isih kudu sinau akeh marang wong-wong tuwa.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sing luwih sregep, utun, lan sabar. Endhanana pasulayan lan bab kang ora becik. Jujur lan prasaja bakal nuwuhake simpati kang mu­pangati. Aja kendho anggone ndedonga, amarga Gusti mirsani pakaryan panjenengan. Pawarta nyenengake lan rejeki gedhe bakale teka.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Tindakna kang miturut ati panjenengan becik. Ora susah ngrewes wong-wong kang kepengin ngreridhu lan ora seneng yen penje-nengan kasil lan kawentar. Mula sing ngati-ati lan waspada anggone srawung. Aja gampang percaya marang wong-wong anyar kang lamis.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Asil makarya panjenengan salawase iki mung entek kanggo hura-hura. Getun tiba mburi ora ana paedahe. Mula minggu iki kudu nga­dohi bab kang njalari boros. Lunga menyang kutha liya kanggo nggayuh pepenginan lan bebathe. Njaluk pangestu wong tuwa.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik