23 - 29 September 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 52 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki wayahe nindakake rancangan sing wis dicepakake, mum-pung lintang kamujuran sumunar. Ora susah kuwatir marang pe-palang ing ngarep netra. Luwih becik maju terus kanthi ati mantep amrih bisa kasil pepenginane. Asmara: samubarange lumaku kanthi becik.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Undhakna krenteg, sregep makarya lan bisa pinercaya. Mula bakal ana bebathen kang ora kanyana. Sanadyan ana kang ora sarujuk mring pepenginan panjenengan, tetep jumangkah nurut rancang-an. Bakal nggumunake, minggu iki ana lintang kamujuran. Aja rangu-rangu.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki kalodhangan tinarbuka, mula kudu diimbangi kanthi krenteg makantar-kantar. Sanadyan ana pepalang nanging bisa diprantasi, lan ana sing aweh pitulungan. Asmara: aja mung ne­ngeri kurange, nanging luwih prayoga ngelingi kabecikane.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Enggal nggawe keputusan lan tumindak teges. Mumpung nasib pribadi lagi nguntungake. Ajar mandhiri. Luwih akeh kang nyengku­yung tinimbang memungsuh. Bakat kang kapendhem coba diwetok­ake. Lelungan adoh kanggo ngangsu kawruh lan pengalaman.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Kongsi lan memitran sansaya nyenengake. Mesthi uga akeh jeji­bahan kang kudu dirampungake. Merlokake pikiran lan tenaga. Sing pinter ngatur wektu amrih kabeh bisa diprantasi lan enggal bares. Pikiran uga bakal wening. Nanging yen kesed, bakale antuk memala.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Yen kepengin sukses, jejibahan dirampungake. Njaluk tulung lan nampa pambiyantu, akeh gunane. Tenaga lan pikiran ora keforsir. Ilangana jengkel lan kuciwa. Tetembangan, seneng-seneng, lan golek kanca anyar kang bisa dijak diskusi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Pasulayan dirampungi, lan aja nanggepi swara-swara ora becik. Konsentrasi marang kegiyatan panjenengan amrih asile maremake. Kuwi kang sinebut kamenangan. Yen nyekel dhuwit, aja brah-breh. Gunakna kanggo merjuwangake karir. Aja emosi.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Panjenengan ana ing posisi kang apik lan kukuh. Wis wayahe ngga­we lembaga kang bisa ndadekake luwih kondhang. Mesthi bae kang gegeyutan karo bab agama. Aja malah dadi wong kang umuk lan cethil. Wayahe mikir akhirat, nanging uga aja mandheg anggone makarya.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Yen ana saingan lan pasulayan, goleka dalan sing akur, aja digedhe-gedhekake. Apa maneh nganti urusan karo pulisi, ora ana paedahe. Memitran, kongsi, lan tulung-tinulung mula rejeki bakal gancar. Isih kudu sinau akeh marang wong-wong tuwa.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sing luwih sregep, utun, lan sabar. Endhanana pasulayan lan bab kang ora becik. Jujur lan prasaja bakal nuwuhake simpati kang mu­pangati. Aja kendho anggone ndedonga, amarga Gusti mirsani pakaryan panjenengan. Pawarta nyenengake lan rejeki gedhe bakale teka.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Tindakna kang miturut ati panjenengan becik. Ora susah ngrewes wong-wong kang kepengin ngreridhu lan ora seneng yen penje-nengan kasil lan kawentar. Mula sing ngati-ati lan waspada anggone srawung. Aja gampang percaya marang wong-wong anyar kang lamis.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Asil makarya panjenengan salawase iki mung entek kanggo hura-hura. Getun tiba mburi ora ana paedahe. Mula minggu iki kudu nga­dohi bab kang njalari boros. Lunga menyang kutha liya kanggo nggayuh pepenginan lan bebathe. Njaluk pangestu wong tuwa.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor