Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 65 kali

b. Nggulawenthah anak:

Ing ndhuwur wus diaturake, manawa bayi kang lair iku tumapak ana ing swasa­na fitrah. Bayi iku ing tembe bakal nganut agama Islam, Yahudi  utawa Nasrani, iku gumantung marang wong tuwa kekarone. Tumraping bocah-bocah, umume seneng diajak ngobrol dening wong tuwa kekaro­ne. Miturut metodhe Andragogi, munggu­hing anak sing diwulang, ora rumangsa yen diwulang. Anak-anak kanthi gampang lan binuka ngetokake uneg-unege marang wong tuwa kekarone, tumuli wong tuwa­ne paring pituduh. Kanthi cara kang mang­kono iku, dialog ing antarane ke­karone nuwuhake rasa, manawa anak-anak iku ora dianggep pihak kang asor, du­rung mandhiri, durung trampil lan liya-liyane. Senajan ta mangkono ana ku­wa­jib­an tumraping wong tuwa nggula wenthah marang anak-anak antara liya, yaiku: Menehi jeneng kang becik. Sebab jeneng kang becik iku mujudake donga sarta pangajab, muga-muga ing tembe mburi bisoa dadi anak kang shaleh sarta nyukupi sandhang lan pangane. Paring piwulang, pendhidhikan lan ngudi ilmu.

Kajaba saka iku, minangka rasa syu­kur wong tuwa ndarbeni kuwajiban aqi­qah nyembelih domba loro tumraping anak lanang. Dene yen anak wadon nyem­belih domba siji. Rasa welas asih sar­ta pangayoman marang putra/putrine

 

c. Tradhisi slametan.

Adicara utawa tradhisi slametan dia­nakake wiwit jabang bayi ngarepake lair lan sawuse lair. Hiya iku slametan tingke­ban, nalika bobotan (kandhutan) umur pitung wulan. Uga slametan nalika jabang bayi tumapaking lair ing Donya. Lan slametan mitoni, minangka rasa syukur. Kajaba saka iku ana slametan nalika khi­tanan. Ing babagan kang akhir iki, yaiku khitanan, leluhur kita nerangake, yen khi­tanan iku mujudake piwulang Agama Islam, itba’ Nabi Ibrahim khalilullah. Khita­nan miturut tradhisi Jawa, lelandhesan keyakinan karo agamane, khitan iku mak­nane ngislamake anake. Uga kasebut su­nat utawa tetak utawa supit, yen bocah lanang. Dene yen bocah wadon karan te­te­san (watara umur -15 taun).

 

d. Asung kawigaten.

Sing dimaksud asung kawigaten ing kene, yaiku aweh pakurmatan sarta nye­nengake marang anak. Trep karo maksud tuntunan Rasulullah mangkene:

“Sok sapa sing agawe seneng atine anake, dheweke iku pindha merdikakake pembatune (abdine). Lan sok sapa wonge sing dhemen geguyonan (bercanda) nye­nengake atine anake, dheweke iku pindha nangis krana wedi marang Gusti Allah,” (Al-Hadits). Dhawuhe Njeng Rasulullah kasebut, cetha manawa tumraping wong tuwa sing nyenengake atine anake iku mujudake akhlak kang mulya (akhlaqul karimah). Ing babagan iki supaya wong tuwa mangerteni, kaya sing diterangake ana ing Al-Qur’an, digambarake anak mo­no pindha rerenggan utawa paesan urip sarta dadi pangarep-arep. Pira wae umure anak iku uga ndarbeni jiwa lan pe­ra­saan sarta kapribaden. Tuladha saka Rasulullah mangkene: “Sawijining wektu Njeng Nabi pinuju nggendhong bayi saka gendhongane ibune, Ummu Fadl. Duma­dakan nalika bayi sing digendhong dening Njeng Nabi saw., mau pipis, nganti nelesi agemane Njeng Nabi. Ndulu kahanan kang mangkono iku, Ummu Fadl kanthi gupuh ngrebut bayi mau saka gendhongane Njeng Nabi kanthi cara kang kasar. Njeng Nabi mangertosi tumindake Ummu Fadl kang kaya mangkono iku, tumuli paring dhawuh kanthi sareh: “Ageman kang teles iku harak bisa diresiki nganggo banyu. Na­nging banjur apa sing bisa ngilangi rasa kuciwa sajeroning atine (jiwane) ba­yi mau, krana tumindakmu sing kurang pra­yoga iku,” (Al-Hadits).

Mangkono iku, tumraping bayi sing isih cilik iku uga ndarbeni kepekaan (sensitive) jiwa. Kang mangkono mau didha­wuh­ake, akibat patrap kang kasar kang cumondhok ana ing atine bayi iku bakal ceked (mem­bekas) nganti tumapaking di­wasa. Ana ing wektu pedinane, Njeng Na­bi uga kerep nggendhong Ibrahim, (pu­tra­ne saka garwane Mariah Qitbah). Se­mono uga, nalika Njeng Nabi ngimami shalat jama’ah, ing sawjining dina sujude suwe banget. Iku ora liya, krana nalika nengahi sujud, Hasan lan Husen, wayahe Njeng Nabi (putra Ali lan Fathimah) num­pak ana ing sadhuwure gegere Njeng Na­bi. Wusanane Njeng Nabi banjur ndawak­ake sujude (sujude dadi suwe), saengga Hasan lan Husen mudhun saka gegere kan­jeng Nabi. Sawuse shalat jama’ah pa­ripurna (rampung), para sa­habat padha nyuwun priksa apa sing njalari Rasulullah suwe banget sujude? Apa lagi nampa wah­yu?

Njeng Nabi banjur paring dhawuh, amarga keng wayah lagi seneng-sene­nge numpak ana ing sandhuwure gegere Rasulullah, saengga sujude dadi suwe banget, ngenteni mudhune wayahe saka gegere panjenengane. Kajaba saka iku, ing liyane wektu Rasulullah dadi Imam shalat dzuhur. Rong rekangat pungkasan cepet banget. Nuli para sahabat mundhut priksa marang Njeng Rasul, apa sing nja­lari sujud rong rekangat kang pungkasan kok dadi cepet banget? Rasulullah paring dhawuh manawa panjenengane midha­nget swarane bocah nangis. Iku kabeh nu­duhake, manawa kita kudu ndarbeni kawigaten marang anak-anak.

Mangkono Njeng Rasul kepareng paring tuladha, manawa panjenengane raked karo anak-anak, ora mbedakake anak-anak utawa kang wus diwasa. Contone nalika ana pa­wongan kang uluk salam. Miturut Quraisy Sihab (mufassir), Uluk salam ma­rang anak-anak iku ndarbeni pengaruh marang perkembangan jiwane anak-anak. Kang kapisan nanemake rasa tawadlu’ (ren­dah hati) marang anak-anak. Kang kapindhone nanemake rasa percaya dhiri, krana ana­ne pakurmatan marang dhe­weke. Trep dha­wuhe Rasulullah, kang maksude mangkene: “Sira padha kurmata marang anakira. Allah kepareng paring rah­mat ma­rang wong kang asung pakurmatan ma­rang anakira kabeh, saengga anak-anak bisa ngabekti marang kekarone wong tu­wane.” (Al-Hadits). (Ana candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng