Pameran Nggrengsengake Trobosan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 30 kali

Saiki mono wis jamane sarwa kreatif. Semono uga bab indhustri, sing ngrembaka uga ngrambah bab kreativitas. Bab iku sing dadi lelandhesane Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) nganakake Bright Future Ahead (BFA). Yaiku pameran dening Departemen Desain Produk Industri sing mujudake srana mbangun turut ngundhakake tumangkare indhustri kreatif.

BFA dhewe sejatine mujudake pameran Tugas Akhir (TA) sing digelar dening mahasiswa Departemen Desain Produk Industri (Despro), kang dumadi saka rong jurusan, yaiku Despro lan Desain Komunikasi Visual (DKV). “Ing pameran iki, mahasiswa sing wis nuntasake tugas akhire bisa mamerake asile mraktikake elmu sasuwene sinau,” kandhane ketua pelaksana acara, Aldi Fakhriansyah Subingat.

Mapan ing Atrium East Cost Center, Surabaya, ora kurang saka 22 karya mahasiswa sing dipamerake. Gunggung samono iku asale saka tugas akhire mahasiswa Despro cacah 15 lan sing 7 saka mahsiswa DKV.

Taun iki, BFA wis kagelar sing kaping 10. Dene sing kelakon dipamerake gegayutan karo maneka elmu kaya ta desan transportasi, furnitur, priyasan, piranti kasarasan, dolanan bocah, komik, video animasi, lsp

Ing kalodhangan iku panitia nganakake voting marang para pengunjung. “Saben penunjung diwenehi stiker, sing diprayogakake ditemplekake ing pajangan prodhuk sing dianggep paling maremake,” imbuhe Aldi.

Sasuwene wartawan PS ngulatake, stiker paling akeh ditemplekake ing karyane Agusta Triyono kang asesirah Ekile. Karyane Agusta awujud skuter listrik sing ramah lingkungan, lan desaine uga futuristik. Manut sing nduwe, skuter iku kepenak banget dinggo ing ndalan

Dene ing urutan keloro yaiku karyane Ayurra Qamara, yaiku bab eksplorasi kayu sing nggunakake laser. Mengkone, asil saka proses kasebut bisa diaplikasikake minangka aksesori ing maneka piranti kaya ta tas tangan, tas slempang

Kejaba nganakake pameran, ing BFA uga digelar gladhen loro yaiku bab Macrame lan Woodart. Macrame yaiku seni nyimpulake tali, dene woodart mujudake seni nglukis sing nggunakake kayu minangka media pokoke. Uga ana talkshow dening mahasiswa Despro sing ngrembug bab larah-larahe maneka panaliten lan uga mupangate prodhuk sing dipamerake.

Aldi nambahake, kejaba minangka ajang nuduhake eksistensi, pameran kasebut uga gedhe pigunane kanggo masyarakat/pengunjung. “Ya bisa kanggo njembarake wawasan, utawa lelipuran,” kandhane.

Aldi sakanca ngajap, pameran iku bisa dadi srana masyarakat luwih ngerti bab Desain Produk Industri lan DKV, uga kanggo njurung masyarakat tansah nduweni greget nggawe maneka trobosan sing kreatif.

(prili)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!