Dhemite Mburu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 130 kali

Dhemite Mburu

 

 JAMAN biyen akeh bocah golek panganan ing sanjabane omah. Werna-werna carane. Sing paling kerep dilakoniyakuwi  luru jambu sisane codhot. Mula kabeh padha  dhisik-dhisikan menyang ngisor wit jambu. Pamrihe, bisa  oleh jambu akeh. Mengkono uga sing ditindakake Woko, anggone luru jambu mruput banget.

Sawijining dina, rampung salat Subuh, nalika kahanan isih peteng, Woko budhal luru jambu. Papan sing dituju rada adoh karo omahe, yaiku cedhak papringan. Bejane, durung ana bocah liya sing ndisiki. Mula Woko nemu rontogan jambu lumayan akeh. Saking senenge, Woko ngomong dhewe, “Iki, iki, iki,” sinambi njupuki jambu. Ora nganti mbutuhake wektu sing suwe tangane Woko kiwa tengen wis kebak jambu.

Satemene Woko ora ijen. Limang menit sawise Woko budhal, kakange ya nyusul luru jambu. Sadurunge njupuki jambu, kakange Woko nguyuh dhisik ana ngisor pring. Weruh ana lorek-lorek lan obah-obah ana ngisor pring, Woko kaget lan wedi banget. Sakala mlayu sipat kuping karo mbengok, “Dhemit, dhemit!Dhemite mburu!”

Tekan omah Woko terus nendhang lawang sakuwate. Kakange uga nututi mlayu mulih, melu wedi jalaran adhine bengok-bengok ana dhemit. Eh, tibake sing dikira dhemit iku ya kakange sing nganggo sarung lorek-lorek iku. Apa tumon, ana “dhemit” kok wedi karo dhemit.

 

Asul Wiyanto, Malasan, Durenan, Trenggalek.


Mung Dikon Nyekel Tekek

 

Wektu kepungkur sing jenenge tukang ojeg mono tugase mung werna siji, ngeterake penumpange menyang papan sing dikarepake. Pengojeg biyasane ngenteni penumpang ing pangkalan.

Saiki wis beda. Kanthi anane ojeg online, uwong mbutuhake jasa tukang ojeg cukup ngubungi lumantar HP. Ora butuh wektu suwe tukang ojeg online alias Gojek wis teka. Ora mung kuwi wae, lumantar Gojek kita bisa njaluk tulung ngeterake barang apa wae, uga njupuk barang saka sawenehe papan.

Tanggaku aran Mas Tar wis sawetara wektu nggeluti pakaryan minangka tukang ojeg online. Durung suwe iki nyritakake pengalamane, esuk umun-umun HP-ne Mas Tar muni. Sawijining wanita ngubungi dheweke njaluk jasane. Agahan Mas Tar marani uwong sing nelpun mau. Sawijining wanita sepuh wis ngenteni tekane, ngagem dhaster, rambute isih madhul-madhul ketara yen lagi wae tangi turu.

“Sugeng enjing, Bu. Ibu ingkang ngubungi kula?” takone Mas Tar.

“Leres, Mas. Anu…badhe nyuwun tulung.”

Pranyata wanita sepuh mau ngubungi Mas Tar ora merga arep njaluk diterake. Nanging mung disraya nyekel tekek kang nemplok neng mburi lemari makan.

Begjane dene Mas Tar mono uwonge trampil lan ora wedinan. Ora  mbutuhake wektu suwe tekek gedhe matane mendolo kasil diringkus. Banjur dilebokake neng tas kresek, arep dibuwang neng papan adoh.

“Dhuh…matur nuwun sanget, Mas. Lha kula niku gila lhe kalih tekek. Gek anak lan putu-putu kula sami kesah sedaya”, ujare wanita sepuh mau karo ngulungi dhuwit kertas diuntel-untel.

FX. Subroto-Nogotirto, Gamping, Sleman

 


Plang Tandhingan

 

Lik Wiro sing duwe sawah jembar pinggir ratan gedhe lagi jibeg atine. Sebab, saurute dalan ora adoh karo sawahe akeh kios warung madeg. Saben warung mesthi dienggoki uwong, kejaba ngopi uga leren saka anggone nenumpak jarak adoh. Mangka sawahe Lik Wiro ditanduri woh-wohan, kathik wis tuwa lan cemolong kae.

Lik Wiro sumelang wong-wong sing ngopi ing warung iku angon limpe kanggo nyolong woh-wohane. Lha yen dijupuki uwong, mangka pawitane kanggo tuku winih lan obat semprot ora sethithik, rak rugi upama mengko ditebasake. Sawise digagas-gagas, Lik Wiro nemu akal. Dheweke banjur masang plang kanthi tulisan gedhe-gedhe: “Sing Nyolong Woh-Wohan Iki Kharom.”

Wanci awan, nalika kios-kios ing sadawane lurung iku wiwit reja, sing andhok padha mesam-mesem sumurup plang ing sawahe Lik Wiro. Dhasar bocah enom, weruh unine plange Lik Wiro malah nimbulake idhe nakal.  Bengine bocah-bocah enom iku banjur gawe planglan ditulisi:”Kharom Ya Ben.” Plang tandhingan iku dijejerake ing plange Lik Wiro.

Esuke  Lik Wiro niliki tandurane. Sakala dheweke muring weruh ana plang tandhingan sing surasane sajak ngentahi. Lik Wiro banjur marani kios-kios ing cedhak sawahe kono, golek informasi sapa sing kumawani gawe plang tandhingan. Sing ditakoni padha gedheg, ethok-ethok ora ngerti.

 

Suprapti-Bringin

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…