Borjuismuka Lena (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 131 kali

Kakang Semar,” Arjuna munggel ature Semar.

“Kula, Den.”

“Kabeh kang dadi aturmu ora luput, nanging uga tanpa guna jalaran Ngamarta wis bedhah.”

“Lajeng kersa Ndika rawuh dhateng Klampisireng mengku wigatos punapa, Den?”

“Sinuwun Prabu Borjuismuka ngersakake patimu, Kakang!”

“Haeh…haeh…haeh. Dados rawuh Ndika niki badhe mejahi kula, Den?”

“Hiya, Kakang.”

“Lha sumangga, Den, menawi ndika sampun tegel dhateng Semar.”

Arjuna gya ngunus curiga. Pusaka Kyai Pulanggeni kang landhep lan ampuhe kagila-gila katamakake mring anggane Semar. Tan kinira dening Arjuna, pranyata Semar tetep meger-meger bagas waras tan bucik kulite. Nalika Semar asung pamrayoga supaya Arjuna ganti sanjata kang luwih ampuh, sakala gumrobyos mijil riwe nelesi anggane sang binagus. Lemes dhimpes tanpa daya Arjuna, nglumpruk sanalika nyungkemi sukune Semar Badranaya.

“Sampun ngaten, Den, ndika tetep bendara kula. Mangga kula aturi jumeneng.”

“Kakang Semar, minangka jejering satriya, tinimbang ora bisa ngestokake dhawuhe narendra, luwih becik pate-nana lan sirnakna pisan Arjuna, Kakang.”

“Eh… sampun ngaten, Den. Menawi ndika taksih ngersakaken pejahipun Semar, mangga kula aturi priksa pengapesan kula.”

“Hiya, ana ngendi lan kepriye pengapesanmu, Kakang?”

“Saderenge kula sukani sumerepbab dununging pejah kula, punapa Ndika kersa midhangetaken atur kula langkung rumiyin?”

“Hiya, Kakang, dakrungokake.”

“Ngaten nggih, Den, kula mboten  maiben menawi Ndika dhuhkita awit Praja Ngamarta kajajah dening Prabu Borjuismuka. Nanging, Den, Eyang Bisma rumuhun nate ngandika bilih prang mengsah Kurawa sarta negari sekuthonipun punika awrat, nanging taksih langkung awrat prang lumawan bangsanipun piyambak. Tegesipun nundhung Borjuismuka langkung gampil katimbang mengsah bangsanipun piyambak.”

“Hiya, Kakang. Saiki tudhuhna ana ngendi dununging patimu!”

“Saderenge kula pejah, kula nyuwun Ndika prasetya badhe tansah anjagi kawilujenganipun merak sajodho, Pancasri lan Udha-Udha Alas. Punapa Ndika sagah?”

“Hiya, Kakang.”

“Kula engetaken bilih Ndika nate dados Begawan Ciptaning. Murih kula enggal pejah, mang obong awak kula ngangge geni panasing ati!”

Selak kepengin mungkasi sarta nuhoni dhawuhe  Prabu Borjuismuka, Raden Arjuna sigra sedhakep asta muja………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik