Borjuismuka Lena (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 267 kali

Kakang Semar,” Arjuna munggel ature Semar.

“Kula, Den.”

“Kabeh kang dadi aturmu ora luput, nanging uga tanpa guna jalaran Ngamarta wis bedhah.”

“Lajeng kersa Ndika rawuh dhateng Klampisireng mengku wigatos punapa, Den?”

“Sinuwun Prabu Borjuismuka ngersakake patimu, Kakang!”

“Haeh…haeh…haeh. Dados rawuh Ndika niki badhe mejahi kula, Den?”

“Hiya, Kakang.”

“Lha sumangga, Den, menawi ndika sampun tegel dhateng Semar.”

Arjuna gya ngunus curiga. Pusaka Kyai Pulanggeni kang landhep lan ampuhe kagila-gila katamakake mring anggane Semar. Tan kinira dening Arjuna, pranyata Semar tetep meger-meger bagas waras tan bucik kulite. Nalika Semar asung pamrayoga supaya Arjuna ganti sanjata kang luwih ampuh, sakala gumrobyos mijil riwe nelesi anggane sang binagus. Lemes dhimpes tanpa daya Arjuna, nglumpruk sanalika nyungkemi sukune Semar Badranaya.

“Sampun ngaten, Den, ndika tetep bendara kula. Mangga kula aturi jumeneng.”

“Kakang Semar, minangka jejering satriya, tinimbang ora bisa ngestokake dhawuhe narendra, luwih becik pate-nana lan sirnakna pisan Arjuna, Kakang.”

“Eh… sampun ngaten, Den. Menawi ndika taksih ngersakaken pejahipun Semar, mangga kula aturi priksa pengapesan kula.”

“Hiya, ana ngendi lan kepriye pengapesanmu, Kakang?”

“Saderenge kula sukani sumerepbab dununging pejah kula, punapa Ndika kersa midhangetaken atur kula langkung rumiyin?”

“Hiya, Kakang, dakrungokake.”

“Ngaten nggih, Den, kula mboten  maiben menawi Ndika dhuhkita awit Praja Ngamarta kajajah dening Prabu Borjuismuka. Nanging, Den, Eyang Bisma rumuhun nate ngandika bilih prang mengsah Kurawa sarta negari sekuthonipun punika awrat, nanging taksih langkung awrat prang lumawan bangsanipun piyambak. Tegesipun nundhung Borjuismuka langkung gampil katimbang mengsah bangsanipun piyambak.”

“Hiya, Kakang. Saiki tudhuhna ana ngendi dununging patimu!”

“Saderenge kula pejah, kula nyuwun Ndika prasetya badhe tansah anjagi kawilujenganipun merak sajodho, Pancasri lan Udha-Udha Alas. Punapa Ndika sagah?”

“Hiya, Kakang.”

“Kula engetaken bilih Ndika nate dados Begawan Ciptaning. Murih kula enggal pejah, mang obong awak kula ngangge geni panasing ati!”

Selak kepengin mungkasi sarta nuhoni dhawuhe  Prabu Borjuismuka, Raden Arjuna sigra sedhakep asta muja………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor