Giok saka Ahong
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 97 kali

Tutuke nggayemi kinang sinambi ngeciwis omong-omongan karo Akung Wang sing lungguh kursi rodha ing sa­mburine. Sedhela-sedhela, cuh ... ndubang ing tong la­rahan sacedhake. Kanggone wong Taiwan sing kulina nginang, yen wis kadhung nginang kaya ora ana mandhege. Ora beda wong nyandu rokok. Yen du­bange wis werna pucet, sepah dilepeh. Banjur njupuk kinang anyar sing diwadhahi kothak kertas gambar wong ayu ca­wetan lan kutangan. Beda karo ing tanah Jawa sing nginang akeh-akehe wanita tuwa, ing Taiwan sing kulina nginang ma­lah sopir, buruh tani lan buruh bangunan. Cekake sing pakar­yane abot. Ing Taiwan nginang dipercaya bisa kanggo cegah  ngantuk.

Kanggo nglarisake dagangane, bakul kinang njupuk remaja putri minangka kar­yawane lan kudu nyandhang pa­ngang­go sarwa cingkrang. Kios kinang jejer-jejer sa­pinggiring dalan gedhe, direnggani lam­pu abang ijo kuning pating kretip kanggo narik kawigatene sing tuku. Kiose saka kaca bening. Dadi kenya ayu sing iwut ngracik kinang saka gambir nom warna ijo disigar separo, diwenehi enjet banjur dibuntel suruh, katon cetha disawang saka lurung. Para sopir ora perlu mudhun saka mobile, cukup kenya-kenya ayu iku sing marani. Malah ana sing ngeterake pesenan sinambi jejo­gedan nggemesake.

“Ina, endhoge wis mateng. Jupukna piringe,” prentahe Ahong sinambi mateni kompor.

Lelamunanku ngenani bakul kinang ambyar. Sawise nyawisake piring ing sandhinge, aku gage sumingkir lan iwut nata sarapane akung merga selak ora betah karo ganda kringete Ahong. Saben akung wayah sarapan, Ahong mesthi mara karo nyangking endhog sing ora tau takweruhi pira cacahe.

“Pitikku saben ndina takpakani go­dhong-godhongan lan jagung, dadi en­dhoge kanggo kesehatan,” ngono ujare sawetara dina kepungkur.

Bubur beras campur tela rambat ku­ning, lawuh kacang klici goreng, abon iwak lan endhog dadar, iku sarapane Akung Wang, kaki-kaki yuswa 80 taun sing takopeni. Yen pinuju sarapan, wong loro crita ngethuprus nganti sak jam suwene. Yen lelorone ngganyik jago­ngan, aku ngenteni ing ruwang tamu ora adoh saka pawon, awit jembare omah iki mung 30 meter pesagi.

“Ina, Ahong sajake seneng karo ko­we,” ujare akung nalika takpijeti.

“Seneng mbokya ben,” sumaurku ra­da sengak.

“Nadyan rada sudrun, Ahong kuwi sugih dhuwit. Ahong anak lanang siji-sijine. Peternakan babi cedhak gisik kae sing duwe wong tuwane Ahong. Mbe­suke sing marisi sapa maneh yen dudu Ahong,” critane akung.

“Layak ambune kaya babi, jebule jurangan babi,” batinku. “Akung, aku ora butuh golek lanangan, butuhku menyang Taiwan iki mung nyambut gawe golek dhuwit,” ujarku kanggo ngendheg gu­neme akung.

“Jare kancaku, akeh wanita Indonesia sing wis duwe anak bojo, ing kene rabi maneh karo wong Taiwan, ngajab oleh dhuwit luwih akeh,” ujare akung sing………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!