Wayang Wong Sriwedari Wiwit Njenggelek
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 29 kali

Gedhung Wayang Wong Sriwedari Solo, wengi kuwi katon regeng. Bakul we­dang rondhe ing ngarep gedhung, ubet ngedoli sing tuku. Semono uga wong dodol kacang godhog ing san­dhinge. Pentas wayang wong ora suwe maneh bakal diwiwiti. Warga sing arep nonton wayang, kanthi tertib padha antri tuku karcis.

Salah sijining penonton sing antri mau ing antarane yaiku Bayun Marsiwi. Priya saka Boyolali sing umure isih 25 taun, mbok menawa dudu pemudha kaya umume. Sebab, dheweke ora kok hobi nonton film ing bioskup utawa blanja neng mal, Bayun malah luwih milih non­ton pagelaran wayang wong ing Kom­pleks Sriwedari. Kena apa Bayun, sing klebu bocah enom zaman ‘now’, luwih milih nonton wayang wong?

“Tinimbang nonton bioskup larang, luwih becik nonton wayang wong. Cukup tuku karcis Rp 10.000, wis lungguh ing kursi VIP,” ujare Bayun menehi alasan.

Apa bocah enom kaya Bayun iki bisa nggambarake yen wayang wong isih disenengi warga?

Agus Prasetyo, koordinator pentas Wayang Wong Sriwedari njlentrehake, warga sing dhemen klawan wayang wong sansaya akeh. Buktine, imbuhe Agus, saben pentas digelar, gunggunge penonton marai bombonge ati. Malah, sa­ben dina Setu malem Minggu, sing nonton biasane ngebaki gedhung. Mang­ka, Gedhung Wayang Wong Sriwedari iki bisa amot  wong 600.

“Yen ora pesen karcis dhisik, biasane kentekan,” ujare priya sing uga asring dadi paraga Kresna iki. Agus nerusake, pandhemen Wayang Wong Sriwedari kuwi saka ngendi-endi panggonan, ora mung saka Solo thok. Malah, ora sethi­thik bocah enom kaya Bayun lila merlok­ake  nonton Wayang Wong Sriwedari.

“Turis saka negara manca uga ana sing nonton. Biasane, turis-turis kasebut malah luwih ngajeni marang kabudayan sing adiluhung kasebut,” ujare Agus. Ananging, Agus nambahake, yen mang­sa udan, biasane pancen sing nonton uga suda.

 

Ditonton Kursi Kosong

Senajan pandhemen wayang wong ing Solo sansaya akeh, ora ateges Wa­yang Wong Sriwedari lumaku tanpa ala­ngan. Budaya modern sing ora bisa diselaki wiwit nggempur udakara taun 1980-an kepungkur, miturut Agus, njalari kesenian wayang wong wis tau ambleg.

Tahun 50-an nganti 79-an, pentas se­ni wayang wong ngalami zaman emas. Ing Ngayogyakarta, Semarang, Solo, lan uga sebageyan kutha ing Jawa Timur, tobong wayang wong padha dikebaki penonton.

Nanging wiwit udakara taun 80-an, pentas seni tradisional, klebu uga wayang wong, wusanane ngalami za­man ‘peteng’. Anane stasiun tivi swasta lan serbuan budaya pop, ujare Agus, ka­beh mau dadi jalaran sudane pandhe­men wayang wong.

“Nganti taun 2000-an, sing nonton Wayang Wong Sriwedari mung sethithik banget. Ora pisan pindho anggone pen­tas mung ditonton wong siji loro. Ka­dhangkala malah mung ditonton kursi kosong,” akune Agus nelangsa.

Senajan mung ditonton kursi, para pemain Wayang Wong Sriwedari tetep manggung. Apamaneh, pemerintah kutha Surakarta mrintahake pentas wayang wong kudu manggung saben dina, diwiwiti jam 20.00 WIB, dene yen dina Minggu pentase prei.

Ing kalodhangan liya, Kepala Dinas Pariwisata Kutha Solo, Eni Tyasni Suzana njlentrehake, supaya penonton krasan, Gedhung Wayang Wong Sriwedari sing umure 100 taun luwih kasebut dikompliti AC. Kanthi mangkono, penonton diajab luwih krasan lan liya dina bakal nonton maneh.

Kejaba dikompliti AC, Eni Tyasni nam­bahake, terobosan liyane uga diupayak­ake supaya Wayang Wong Sriwedari ora cures. Ing antarane yaiku crita wayange dikombinasi klawan kahanan ing masya­rakat jaman saiki. Saben pentas, isih miturut Eni, tim panggung, peng­rawit lan paraga sing main gunggunge ana wong 65, yaiku PNS 33, non-PNS 30 lan tambahane 5.

 

Rega Karcis Murah

Kanggo sansaya nggrengsengake anggone pentas, kadhangkala tokoh-tokoh ing Solo uga melu pentas. Sebut wae pejabat lan anggota DPRD Solo, uga tau melu dadi pemain. Rega karcis pan­cen sengaja digawe murah, yaiku mung Rp 5.000,-, Rp 7.500,- lan VIP Rp 10.000,.

Sutrisno, salah sijining pemain Wa­yang Wong Sriwedari nerangake, lakon sing dimainake ing antarane yaiku Lim­buk Wuyung, Bambang Angin-angin, Darunala, Garudha Kencana, Jayanir­windi, Boma Reca, Salaga Seta, Drona Kacidra, Indrajala Maling, Wahyu Tu­mu­run, Ontasena Krama, Bedhah Loka­pala, Pandhu Kembar, Kulondarageni, Kala­kahenu, Abimanyu Reca, Arjuna Ban­theng, Naga Murti, Gathutkaca Kembar, Gathutkaca  Krama, Doraweca, Basude­wa Grogol, Kresna Begal, Randha Wi­dada, Tugu Kencana Pringgadanu, lan sapanunggalane.

“Kabeh mau dijupuk saka Mahabarata lan Ramayana. Saben pentas, uga dise­lingi dhagelan punokawan, saengga penonton bisa kelipur,” ujare Sutrisno.

Sutrisno nambahake, suwene ang­gone pentas gumantung dawa cendhake crita. Ananging biasane antarane 1,5 jam nganti 2,5 jam. Kanthi ora pati suwe anggone pentas, sing padha nonton diajab ora jeleh. Pentas diwiwiti jam 20.15 WIB, lan rampung udakara jam 10 bengi. “Rata-rata sing nonton saben dinane udakara  wong70. Nanging yen malem Minggu, penontone kebak, bisa  wong 500luwih,” ujare Sutrisno.

 

Tontonan Klangenan

Hartini, 39 taun, salah sijining warga Pasar Kliwon Solo ngandhakake, nonton Wayang Wong Sriwedari iki minangka klangenan. Hartini ngaku, nalika dhe­weke isih cilik, dheweke kerep diajak ba­pakne nonton Wayang Wong Sriwedari. Hartini isih kelingan, gambar-gambar sing ngrenggani tembok ing jero ge­dhung, katon isih padha karo jaman biyen.

Saiki, gandheng bapakne wis tuwa, neng endi-endi disurung Hartini nganggo kursi rodha. Nalika ana kalodhangan, dening Hartini, bapakne diajak nonton Wayang Wong Sriwedari, nonton wayang wong minangka klangenan.

Mbok menawa, ora mung Hartini wae sing ngrasakake Wayang Wong Sriwe­dari minangka tontonan klangenan. Mei Suryanto, 55 taun, warga Solo sing saiki manggon ing Jakarta iki semono uga. Saben bali neng Solo, Mei ora nglalekake anggone nonton Wayang Wong Sriwe­dari. “Rasane ngangeni,” ujare Mei.

Minangka tontonan klangenan, wis sakmesthine Wayang Wong Sriwedari iki diuri-uri uripe. Dijaga lestarine. Me­nawa ing papan liya wayang wong bisa diarani cures, isih eksise Wayang Wong Sriwedari temtu ndadekake ati bom­bong. Kanthi rega karcis sing sengaja digawe murah, wong cilik  bisa nonton wayang wong kanthi entheng. Mula, yen saben malem Minggu penontone kebak, kabeh mau dadi bukti, pandhemen Wayang Wong Sriwedari iki pranyata isih akeh. (Agung Hartadi)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!