UPSUS SIWAB (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 36 kali

Njawab Komsumsi Daging Sapi Kang Terus Mundhak

Istilah Upsus Siwab kanggo kita masyarakat umum mujudake tembung kang aeng, basa saka ngendi, singkatan apa basa Arab ?.

“Upsus Siwab mono singkatan saka tembung Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting, mujudake program pemerintah kanthi dhasar Permentan No. 48/2016 minangka pambudi kanggo ngundhakake populasi sapi, kang wusanane diajap daging sapi regane stabil lan terjangkau, impor sapi uga bakal suda merga pasadhiyan daging sapi dalem negeri nyukupi” mangkono keterangane Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Drh. Wemmi Niamawati, MMA marang para wartawan Pokja Provinsi Jawa Timur nalika  aweh pembekalan minangka persiapan Lomba Karya Tulis Wartawan Kang dianakake dening Biro Humas lan Protokol Prov. Jatim ing rerangken mengeti HUT Prov Jatim, ing ruang Brawijaya kantor Gubernuran Jl. Pahlawan Surabaya mentas iki.

Program Upsus Siwab iki digebyar pemerintah amarga ngawuningani rega daging sapi sing terus mundhak nganti sekilo Rp. 100 ewu luwih sing maune mung watara Rp. 60 ewunan. Bab iki lumrah merga kebutuhan daging sapi ing masyarakat saya mundhak akeh kamangka pasadhiyan daging sapi relative stabil utawa malah kurang, produksi daging sapi nasional ora nyukupi.

Kejaba jumlah pendhudhuk Indonesia sing terus mundhak akeh, konsumsi daging sapi perkapita Nasional uga mundhak sing maune 2,2 kg ing taun 2015 dadi 2,6 kg ing taun 2016. Kanggo nyukupi kebutuhan daging sapi nasional mau dalan sing ditempuh kanggo wektu sing cepet kanthi nindakake impor sapi  dene kanggo bacute kanthi percepatan ngundhakake populasi sapi. Kanggo percepatan peningkatan populasi kuwi mau kanthi program Upsus Siwab.

Drh. Wemmi Niamawati, MMA njlentrehake Intervensi kegiatan kanggo ngundhakake populasi sapi  ing program Upsus Siwab iki yaiku kanthi nindakake inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, pelaporan kelahiran, nyukupi pakan sapi ijo ijoan lan ngendhaleni pemotongan sapi betina prodhuktif.

“Program Inseminasi buatan lan pemeriksaan kebuntingan ing program Upsus Siiwab kanggo petani digratisake, kabeh ragad ditanggung dening pemerintah” ujare Drh Wemmi. Ditambahake ing tahun kapisan program iki pemerintah pusat nyepakake 4 yuta semen beku (wiji) lan diajap bisa lair 3 yuta pedhet.

Dene pupulasi sapi potong ing Jawa Timur taun 2017 ana 4,5 yuta kanthi populasi sapi wadon ana 3.365.499 iji (69 %) jumlah sapi wadon sing wis dewasa ana 2.187.574 iji (65%). Sarta  sing disuntik IB (akseptor) ana 1.750.060 iji. Saka jumlah akseptor kasebut pranyata sing  menteng ana 1.225.042 iji jumlahe pendhet sing lair ana 1.050.000 iji utawa  90 persen saka sapi kang meteng bisa nglairake pedhet kathi becik. Jumlah iki ora kepetung sapi sing meteng sacara alami. Dene potensi akseptor Jawa Timur ing taun 2018 ana 1.750.060 iji lan potesi sing bakal meteng ana 70 saka total sapi kang di IB yaiku 1.225.042 iji lan target sapi sing nglairake pedhet watara 90 persen saka total sing meteng ana watara 1.102.500 iji. Rong taun Upsus Siwab kasil ngundhakake populasi  sapi ing Jawa Timur saka watara 4,5 yuta  iji dadi watara 5,1 yuta iji.

Kebutuhan daging sapi kanggo Jawa Timur  titiwanci iki watara  92.016 ton dene prodhuksi Jawa Timur dhewe ana 103.625 ton saengga Jawa Timur surplus daging sapi 11.609 ton. Dene provinsi liiyane ing Indonesia mbutuhake 512.952 ton lan prodhuksine mung 428.132 ton saengga isih kekurangan 84.820 ton. Yen ditambahi saka prodhuksi Jawa Timur sing turah 11.609 ton mau sacara nasional, Indonesia isih kekurangan daging sapi watara 73.211 ton.

Kontribusi inseminasi buatan gegandhengan karo pambudi ngundhakake pametune masyarakat peternak sapi, miturut Drh. Wemmi Niamawati, MMA saka total kelairan pedhet cacah 1.050.00 iji asiling IB manawa didol paling murah Rp. 7.500.000 saben sijine saka teknologi inseminasi buatan jroning setaun ana Rp. 7,86 triliun. Pametu kang luar biasa, mula bener sedulur Jawa wiwit biyen ngarani ternak sapi, kebo, jaran, wedhus minangka raja kaya, jalaran asile ternak mau pancen dadi kaya/pametu kang ngedap edabi.

 

Gawean Singosari

Kanggo pelaksanaan program Upsus Siwab iki miturut Kepala UPT Inseminasi Buatan Dr. Drh Iswahyudi kanggo Jawa Timur nyepakake sarana  pendukung antara liya semen beku kanthi gunggung 2.202.520 dosis, kantainer lapangan, plastic sheet, plastic glov, nitrogen, apron (celemek) kanthi cukup. Tenaga kang dikerigake kanggo program iki ana 366 dokter hewan, 636 petugas paramedic veteriner, petugas IB 1.436, petugas pemeriksa kebuntingan (PKB) 1.229 sarta petugas pendukung liyane kang jumlahe kabeh nganti wong 4,816.

“Jinis sapi sing paling disenengi dening peternak Jawa Timur yaiku sapi jinis simental lan limosin. Alhamdulillah semen beku kang kita gunakake prodhuksi balai benih ing Singosari. Indonesia ana rong panggonan sing gawe semen beku yaiku UPT ing Singosari lan ana ing Lembang” wuwuhe Dr. Iswahyudi. Dijlentrehake yen balai benih ing Singosari bisa ngasilake 8 yuta strol dene kebutuhan ing Indonesia mung watara 7 yuta strol. Saben dosis kanggo IB dibutuhake 0,25 cc semen beku.

“Kanthi teknologi IB iki peternak bisa milih jinis sapi apa kang dikarepake. Genetik sapi IB luwih apik krana semene dijupuk saka sapi-sapi unggul, pedhete cepet gedhe, pokoke luwih nguntungake. Mung wae kahanan iki njalari populasi sapi lokal kedhesek. Kaya contone ing Wonoayu iki sing ngingu sapi lokal, sapi putih, mung ana wong siji,” tambahe Dr. Iswahyudi nalika mimpin pemeriksaan sapi bunting masal ing desa Wonoayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang kepungkur.

Kanggo njaga amrih sapi lokal ora cures antara liya pemerintah nemtokake dhaerah sing ora kena ana IB sapi luar mlebu mrono. Kaya ing Sumenep IB kang ditindakake mung saka jinis sapi Madura, malah ing pulo Kangean tumangkare sapi Madura lumaku alami ora klawan semen beku. Ing Madura ana sawetara panggonan kaya ing Sampang, sing kena IB kanthi semen limosin, mula pedhete karan madrasin.

Populasi sapi ing Jawa Timur paling akeh tinemu ana ing Tuban, disusul Jember, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Malang lan sapiturute.

 

Kab. Malang Swasembada Daging Sapi

Kanggo ngawruhi kepriye gumregute Upsus Siwab, wartawan peserta LKTW Pem. Prov. Jatim  sengaja milih Kab Malang kanggo ngawruhi kepriye cak cakane program kang kanggo njawab konsumsi daging kang terus mudhak. Malang kang mujudake salah siji kabupaten kang gedhe sumbangane marang swasembada daging sapi iki populasi sapi potonge ana 234.482 lan sapi perahe ana 83.660.

“Penduduk Malang sing jumlahe watara 2,6 yuta mung mbutuhake konsumsi daging watara 16.490 ton  kamangka prodhuksi daginge 41.858 ton dadi isih surplus 25.367 ton,” ujare Bupati Malang Rendra Kresna marang wartawan pokja Pemprov Jatim peserta LKTW nalika ditampa ing pendhapa kab. Malang mentas iki. Saka jumlah daging sing diproduksi mau asale saka sapi cacah 23.376 iji.

Dijlentrehake dening Bupati Rendra Kresna, kabupaten Malang duwe program kanggo njaga swasembada daging sapi kanthi percepatan populasi sapi kanthi Inseminasi Buatan (IB) mawa motto : Intan Bergaris Emas (Inseminasi Buatan Beranak 300 Ribu ekor Masyarakat Sejahtera) lan Program Upsus Siwab. Kanggo njaga amrih peternak ora rugi jroning usaha ternak sapi iki kabupaten Malang uga aweh asuransi marang para peternak kang karan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Ing kabupaten Malang teknologi IB  wis ditindakake wiwit taun 1974. Perkembangan sapi kang di IB mundhak taun mundhak akeh. Contone ing taun 2013 akseptore ana 59.119 sing kasil nglairake pedhet ana 57.382. Lan ing taun 2017 akseptore mundhak ana 76.132 iji nglairake pedhet cacah 62.536 iji.

Ing kabupaten Malang Jumlah pedhet sing lair rata-rata saben taun  ana 60.000, yen rega pedhet sapih (5 wulan)regane watara Rp. 8.500.00, kontribusi kegiatan inseminasi buatan marang pembangunan ing Kabupaten Malang rata rata saben taune gedhene Rp. 510 milyar.

Sawise ditampa Bupati Malang Rendra Kresna bengi ing pendhapa kabupaten (28/8), esuke rombongan peserta LKTW tumuju desa Wonoayu kecamatan Wajak, kang laporane wis kita aturake minggu kepungkur. Nuwun. (AT)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!