41 AnggotaDPRD Kota Malang ditangkep KPK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 29 kali

Lembaga legislatif-eksekutif Pemkot Malang jan peng-pengan, meh kabeh padha ditangkep KPK. Sawise Walikota lan Ketua DPRD klebu 18 anggotane, nembe iki sing 22 sumusul dadi bandane KPK, saengga anggota DPRD Kota Malang kari 5. Tujune mung seminggu Pemkot meh komplang, awit Mendagri nuli mrentahake PAW massal. Senadyan mung kari 11 sasi dadi anggota dewan, isih lumayan...!

ING kutha Surakarta, utamane kalangan Mangkunegaran, pana banget karo unen-unen lawas: tiji tibeh, kang tegese mati siji mati kabeh! Sesanti kasebut yasane swargi Mangkunagoro I (RM Said) kang katelah Pangeran Sambernyawa, ya sing ngedegake kadipaten Mangkunegaran dhek taun 1757 sawise Perjanjian Giyanti. Kanthi sesanti mau prajurit Mangkunegaran katon sayuk rukun, rekasa lan kepenak disangga bareng kanggo maujudake praja Mangkunegaran sawise methal saka panguwasane Kraton Kasunanan jaman Sinuwun Pakubuwono III.

Bareng ngancik jaman era gombalisasi dinane iki, sing populer dhestun unen-unen kotemporer (gagrak anyar) : siji-sibeh alias korupsi siji, korupsi kabeh! Iki nate dumadi ing DPRD Padang (Sumbar) periode 1999-2004. Saka anggota DPRD Kota cacah 37, kabeh bleng..... mlebu penjara  merga korupsi pembahasan APBD nganti Rp 10,4 milyar. Mesthi wae kedadeyan mau gawe geger, mligine tumrap kalangan ninik mamak (tokoh masarakat).

 

Mung kari papat

Sajake para anggota DPRD Kota Malang nganti sak ketuwane pisan, ora nate krungu pekabaran kasebut. Upama wis nate krungu, merga jaman semana durung padha dadi anggota dewan, ora dadi kawigaten lan pepenget. Mula rikala dhek taun 2015 ana pembahasan APBD-Perubahan sing bisa numusi nganti ngetuking dhuwit, racake padha ngglendem wae. Entuk “ujuran” puluhan juta nganti atusan juta, tanpa nlesihake saka ngendi asbabul nuzule dhuwit mau, kontan padha dilebokake kanthong nganti montong-montong.

Dhuwit sekanthong kuwi mau wekasane dadi sanggan kang ambenthoyong, awit dhek awal Agustus 2017 kewiyak KPK. Jroning OTT penyelidik KPK kasil ngrangket Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono rikala nampa dhuwit Rp 700 juta saka Kepala Dinas PU Malang, Jarot Edy Sulistyono. Saka dhuwit kasebut sing Rp 600 juta diedum kanggo para anggota DPRD, ana sing nampa Rp 12,5 juta nganti Rp 50 juta. Malah ana sing nampa mung Rp 500.000,- saengga banjur diarani “uang sampah”.

Saka pepriksan KPK, wekasane Walikota Malang Moch. Anton lan 18 anggota DPRD sawatara dina candhake ditahan KPK. Walikotane jroning sidang Tipikor ing Surabaya 10 Agustus 2018 kepungkur divonis 2 taun, semono uga Kepala Dinas PU Jarot Edi Sulistyono. Sing rada cucuk Ketua DPRD Arief Wicaksono, dheweke dipatrapi ukuman 5 taun penjara. Para anggota DPRD liyane isih antri nunggu sidhang.

Liwat bukti-bukti persidangan Tipikor, anggota DPRD Malang sing dadi bandane saya tambah. Dhek awal September wingi ana maneh 22 ang-gota dewan sing ditahan. Krana meng-kono saka 45 anggota DPRD Kota Ma-lang sing slamet sega liwet mung kari 4, yaiku: Abdurohman (PKB, saiki nja-bat Ketua DPRD), Subur Triono (PAN), Priatmoko Utomo (PDIP), Tutuk Har-yani (PDIP) sarta ketambahan siji, yai-ku Nirma Cris Desinidya, sing mujud-ake PAW, rikala Yaqud Ananda Gudban mundur merga maju melu Piwalkot.

Wondene 41 anggota liyane sing piyak ngarep tangkep mburi mlebu tahanan KPK, yen dijupuk saka par-taine yaiku: PDIP 9, Golkar 5, Gerindra 4, PKB 5, Partai Demokrat 5, PKS 5, PAN 3, PPP 3, Nasdem 1 lan Hanura 1. Sing lucu lan gawe ngenes, politisi Hanura sing mung siji-sijine mau, Ya-qud Ananda Qudban, wektu kuwi lagi nyalon dadi Walikota Malang. Weka-sane, Yaqud Anananda Qudban sing wis wurung dadi Walikota (kalah ing Pilkada) kuwi uga wurung dadi politisi merga malah kesasar bakal dadi napi.

 

Pokir dadi pokil

Saka katrangane para seksi ing Sidang Tipikor Surabaya pancen banjur kewiyak, ana dana 1 % saka APBD sing diabul-abul kanggo nyervis pokir (pokok pikiran) para anggota DPRD Kota Malang, rikala ngrembug APBD-Perubahan taun 2015. Walikota Moch. Anton kedah-kedahe program pemerintahane lulus raharja tanpa gangguwan, anane mung manut wae.

Wondene carane, APBD 2015 sing gunggunge ana Rp 854,8 milyar kasebut, saben dinas utawa lembaga (OPD = Organisasi Perangkat Daerah) sing entuk anggaran APBD kudu nyisihake danane 1 % kanggo DPRD. Yen ora gelem, bisa wae usulan anggaran dicoret dening Komisi Anggaran DPRD.

Merga “rumus” kasebut, upamane Dinas PU Malang sing entuk anggaran Rp 174,9 milyar, kudu setor Rp 1,7 milyar (Rp 174,9 miliar x 1 persen). Yen manut etung-etungan, pehak DPRD saka uwang Pokir mau kudune entuk Rp 8,5 milyar. Nanging merga kebacut konangan KPK, wekasane sadurung kabeh OPD padha setor, acara bancakan APBD mau bubar mawut.

Cara-cara kaya mengkono kuwi wis kebacut dadi “tradisi”-ne DPRD ing ngendi wae, pancen kuwi cara paling gampang kanggo golek dhuwit pulihan anggone nyaleg ndhisik. Ngrembug Perda, APBD, yen ora ana komisine banjur diengel-engel. Pokir dadi pokil. Mula jaman Ahok dadi Gubernur DKI Jakarta, kerep ora akur karo DPRD-ne amarga Ahok wegah “diperes” DPRD. Upamane wae rikala DPRD DKI njaluk anggaran sosialisasi SG Gubernur nganti Rp 8,8 trilyun, Ahok kontan nulis disposisi: pemahaman nenek lu!

DPRD Kota Malang ora ngijeni. Dhek taun 2004, DPRD Kota Padang (Sumber) uga njaluk ujuran rikala mbahas APBD. Malah ora mung kuwi wae, jroning kunker (kunjungan kerja) akeh sing padha nggunanake tiket pesawat fiktif. Jan-jane wonge ora menyang, nanging Pemkot kudu mbayari. Total kapitunane negara nganti Rp 10,4 milyar dhewe. Merga pokal sing culika mau, 37 anggota DPRD Padang bleng .... padha mlebu pakunjaran kabeh.

 

PAW masal

Saiki Malang. Merga 41 anggotane ditangkepi KPK, DPRD Kota Malang presasat komplang. Wakil Ketua DPRD sing mung mbawahi anggota cacah 4, bisa mergawe apa? Yen arep gawe putusan apa ta apa ora bisa nyukupi kuorum. Yen sidhang isine mung wong 5, jan kaya rapat RT wae. Yen butuh snack, apa kelakon mung ngawe bakul gorengan liwat?

Tuladhane dhek Selasa 4 September kepungkur. Para pedagang K-5 ora kurang saka 170 padha unjukrasa ing Gedung DPRD, amarga digusur peksan dening Satpol PP. Ing njaba padha bengak-bengok kepengin ketemu Komisi B (babagan ekonomi), nanging ing njero gedung mung ana Wakil Ketua DPRD Abdu-rohman lan Nirma Cris Desinidya sing anyaran dadi anggota DPRD.

Nanging manut Wakil Ketua DPRD Malang Abdurohman, para pedagang sing padha protes penggusuran 3 dina sadurunge mau tetep bisa diladeni. Panguneg-unege dicathet lan banjur digolekake solusi. Suwalike pehak pedagang K-5, senajan anggota DPRD-ne mung kari 5, kordinator Edy Susanto tetep ngajab supaya wakil rakyat mau bisa migatekake nasibe.

Urusane DPRD mono ora mung pedagang K-5. Nanging kanthi anggota dewan sing mung kari 5, para wakil rakyat kasebut ora bisa netepi tugase minangka lembaga legislatif. Kamangka DPRD Kota Malang kudu enggal ngrampungake pembahasan P-APBD Kota Malang taun anggaran 2018 lan APBD Kota Malang kanggo taun anggaran 2019.

Tujune wae Kemendagri lan parpol-parpol sing ndarbeni kursi DPRD Kota Malang enggal tanggap. Aja nganti peprentahan lumpuh merga DPRD-ne meh komplang, PAW (Pergantian Antar Waktu) digelak, senajan masa kerjane mung kari 11 sasi. Dhek Senen 11 September kepungkur, 41 anggota DPRD anyaran mau dilantik, banjur dibacutake kanthi bimbingan teknis. Karepe supaya para anggota DPRD kasebut enggal bisa makarya, ngrampungake tugas-tugas kedewanan senajan masa kerjane kari 11 sasi. Awit Agustus 2019 wis kudu ana pergantian anggota, diisi anggota dewan asil Pileg 2019. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!